Nyhedsoversigt

         


Hva’ for en fugl?

onsdag 21. juni 2017
Nu kommer DOFs fuglebog til alle os med android-telefoner.

Krav til regeringen: Flyt en halv milliard ekstra om året til miljøet

tirsdag 20. juni 2017
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, WWF og 10 andre grønne og naturbevarende organisationer er DOF medafsender på åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. I brevet opfordrer vi regeringen til at flytte en halv milliard ekstra om året fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøtiltag

EU forpligter sig til bedre implementering af naturlovgivning

tirsdag 20. juni 2017
BirdLife pressemeddelelse: EU's miljøministre har i dag forpligtet sig til en bedre implementering af fugle- og habitatdirektiverne som udgør hjørnestenen i EU’s bestræbelser på at standse og vende tabet af biodiversitet

Højvande skyllede hel koloni af skestorke i Vadehavet

fredag 16. juni 2017
Et halvt hundrede ynglepar af skestork på øen Langli i Ho Bugt mistede æg og unger i løbet af få timers højvande i forrige uge. Og i Danmarks største skestorkekoloni ved Skjern Å har regn og rusk krævet store tab af unger. Trods ugunstigt junivejr med skybrud nærmer den danske bestand af skestorke sig en ny rekord med rundt regnet 300 ynglepar

Højvande gav massedød blandt Vadehavets ynglefugle

fredag 9. juni 2017
Terner og vadefugle i hundredvis mistede æg og unger, da et ekstremt højvande natten mellem onsdag og torsdag oversvømmede Vadehavets kystnære kolonier. Det gik blandt andet ud over Danmarks største bestand af sjældne hvidbrystede præstekraver og truede dværgterner. Voldsom færdsel af turister tvinger fuglene længere ud, så de bliver mere udsatte for højvande. Men fuglene bør beskyttes bedre, mener ornitolog fra Fanø.

Første danske koloni af den sjældne sølvhejre opdaget

torsdag 1. juni 2017
Danmarks første koloni af sølvhejre er fundet i fuglereservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Fire par af den kridhvide hejre har æg og unger i naboskab med grå fiskehejrer. Sølvhejren ventes at sprede sig som ynglefugl i Danmark i takt med klimaændringerne. De senere år er antallet af observationer af arten vokset eksplosivt i det danske landskab.

Baggrund: Sølvhejren - fra fjer i fin hat til flere fugle i Danmark

torsdag 1. juni 2017
Et skift i hattemode blev redningen for den elegante sølvhejre, som engang var ved at forsvinde fra Europa, fordi dens hvide fjer var i høj kurs som hovedprydelse på kvinder. I dag smykker kun få mennesker sig med lånte fjer, og sølvhejren breder sig i mange lande mod nord.

Sjælden fugl breder sig sydfra til hele Danmark

onsdag 24. maj 2017
For få årtier siden var rødtoppet fuglekonge en sjælden gæst i den danske natur. Men i disse år bliver fuglekongens fætter observeret over hele landet. Rødtoppet fuglekonge er vandret nordpå i takt med klimaændringerne, og Danmark er ved at blive et permanent yngleområde for denne sydlige art. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings Atlas III, som er den hidtil mest omfattende undersøgelse af den danske fuglefauna.

Tag familien med til Fuglenes Dag 28. maj

tirsdag 23. maj 2017
Alle kan lære vores spændende fugle bedre at kende, når Dansk Ornitologisk Forening inviterer til Fuglenes Dag. Bliv fuglekigger for en dag og oplev maj måneds fantastiske fugleliv tæt på. Få allerede nu et minikursus i fuglesang i to DOF-videoer nederst.

Terner har fået egen mole på Esbjerg Havn

onsdag 17. maj 2017
Havterner og fjordterner er uønskede på de hustage, hvor de i flere år har ynglet på havneterrænet i Esbjerg Havn. Men takket være en hel flok fuglevenlige parter har de sårbare ynglefugle nu fået deres private mole med fri havneudsigt og fødderne i eget sand med strandskaller. Parterne står sammen om at give Vadehavets ynglende havterner og fjordterner en hjælpende hånd i form af et uforstyrret, rovdyrfrit og højvandssikret yngleområde.

FORRIGE     1  |  ...  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  153     NÆSTE