Ørnetur til Skåne

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 11. NOVEMBER 2017
 KL. 09:00
 Heldagstur

På denne ørne-efterårstur vil vi besøge de traditionelle gode områder med mulighed for havørn, kongeørn måske en af de sjældne ørne samt adskillige røde glenter. Vi ser også rastende musvåger, fjeldvåger samt blå kærhøg og evt. vandrefalk. Der er sikkert også mange rastende gæs på markerne og i skoven mulighed for bl.a. grønspætte og sortspætte. Pattedyr som vildsvin, kronhjort og dådyr er også på programmet. 

TILMELDING 

Se DOF Travels hjemmeside: http://www.doftravel.dk/bustur-sk%C3%A5ne-l%C3%B8rdag-den-11november-2017PRIS 314 kr.

KONTAKT John Speich, og Christian Ebbe Mortensen,

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 9.00. Husk pas eller kørekort, da svenskerne kræver legitimation ved grænsen.