Jeg er født i Esbjerg 1974 og har siden drengeårene været medlem af DOF. Kom tidligt med i lokalafdelingens bestyrelse, hvor jeg med pause i gymansieårene har medvirket siden. Blev i april 2008 medlem af Hovedbestyrelsen og har plads i Naturpolitisk Udvalg. I maj 2011 valgt som en af to næstformænd i DOF.

Jeg er bredt interesseret i foreningens mange facetter, men er særligt optaget af naturpolitiske spørgsmål og de formidlingsmæssige aspekter af foreningens virke. Jeg er meget interesseret i Vadehavets natur og kultur og arbejder både i HB og i lokalafdelingen gerne med forvaltningen, beskyttelsen og formidlingen af dette fantastiske område. Derudover er jeg både som HB- og lokalbestyrelsesmedlem optaget af, hvordan Blåvand Fuglestation kan udvikle sig i fremtiden, som en del af DOF´s startegi for fuglestationerne.

Jeg arbejder til dagligt som naturvejleder på Fanø, ansat af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Mine største fugleoplevelser finder jeg ofte i "den daglige natur", hvor man kan stå på lavt vand mellem tusindvis af islandske ryler, mens rejerne myldrer hen over ens bare tæer. Jeg holder derudover meget af den nordiske eller nordatlantiske natur, der på en fin måde knytter de daglige fugle sammen med de "fremmede" landskaber mod nord. Mod syd er det især de spanske stepper der trækker. Fuglene fylder også den kreative hjernehalvdel; skitse- og dagbøgerne fylder efterhånden adskillige hyldemeter med, for mig, uerstatelige, fastholdte oplevelser, som nogle gange ender i glas og ramme.