Udskriv

Sydligste Bornholm

Bornholms bedste træksted om efteråret
Se Google-map med P-plads m.v. 


Spurvehøg. Foto: Helge Sørensen 

Beskrivelse
Dueodde domineres af en uberørt sandstrand, der nogle steder er op til 100m bred, og som ændrer sig efter vind og vejr. Flere steder opstår der små laguner. Bag kysten ligger et flyvesandsområde med klitter. Bag klitrækkerne ligger Strandmarken, en stor plantage anlagt i 1870’erne for at dæmpe sandflugt. Den består hovedsageligt af bjerg- og skovfyr. I plantagen ligger mange sommerhuse. Tæt på den sydligste spids af odden står det 47m høje, slanke Dueodde Fyr.

Fugle
Træk- og rastefugle
Trækket kan iagttages allerede fra august måned, hvor landsvaler og digesvaler og enkelte rovfugle begynder på deres rejse sydpå. I september begynder trækket af lærker, pibere, vipstjerter, drosler, fuglekonge, mejser og grønsiskener, samt bog- og kvækerfinker i store flokke. Enkelte nøddekriger viser sig af og til. Finke- og grønsiskenflokkene fortsætter at trække forbi i oktober, hvor der også er mulighed for at se flokke af trækkende traner.

Mange rovfuglearter trækker ud fra Dueodde men sjældent i større antal, bortset fra spurvehøg og fjeldvåge, der enkelte dage godt kan komme over 100 fugle. Derudover ses hvepsevåge, rød glente, musvåge, fiskeørn, dværgfalk og lærkefalk.

Langs kysten er der et ganske godt havfugletræk. Dværgmåge ses regelmæssigt og af og til i ret store antal. Derudover kan man over havet se lommer, skarv, pibeand, troldand, ederfugl og sortand. Gæs trækker også langs kysten og der ses sommetider mange hundrede blis- og bramgæs.

Såvel forår som efterår raster der mange vadefugle i en nu permanent meget stor lagune vest for træbroen. Der er observeret op til 20 vadefuglearter på een dag i dette område.

Enkelte gange ses sjældnere fugle der raster i området eller trækker forbi. I 2008 f.eks. blev der set sølvhejre, rødstrubet piber, lapværling og dværgværling, og i 2012 jagtfalk. 

Adgang
Fra Søndre Landevej mellem Rønne og Snogebæk er der skiltet til Dueodde. Fra Pedersker-Dueodde-Snogebæk-vejen fører flere småveje ned til P-pladser ved kysten (bl.a. ved fyrtårnet).

Fra kioskerne ved Dueodde fører en fin træbro helt ned til havet (kan også bruges af kørestole). 250m vest for denne bro findes omtalte lagune. Tidligere var der en 10m høje klit hvorfra man kunne iagttage fugletrækket, men den er snart bort-eroderet, hvorfor trækket nu bedst ses fra klitterne øst for den store lagune. Her er læ og en fremragende oversigt over såvel havet som baglandet.


Dværgmåge. Foto: Helge Sørensen