2017

12. april

DR TV Avisen: Webkamera fra toppen af et træ

Naturstyrelsen har installeret et webcam ved fiskeørnens rede i Gribskov, så man i løbet af foråret kan følge med i fuglenes liv. Luise Ekberg fra DOF's lokalafdeling i Nordsjælland fortæller om fiskeørnene i Tv Avisen. Se med her fra minut 20:11 og følg med i fiskeørnenes liv her.

9. april

Horsens Folkeblad: Stadig opbakning til vandflyrute på Skanderborg Sø

I 2016 opgav Smukfest at etablere en vandflyverrute mellem Skanderborg og København, da deres ét-årige tilladelse fra kommunen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Smukfest har i 2017 søgt om en ny ét-årig tilladelse. Læs med her.

7. april

Hillerød Posten: Nye redekasser hjælper den sjældne vandstær

Et samarbejde mellem nordsjællandske kommuner og Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland er nu iværksat for at hjælpe den sjældne danske ynglefugl vandstæren. Læs artiklen her.

6. april.

Fælles indsats for mere nordjysk fauna

I Nordjylland er der startet et nyt samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og LandboNord, som går ud på at fremme biodiversiteten ved en implementering af faunastriber på marker. Læs artikel på LandboNord her og fra SæbyAvis her.

5. april

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Naturbydelen tiltrækker fugle

DOF's lokalafdeling i Vestjylland har registreret 84 fuglearter i Ringkøbings nye naturbydel. Læs artiklen her

sn.dk: Styrelse og ornitologer: Rigtig beslutning at skarver ikke må skydes

I Store Vejle Å ved Ishøj har Naturstyrelsen besluttet ikke at give tilladelse til regulering af skarver. DOF bakker op om beslutningen. Læs med her.

4. april 

JydskeVestkysten: Hver fugl synger med sit næb

I denne introduktion til forårets fuglesang bliver der reklameret for Fuglenes dag, som er et arrangement der arrangeres og udføres af DOF's lokalafdelinger. Fuglenes Dag finder sted d. 28. maj på mange lokaliteter over hele landet. Læs artiklen her.

2. april

Landbrugsavisen: Professor: Eksplosion i gæs truer natur og landbrug

Bestanden af bramgås og kortnæbbet gås er vokset stødt de seneste årtier, hvilket nu medfører at gæssene både påvirker naturen hårdt, hvor de yngler, men også hos landbrug i vadehavsregionen, hvor de overvintrer. Her æder gæssene store mængder af landmænds afgrøder. Ydermere udgør bramgåsen en nu større trussel ved Kastrup Lufthavn, hvor flere tusinde gæs hvert år trækker henover. DOF erkender at det er nødvendigt med en kraftigere regulering af ikke mindst bramgæssene, og peger på en international løsning. Læs artiklen her.

30. marts

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Sandheden om Værnengene

I denne uge afsagde Højesteret en kendelse, der fastslår, at Naturbeskyttelsesloven også gælder på Værnengene i Ringkøbing-Skjern kommune. Formand i DOF, Egon Østergaard, har i den forbindelse skrevet et læserbrev. Læs det her.

TV2 Lorry: Danmarks smukkeste fugl afskyr børn og motionister

Byrådet i Fredensborg Kommune har afsat midler som skal bruges til bevarelse af forskellige naturtyper, men også til nye stisystemer og aktivitetszoner i området omkring Nivå. Knud Flensted, biolog i DOF, mener at kommunens planer kan få fatale konsekvenser for områdets isfugle-par, hvis ikke der bliver taget hensyn til dem. Læs med her.

29. marts

DR: Højesteret stadfæster dom: vigtig sejr for sjældne danske fugle

Højesteret har i dag stadfæstet en dom fra Landsretten, der betyder at landmænd ikke må pløje Værnengene ved Ringkøbing for at så nyt græs, som de tidligere har gjort. DOF's formand, Egon Østergaard, har udtalt sig til DR. Læs med her.

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern: Tipperhalvøen - naturperlen i Ringkøbing Fjord

DOF har udtalt sig til denne artikel som handler om Tipperhalvøens historie. Læs med her

Randers Amtsavis: Allerede familieplaner for nyankommet stork.

En hvid stork har slået sig ned i Vorup- og Hornbæk Enge ved Randers. Hvis storkehannen er heldig at finde sig en mage, er der en reel chance for at få ynglende storke i området. Storkeekspert i DOF, Hans Skov, har udtalt sig til avisen. Læs med her.

16. marts

JydskeVestkysten: Terror-terner skal lokkes til ny bolig på havnen

Hav- og fjordterner som i årevis har generet ansatte på Esbjerg Havn, skal nu lokkes til en ny bolig på havnen. Dansk Ornitologisk Forening, Nationalpark Vadehavet, Aarhus Universitet og Esbjerg Havn har indgået et partnerskab som skal sikre at ternerne kommer væk fra den centrale del af havnen og forhåbentlig flytter ud på Dokhavnens sydmole. Læs med hos JydskeVestkysten her og her.   

15. marts

TV 2 NORD: Sjælden ørn spottet i Skagen

I tirsdags blev en meget sjælden stor skrigeørn fundet i Skagen. I den forbindelse har DOF udtalt sig til TV2 NORD. Læs med og se indslaget her

13. marts

Video: Musvåge nedlægger råge

Fotograf Per Rasmussen fangede et usædvanligt scenarie på video, da han filmede en musvåge som havde nedlagt en råge. DOFs biolog Knud Flensted har kommenteret videoen. Læs og se med hos ekstrabladet her og hos TV Øst her.

9. marts

TV2: Elledninger har kostet hundredevis af svaner livet - nu er der fundet en løsning

Selskabet Eneriginet.dk, som har ansvaret for højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord, har nu offentliggjort at de vil afmærke ledningerne med blafrende og roterende skilte. Læs med hos TV2 her.

3. marts

Naturstyrelsen: Der ER plads til både mennesker og rovfugle i naturen

Foranlediget af nyheden "Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle af rederne" på DRs hjemmeside, kommer Naturstyrelsen med kommentarer og konkrette forslag til, hvordan de vil skabe plads til både mennesker og rovfugle i naturen. Læs med på DR her.

2. marts 

DR: Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle fra rederne

Frivillige fra DOF har registreret et stort fald i antallet af ynglende rovfugle, i Store Dyrehave syd for Hillerød. I 2009 var skoven hjemsted for 24 ynglende par rovfugle og i 2016 var tallet faldet til blot 7 par. En ny opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at antallet af mountainbikere i de danske statsskove stiger med 15-20 procent om året. DOF opfordrer til handling, som tilgodeser både fugle og menneskers behov. Læs artiklen på DR her.

28. februar

P4: Populær radiovært tog afsked med sit program efter 17 år – ved at ringe til DOF

Foranlediget af dagens opslag i Naturlommekalenderen fra Rhodos, ringede Hans Otto Bisgaard på P4 Morgenstund for sidste gang til Leif Novrup fra DOF, der tog afsked med den populære radiovært – som selv helt glemte at læse dagens opslag i kalenderen op. Hør indslaget her cirka 38 minutter inde i udsendelsen.

14. februar

TV2 Fyn: Olieudslip ved Fyns Hoved foråsager død blandt vandfugle

Mandag d. 13 februar stødte det portugisiske containerskib Victoria på grund, i farvandet nordøst for Fyns Hoved, hvilket resulterede i et olieudslip. Samme dag registrerede DOFs lokalafdeling på Fyn flere end 20 olieindsmurte fugle tæt på Fyns Hoved. Tirsdag steg tallet til omkring 120 fugle, hvoraf de fleste var havdykænder som ederfugl og sortand. Olien bevirker at fuglenes beskyttende fedtlag bliver opløst, således at vandet trænger ind til huden og forårsager underafkøling. Se artikel og indslag fra TV2 Fyn her og på DR Fyn her.

13. februar

DR: Rekordmange røde glenter i landet denne vinter

Denne vinter har set et rekordstort antal overvintrende røde glenter i Danmark. Takket været en stor indsats fra Dansk Ornitoligisk Forenings frivillige, er det lykkedes at registrere hele 306 røde glenter i januar. Blandt landsdelene blev det Østjylland som løb af med førstepladsen, idet 69 af de store fugle blev observeret i landsdelen. Læs med hos DR her og hos ekstrabladet her

8. februar

DR Sjælland: Mindst 180 svaner dræbt ved Dybsø Fjord siden nytår

Den 8. februar mødtes Dansk Ornitologisk Forening med Næstved Kommune og energinet.dk på en mark nær Dybsø Fjord, hvor adskillige svaner har kollideret med højspændingsledninger. DOF vurderer at mindst 180 svaner er blevet dræbt siden nytår. Se artikel og indslag fra DR Sjælland her. Nyheden er desuden bragt på TV2, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og Information. 

4. februar

TV ØST: Svanerne flyver lige i døden ved Dybsø Fjord

TV ØST bringer flere indslag om de mange døde svaner ved Dybsø Fjord. Se et indslag fra nyhederne her.

2. februar

Ekstrabladet: Svanerne dør som fluer på ´dødens mark´ ved Dybsø Fjord.

Flere medier viser de makabre billeder af døde og lidende svaner fra Dybsø Fjord. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er markerne ved Dybsø Fjord ved Næstved på top 10 over de steder i Danmark, hvor der dør flest fugle på grund af højspændingsledninger på en kort strækning. Knud Flensted oplyser også, at ca. en tredjedel af alle svaner i Danmark dør hvert år på grund af kollisioner med de livsfarlige ledninger. Læs med hos ekstrabladet her og BT her

1. februar

TV2 Nyhederne: På denne mark dør mellem tre og ti svaner hver dag: Beboere må aflive dem hver aften

Højspændingskabler fra Energinet.dk koster dagligt op mod ti svaner livet. Nogle dør med det samme, mens andre ligger og lider. Indtil videre er det lokale beboere, der har været nødsaget til at aflive de store fugle, som ellers bare er overladt til en lang og pinefuld død.Problemet har stået på i flere år. Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitolog Forening, forklarer til TV 2, at han anbefaler, at man graver ledningerne ned ved de særligt udsatte område for at komme problemet til livs. Den anbefaling agter Energinet.dk dog ikke følge, da de synes , det er for dyrt. DOF og Energinet.dk har indgået dialog og ventes at finde en god løsning. Se og læs mere hos TV2 her.

2. februar

Kristeligt Dagblad: Om noget er han fuglemaler

Carl Christian Tofte er en af de mest anerkendte og benyttede fugleillustratorer herhjemme og har tegnet fugle, siden han var dreng. I dag åbner det nye vadehavscenter med en stor udstilling af hans akvareller. Læs et kort uddrag af artiklen her.

31. januar

TV2Sydfyn: Havørne trives på Sydfyn

Danmarks største rovfugl havørnen bygger rede og får unger i 41 af landets kommuner. Det viser en ny opgørelse i Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad, Fugle & Natur. Læs med her.

30. januar

P4: Vintergæstende sangsvaner på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 30. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at vintergæstende sangsvaner nu kan ses og høres, læste P4 Morgen’s Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om arten; han indledte oplæsningen med at fortælle, at DOF jo gør en masse for fuglene, bl.a. tæller dem, og at DOF for nyligt havde talt 41.000 sangsvaner i landet.

29. januar

Få flere fugle i haven

En lang række lokalmedier fortæller, hvordan man får større fornøjelse af fugle i haven. Biolog i DOF, Knud Flensted, udtaler bl.a: "Man får fuglene tættere på og ser måske nogle fuglearter, man ellers ikke ser. Det er en rigtig god grund til at fodre fugle. Men fuglene skal nok klare sig uden." Læs med hos Rudersdalavis her.

29. januar

Go´morgen Danmark

Søndagens gæst Chili Klaus stilles en række fuglspørgsmål sideløbende med at både videoklip og fotos fra DOF vises. Klippet kræver desværre login.

28. januar

Go´morgen Danmark

Ole Friis medvirker i historien om Danmarks nye ørnerekord på baggrund af ørnetællingen. Klippet kræver desværre login.

25. januar

Radio 24/7: Mere end 400 ørne talt i Danmark

Lyt med her ca. 4 min. inde i udsendelsen, hvor ørnerekorden omtales.

25. januar

DOF: Ny rekord med mindst 409 ørne i Danmark

Mange medier bringer DOF´s glade nyhed om den nye ørnerekord.  Nyheden kan således læses bl.a. hos BT, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, TV2, Politiken, Berlingske, DR, Ekstrabladet, Information, JydskeVestkysten og metroxpres. Du kan læse nyheden hos DOF her.

"I milde perioder som januar i år lever ørnene og deres byttedyr langt mere spredt, end det er tilfældet i vintre med frost og is, hvor rovfuglene samler sig på færre lokaliteter, så de i klart vejr er lette at spotte og tælle. Derfor havde vi ikke forestillet os, at tællingen ville sætte ny rekord", siger Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Projekt Ørn har til formål at beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid samle og formidle viden om fuglene. 

22. januar

DR: Årets ørnetælling er slut

Tv-avisen bringer et indslag om ørnetællingen. Heri medvirker Karl Erik Kristensen og Eigil Thomasen, som begge deltog i ørnetællingen. Se med fra ca. 11 min. her.

22. januar

P4: Flere ørne i Danmark

P4 bringer i radioavisen et indslag om DOF´s vintertælling af ørne. Formand for DOF, Egon Østergaard, medvirker og udtrykker stor forventning til tællingen. Lyt med her.

22. januar

TV ØST: Ørne blev talt i weekenden

TV ØST bringer et klip med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen. Han er bl.a. spændt på at se, om denne vinters fugleinfluenza kan ses i tællingen. Se med her.

21. januar

TV ØST: Nu begynder optællingen af ørne i Danmark

 I weekenden er der ørne på dagsordenen. For Dansk Ornitologisk Forening vil for 12. år i træk gennemføre sin vintertælling af havørne og kongeørne i det danske land. Læs artiklen med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen, her.

20. januar

Weekendavisen: Kattekrige

Weekendavisen bringer en omtale af en ny amerikansk bog om huskattens skadevirkninger på naturen. I artiklen citeres DOF for, at ”der faktisk [er] sket en nedgang i antallet af eksemplarer af helt almindelige fugle; der ’mangler’ i Europa omkring 421 millioner individer i forhold til 1980. De fleste er gået til på træk i Afrika”. Det nævnes også, dog uden at DOF krediteres, at man ”I forrige uge talte ... i Danmark mindst 306 eksemplarer af rød glente; den var udryddet omkring 1925”. Læs med her.

16. januar

Kristeligt Dagblad: Rekordmange røde glenter i januar

BT og Kristeligt Dagblad fortæller, aty DOF´s frivillige i weekenden den 7. & 8. januar var ude at tælle røde glenter. Det blev til en ny rekord, som du kan læse mere om her. 

13. januar

P4: Vintergæstende ørne på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 13. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at Danmark omkring denne tid gæstes nordfra af havørne og kongeørne, der supplerer den danske bestand, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a. om DOF’s arbejde med at beskytte ørnene samt om ørnetællingerne.

13. januar

JydskeVestkysten: Ung havørn død af farlig fugleinfluenza

Det første fund af fugleinfluenza er gjort i en vild fugl i Haderslev Kommune. En ung havørn, der lørdag blev fundet i svækket tilstand, er testet positiv. Læs med her.

9. januar

DR: Fuglenørden Sebastian Klein er besat af sjældne fugle.

Udover at lave TV og skrive bøger om dyr og natur medvirker han i år også i #jegkiggerpåfugle. Det er en kampagne sat i verden af Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor bl.a. Vicky Knudsen, formand for DOF UNG, medvirker. Læs med her.

8. januar

Tv2Øj: Truet rovfugl breder sig i Østjylland

Der er ikke nogen tvivl blandt de østjyske fugleentusiaster. Glenten er kommet stærkt tilbage, og de tror på, at det kan blive en almindelig fugl i den østjyske natur igen. Og det er den også ved at vise, at det bliver den rent faktisk. Det har vi et klart bevis på her bag ved mig. Ovre i skoven flyver der jo små 100 stykker rundt, siger Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF. Læs og se et indslag her.

7. januar

DR: Fugleentusiaster tæller "Danmarks smukkeste skraldemand"

I weekenden skal der tælles røde glenter overalt i Europa. Og det ser allerede nu ud til, at den truede rovfugl går frem herhjemme. Flere og flere af de flotte rovfugle dropper nemlig turen sydpå på grund af den milde vinter.
Lørdag og søndag tæller Dansk Ornitologisk Forening officielt glenterne. Læs mere her.

4. januar

P1, P3 & P4: Flere fuglearter yngler i Danmark

I Danmark har der siden år 1800 været en fremgang i ynglende fuglearter på 29, således at der i dag er registreret 178 forskellige, viser en undersøgelse, som omtales i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift. Lyt med på P3 ca. 3 min. inde her.

4. januar

DR&TV2: Ung havørn ved Silkeborg kan være død af fugleinfluenza

Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF, tror, at ørnen er blevet smittet ved at spise en syg and, men inden han tør konkludere det, skal ørnen undersøges for vira. Læs med her.

3. januar

Politiken & JydskeVestkysten:Stadig flere fuglearter slår sig ned i Danmark

En del fuglearter er forsvundet som ynglefugle fra Danmark i de sidste 200 år, men endnu flere er kommet til. Det samlede antal fugle er dog faldende. Læs mere her.

1. januar

Ritzau: Truet asiatisk fugl er mere værd end elfenben

Flere medier - bl.a. metroxpress, Kristeligt Dagblad, JydskeVestkysten, Ekstrabladet og Information - bringer historien om DOF´s engagement i beskyttelsen af den stærkt truede hjelmnæsehornsfugl. Dette foregår i tæt samarbejde med Birdlife International, hvori DOF udgør den danske repræsentation. DOF involverer sig først og fremmest via oplysning. Læs med hos Information her.

1. januar

Fyns Amts Avis: Skovspurve på foderbrættet

Læs en flot omtale af skovspurvens overraskende antal i DOF´s Atlasundersøgelser her og her.

2016

2015