Yellow eyed Penguin bycatch Credit Ministry of Primary Industries 1

Nu uddør pingvinerne også!

Det er måske en overraskelse for dig, men det går voldsomt tilbage for pingviner over hele Jorden. Pingviner er i dag verdens næstmest truede gruppe af havfugle.

PingvinKnap 2

Threats to Penguins final rachelhudsonillustrationDen høje dødelighed skyldes især fiskeri, men også havforurening, klimaforandringer og indskrænkning af levesteder bevirker den voldsomme tilbagegang.

Pingviner drukner, når de jager fisk og bliver viklet ind i fiskernes net. Samtidig gør overfiskeri det stadig sværere for pingviner at finde tilstrækkeligt med føde.

Sammen vil vi stoppe pingvindøden

Som BirdLife’s danske partner er DOF en del af den globale kampagne ProtectAPenguin. Sammen arbejder vi for bæredygtig fiskeriforvaltning og et stop for pingvindøden.
Men vi har brug for din hjælp!

Din støtte betyder, at vi kan:

• Arbejde politisk for beskyttelse af havområder, hvor fiskeri kun må foregå under streng kontrol.
• Etablere nye pingvinkolonier i områder med rigelig adgang til føde. 
• Samarbejde med fiskeri-industrien om teknologiske løsninger, som skal forhindre, at pingviner drukner i fiskernes net.

 

Oplev pingviner på helt nær hold i banebrydende virtuel reality-video