2018

Hvilke medier skriver hvad om DOF og fugle? Her er klip fra fra Infomedias presseovervågning:

 

25. maj

DR: Debat fra Naturmødet 

DOF-biolog Knud Flensted deltager i debat om natur i Danmark direkte fra Naturmødet i Hirtshals. Lyt til debatten her

22. maj

Flere medier: Minken har fået en stor fjende i frivillige med fælder

»Vi har været med siden 2013 og fanget 32 mink. Vi oplever helt klart en positiv sammenhæng imellem minkbekæmpelsen og fuglenes ynglesucces. I den periode vi har bekæmpet mink her på Langeland, har vi oplevet flere vadefugle, og i et enkelt område har vi for første gang i over 20 år igen set ynglende rørdrum,« siger Johannes Hansen, frivillig minkfanger på Langeland og medlem af Dansk Ornitologisk Forening. Læs i JP.

22. maj

DR: Fugle risikerer døden på gigantiske elmaster: 'Vi kommer til at samle døde rovfugle op hver dag

DOF's nyhed giver mere omtale. Marco Brodde samt formand for Fugleværnsonden, Martin Iversen, citeres på dr.dk. JP 

21. maj

Flere medier: Verdens mest ensomme fugl er fløjet til himmeriget

Sulen Suleima er død, rapporterer Ekstra Bladet og TV 2 Bornholm og Tidende.dk med Mogens T. Kofoed fra DOF Bornholm som kilde.

18. maj

Mange medier: El-ledninger vil betyde massedød blandt fugle

DOF's nyhed brager igennem til mange medier. Formand for DOF Vestjylland, Marianne Linnemann, DOF-formand Egon Østergaard og DOF-biolog Knud Flensted citeres. Derudover interviewes Marco Brodde og formand for Fugleværnsonden, Martin Iversen, til DR P4 Syd. Ritzau tager også historien som bringes i 33 landsdækkende og lokale webmedier, eks. TV 2, JPInformation og BT

21. marts

Flere medier: Forgiftet havørn rammer medierne

DOFs nyhed om endnu en forgiftet havørn rammer medierne kort efter DOF sender nyheden ud via DOF's medier. Knud Flensted er DOF-kilde. Ritzau skriver en artikel, som bringes i flere
20 web-medier, for eksempel på dr.dk og Jyllands-Posten. Derudover bringer DR P4 Trekanten både nyheden og har direkte interview med Knud Flensted.

21. marts

Flere medier: Katastrofal situation i Frankrig: Populationen af fugle skrumper med en »svimlende fart«

DOF's formand Egon Østergaard, medvirker i nyhed om, at man i Frankrig, lige som i Danmark, oplever frit fald i landfugle. Formand for DOF, Egon Østergaard, medvirker i artikel. Læs i Politiken og på altinget.dk 

17. marts

Flere medier: Isnende kulde kan tage livet af småfugle

DOF's nyhed om gærdesmutten rammer via Ritzau adskillige webmedier som eks. Politiken og Jyllands-Posten med Thomas Vikstrøm, biolog i DOF, som kilde. Nyheden fører til indslag i DR Radioavisen og TV 2 News kører sendevognen til Thomas' sommerhus for at interviewe ham direkte i News lørdag aften.

8. februar

Lemvig Folkebladet: Fuglefjender. Lad os gøre en indsats i fællesskab

Krager og rovfugle fremhæves af skribent fra Bæredygtigt Landbrug som et problem for agerlandets fugle. Samtidig opfordres til samarbejde for at løse problerme. Læs debatindlæg her 

7. februar

Berlingske: Lærken forsvinder - hvad rager det dig?

Det gør nas på en anden måde end andre sørgelige nyheder, at vi har mistet næsten halvdelen af de ca. 6,4 mio. fugle, der lever på opdyrkede arealer de seneste 40 år , skriver Berlingskes skribent med henvisning til DOF's beregninger for agerlandets fugle. Læs klummen her

7. februar

Jyllands-Posten: Mindre natur får bestanden af fugle og insekter til at skrumpe

Artiklen i den trykte avis nævner DOF's beregninger, der viser, at der i løbet af de seneste 40 år er forsvundet knap tre millioner fugle fra den danske natur. I artiklen nævner forskere lige som DOF, at landbrugets udvikling har ført til den kraftige reduktion. Landbrug & Fødevarers viceformand Lars Hvidtfeldt forklarer, at landbruget er optaget af, hvordan man kan få vendt udviklingen. Bringes også på web til abonnenter

7. februar

DR: Debat om forsvundne fugle

P1 Debat debatterer forsvundne fugle på baggrund af DOF's historie med blandt andre Niels Andersen, som har lavet beregningerne til Fugle & Natur, Maria Gjerding og Landbrug & Fødevarer. Lyt her 

6. februar

Mange medier: Tre millioner fugle er forsvundet fra landbrugslandet

Pressemeddelelsen for det nye Fugle & Natur om agerlandets fugle ender i mange nyhedsmedier, på web, i radio og i tv. DOF-formand Egon Østergaard medvirker i langt de fleste artikler og indslag. Ritzau sender en artikel ud, som bringes på mange web-medier eks. BerlingskeTV 2 Nyhederne  og LandbrugsAvisen.

Flere medier skriver deres egen web-version som eks. DRBT og TV Midt/Vest.

Historien ryger i DR Radioavisen fra morgenstunden ad flere omgange med DOF-formand Egon Østergaard som kilde og i 12'eren direkte med formand for DOF Sydvestjylland Peter Tougaard. 

P1 Orientering interviewer senere Egon Østergaard direkte.

TV Avisen har indslag 21.30 med fugleoptagelser fra DOF.

TV 2 Nyhederne bringer indslag ad flere omgange i aftenens nyheder, eks. i 18- og 19-udsendelserne, samt kl. 22. Kan ses på TV 2 Play med abonnement

Tv Midt/Vest laver indslag og har direkte debat mellem DOF og L & F.

6. februar

Flere medier: Menneskeskabt ø i Thy skal skåne naturen for kvælstof

Formand Egon Østergaard fra Dansk Ornitologisk Forening er glad for, hvad han peger på kan blive en fin yngleø for måger og terner, men begejstringen er dog behersket. - Men det hører med til begejstringen, at det ikke er en tilslutning til, at vi skal bruge vores søer til at løse landbrugets forureningsproblemer, siger formanden til Ritzau. Bragt i eks. Fynske medierBT, Nordjyske og Sjællandske Medier 

1. februar

43 medier: Fugl på 14 gram fløj 6953 kilometer fra Kina til Skagen

Mange medier springer på DOF's nyhed om stor gråsisken fundet i et net hos Skagen Fuglestation med ring sat på i Kina. DOF's nyhed er sendt ud i samarbejde med Ringmærkningscentralen og Miljøstyrelsen og bringer leder af Skagen Fuglestation Simon S. Christiansen i mange medier. Han bliver blandt andet kaldt en flot fyr af en vært i TV 2 News og får ros af Hans Engell og kommer i kløerne på en afdæmpet Anders Lund Madsen i Radio 24/7. Det ender med et rigtigt fint og oplysende interview. Derudover skriver Ritzau en artikel, der havner i 38 web-medier som Politiken og TV 2 Nyhederne, lige som Jyllands-Posten skriver sin egen historie. I alt havner Simon og fuglen i 38 web-medier, 5 trykte og to radio og tv-indslag til glæde for mange hundrede tusinde læsere, seere og lyttere. 

31. januar

DR: Det kan være nødvendigt at bekæmpe rågerne

DOF-biolog Knud Flensted medvirker i artikel om larmende råger og fortæller, at rågen skal have lov til at leve i nogenlunde fred og ro, men hvis den skaber store problemer, kan der være en idé i at bekæmpe den visse steder. Læs her

Vejle Amts Folkeblad og Fyens Medier: Når skydning af larmende fugle ikke er nok: 35 rågereder raget ned. 

DOF-biolog Knud Flensted medvirker i artikel om larmende råger. Læs her

30. januar

Flere medier: Storke nærmer sig Danmark usædvanligt tidligt

DOF-biolog Knud Flensted medvirker sammen med storkene.dk i en Ritzau-artikel, som fortæller, at storke er i Danmark usædvanligt tidligt. artiklen bringes i flere webmedier som TV 2 Nyhederne  og Jyllands-Posten

30. januar

TV Midt/Vest: Debat om natur og landbrug

Formand for DOF, Egon Østergaard, medvirker i direkte debat med blandt andre miljø- og fødevareministeren om natur i det åbne land. Se debatten her

29. januar

Vores Avis: Flotte fugle fra Rold Skov i stort, skarpt format

Spar Nord Fonden donerede forleden nyt udstyr til caretakergruppen i Rold Skov med aktive i Dansk Ornitologisk Forening. Læs her 

20. januar

Magasinet Jagt, vildt og våben: DOF-formand om jagt

DOF-formand, Egon Østergaard, gør rede for sin holdning til jagt og jagttider over flere sider og får blandt andet opfordret jægerne til at prioritere naturbevarelse højere. 

17. januar

Jyllands-Posten: Ugler skal bekæmpe rotter

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Skanderborg hjælper Skanderborg Kommune med at lave fem flotte uglekasser, så kommunen kan inddrage den miljøvenlig og giftfri partner, natuglen, i rottebekæmpelsen i Skanderborg Kommune. Artiklen bringes i JP Aarhus og i Uge-Bladet Skanderborg. Læs her

16. januar

altinget.dk: Steen Gade: Brug flere grønne kræfter på at påvirke EU

DOF-formand Egon Østergårds indlæg i Altinget ”Skal EU virkelig redde Danmarks natur?" citeres i Steen Gades debatindlæg. Læs her

13. januar

Kids News: Ung-formand fortæller om fugle til børn

Formand for DOF UNG, Anders Odd Wulff, fortæller om fornøjelsen ved at se på fugle og giver tips og råd til det

12. januar

34 medier: Rekordgammel albatros med ny unge fascinerer biolog

DOF-biolog Knud Flensted, fortæller om en 67-årig albatros, den ældste vilde fugl, man kender til, der er blevet mor igen. Læs eksempel hos TV 2

12. januar

Faxe Netavis: Regeringen vil fjerne beskyttelsen af Vemmetofte Skove

Den danske regering har planer om at fjerne beskyttelsen på cirka ti procent af Danmarks Natura 2000-områder, heriblandt beskyttelsen af 1.700 hektar skovområder omkring Vemmetofte, skriver mediet efter DOF's nyhed. Læs her 

11. januar

Kristeligt Dagblad: Sæler lokker flyvende toprovdyr til landet

Tal fra DOFs Projekt Ørn gengives i artikel om Vadehavet, som fortæller, at antallet af ynglepar havørn stiger på grund af den rige forekomst af blandt andet sælunger ved Vadehavet. Læs her

6. januar

Jyllands Posten:Grå gæster fra fjerne hvide birkeskove flokkes i Danmark

Ringmærker og ekspert i trækfugle Michael Fink fra DOF fortæller om stor gråsisken og vindrossel.

3. januar

DR: Vadehavets natur forsømmes

Marco Brodde medvirker som medlem af DOF HB i indslag i Radioavisen og TV Avisen om kritik af overvågning af Vadehavet. Se i TV Avisen

2. januar

DR: Danmark er for slap til at bevare Vadehavet

Marcus Brodde, medlem af DOFs hovedbestyrelse, citeres for,at det er for dårligt, at Danmark ikke gør samme indsats som i Tyskland og Holland, hvor man overvåger mange flere arter end i Danmark. - Danmark har i mange år har været det svage led og har i den grad svigtet ansvaret overfor de to andre vadehavslande, som vi arbejder sammen med, mener han. Læs her

Fyens.dk: Peter Pelle er fuglenes mand i Nyborg

Fugle-entusiast og natur-debattør Peter Pelle repræsenterer nu Dansk Ornitologisk Forening i Nyborg Kommune. Læs her 

2017

2016

2015