Udskriv

Indhold af 107. årgang, 2013

Nummer 1

Rastende vandfugle i Vadehavet 1980 - 2010
KARSTEN LAURSEN & JOHN FRIKKE
Side 1-184

Nummer 2

Aktuelt
Side 185-190

Use of an objective indicator species selection method shows
decline in bird populations in Danish habitats
ANNE ESKILDSEN, JØRN DYHRBERG LARSEN & HENNING HELDBJERG
Side 191-207

Appendix 1

Effekt af høreapparat på registrering af fuglestemmer
BO KAYSER 
Side 208-210

Nekrolog
Side 211-212

Anmeldelser
Side 212-216

Nummer 3

Aktuelt
Side 217-228

Forekomsten af rovfugle på Tipperne 1930-2011
HANS MELTOFTE & OLE AMSTRUP
Side 229-238

A case of polyterritorial polygyny in European Nightjar
Caprimulgus europaeus
NIELS ODDER JENSEN
Side 239-244


Nekrolog
Side 245

Anmeldelser
Side 246-248

Nummer 4

Aktuelt
Side 249 - 260

Udvikling i ynglebestanden af Fjordterner i Danmark 1970-2012
THOMAS BREGNBALLE OG HANS ERIK JØRGENSEN
Side 261 - 280 

Appendiks 

Udviklingen i antallet af ynglende fuglearter i Danmark 1800-2012
TOM S. ROMDAL, LARS DINESEN OG MICHAEL B. GRELL
Side 281 - 290

Appendiks 1
Appendiks 2

Anmeldelser
Side 291 - 292