Tranetur til NØ-Skåne

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 25. MARTS 2017
 KL. 08:00
 Heldagstur

Tranerne er begyndt at raste i nordøst Skåne i større antal (op til 2000). Vi vil besøge disse områder og håber på at opleve tranedansen. Efter dette besøges nogle af de fine rasteområder i nærheden f.eks. Hammarsjön og Østersøkysten ved Rävlunda Skjutfelt samt den smukke dal i Degeberga. På disse lokaliteter har vi desuden mulighed for at se f.eks. vandstær, bjergvipstjert, rørdrum, de første fiskeørne, mange gæs og ænder samt havørn. 

TILMELDING 

Se DOF Travels hjemmeside: http://www.doftravel.dk/bustur-n%C3%B8-sk%C3%A5ne-l%C3%B8rdag-den-25marts-2017PRIS 310 kr.

KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, og Jan Nielsen,

MØDESTED 

Afgang fra Sjælør Station kl. 8. Husk pas eller kørekort, da svenskerne kræver legitimation ved grænsen.