Mere end halvdelen af ​​verdens pingvinarter nærmer sig i dag udryddelse. Pingvinerne dør i fiskenet og i olieudslip. De dør, fordi deres føde forsvinder. De dør, fordi deres hjem og levesteder bliver ødelagt. De dør, fordi klimaet ændres.

Vi er nødt til at handle, inden det er for sent

Tidligere blev pingviner jaget for deres kød og olieholdige spæk. I dag er det blandt andet klimaforandringer, som truer den karismatiske kongepingvin. Temperaturstigninger bidrager til ødelæggelse af de steder, hvor pingvinen søger føde. Og uden en tilstrækkelig mængde føde er det svært at opfostre nye unger.

Klimforandringer medfører store problemer for naturen, mennesker og ikke mindst pingviner. NASAs Grace satellit viser at Antarktis, hvor kejserpingvinen lever, siden 2002 har mistet mere end 100 kubik-kilometer is hvert år.

HVAD KAN DU GØRE?

BirdLife har udpeget en række naturområder verden over, som er særligt vigtige for klima, fugle og biodiversitet. Mange af disse områder er naturlige levesteder for pingviner. Beskyttelse af disse områder er omdrejningspunktet for vores beskyttelse af verdens pingviner og andre truede arter!

Du kan hjælpe BirdLife med at udforske og beskytte de områder, hvor pingviner søger føde. Vi har indtil videre udpeget 11 områder, der har behov for beskyttelse, men det er nødvendigt at identificere flere områder. I samarbejde med forskere vil vi følge individuelle pingviner for at finde frem til deres fourageringssteder. Efterfølgende vil vi arbejde for at skaffe opbakning til beskyttelse af disse områder. Din hjælp vil gøre en stor forskel.

DIN STØTTE BETYDER AT VI KAN:

  • Samarbejde lokalt
  • Presse på forat pingviners fødesteder til havs opnår status som reservater.
  • Overvåge verdens pingvinbestande, indsamle viden om pingviners adfærd og undersøge hvilke ruter de følger, når de vandrer.
  • Fremme pingvinvenlig turisme i samarbejde med lokalsamfund, skoler og fiskeriforeninger.
  • Dele lokale øjenvidneberetninger og data om konsekvenserne af ændringer i klima og konsekvenserne ved habitatødelæggelse med de politikere, der skal sætte ambitiøse klimamål og sikre handling.
  • Samarbejde med lokalsamfund og skoler om øget opmærksomhed omkring de trusler som pingviner er udsat for og opmuntre til at beskytte dem.
  • Hjælpe olieindsmurte pingviner.

 PingvinKnap

shutterstock 178402973 Andrey Armyagov Humboldt Penguin f. Anne Dirkse Flickr 1. Matas Romano