Ørnetur til Skåne

DOF København, Københavns Kommune
LøRDAG 18. FEBRUAR 2017
 KL. 08:00
 Heldagstur

På denne forårstur vil vi atter besøge de traditionelle gode områder med mulighed for havørne, kongeørne og adskillige røde glenter. Mulighed for nord trækkende gæs, musvåger, fjeldvåger, spurvehøge samt blå kærhøg. I skoven mulighed for drosler, korsnæb og trommende spætter. 

TILMELDING 

Se DOF Travels hjemmeside: http://www.doftravel.dk/bustur-sk%C3%A5ne-l%C3%B8rdag-den-18februar-2017PRIS 305 kr.

KONTAKT Ingelise Aarøe Petersen, og Jan Hjort Christensen,

MØDESTED 

Afgang Sjælør Station kl. 8. Husk pas eller kørekort, da svenskerne kræver legitimation ved grænsen.