Nyhedsoversigt

         


DOF: Har regeringen en strategi for biodiversitet?

fredag 15. september 2017
DOF MENER: Skal vi stoppe tilbagegangen for biodiversiteten inden 2020, skal skeen i den anden hånd, for de røde lamper blinker. Giv Naturpakke 2.0 et kraftigt løft, så naturmålene nås.

Svaler ændrer adfærd i en trådløs tidsalder

torsdag 7. september 2017
De fleste af Danmarks mindre luftledninger er siden årtusindskiftet blevet lagt som kabler i jorden. Derfor må svalerne mange steder rykke fra et overblik i første sals højde til stueetagens mere jordnære elhegn, hvis de vil hvile sig med tråde mellem tæerne. Men for fuglelivet som helhed er det en klar gevinst.

Ni ud af ti digesvaler er forsvundet fra Danmark

torsdag 7. september 2017
Bestanden af danske digesvaler er kun en skygge af sig selv i forhold til tidligere. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) årlige tællinger af Danmarks almindelige fugle. Klimaændringer og ødelæggelse af ynglesteder er nogle af årsagerne.

Danske fuglevenner hjælper truede pingviner

tirsdag 29. august 2017
Mere end halvdelen af verdens 18 pingvin-arter nærmer sig i dag udryddelse. Klimaforandringer, forurening og fiskeri er nogle af årsagerne til den store tilbagegang. Nu har Dansk Ornitologisk Forening tilsluttet sig en international kampagne for at redde pingvinerne, skriver bladet Fugle & Natur.

Falkejagt er IKKE kulturarv i Danmark

tirsdag 29. august 2017
Regeringen og Dansk Folkeparti vil igen tillade falkejagt i Danmark. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har på den baggrund foreslået en treårig forsøgsordning. Tilhængerne af falkejagt argumenterer blandt andet med, at falkejagt er udpeget som kulturel verdensarv af FN-organisationen UNESCO. Men udpegningen gælder IKKE for Danmark, fastslås det nu i Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.

Nej til jagt med rovfugle i Danmark

tirsdag 29. august 2017
Tamme og dresserede fugle, der ernærer sig af daggamle kyllinger, og som luftes med hætte over hovedet, er et sølle syn, der bør forbydes og afvikles hurtigst muligt. Så regeringen og Dansk Folkeparti må meget gerne aflyse den ønskede lovliggørelse af jagt med rovfugle i Danmark, mener formand for DOF, Egon Østergaard. Lederen bringes i DOF's medlemsblad, Fugle & Natur.

Unge danske havørne spores via GPS

torsdag 24. august 2017
For første gang nogensinde er danske havørne blevet udstyret med GPS-sendere. To unger fra en rede på Sydsjælland skal hjælpe forskere med at afsløre, hvor danske havørne bliver af, når de flyver fra rederne. I alt 10 unge havørne skal de kommende år spores via GPS. Ørnene har indledt deres livs første rejse, og alle kan følge ungernes færden på dof.dk

Verdens største terne er i fremgang som dansk ynglefugl

tirsdag 15. august 2017
Med Saltholm i Øresund som kerneområde er den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, ved at kolonisere flere danske småøer. Den sjældne terne har været i kraftig tilbagegang i sine nordeuropæiske yngleområder i Østersøregionen, men den vinder frem i beskedne antal i kystnaturen i den østlige del af Danmark. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at rovternen vil sprede sig vestpå til Vadehavet, hvor den indtil begyndelsen af 1900-tallet ynglede i stort antal. Se en video med en fiskende rovterne nederst.

Sjældne korsnæb på koglejagt i Danmark

fredag 4. august 2017
Hvis man hører en trompetlignende lyd fra den danske augusthimmel, kan der være tale om en sulten hvidvinget korsnæb på udkig efter lærketræer med kogler fulde af frø. I disse uger kan der ses småflokke af hvidvinget korsnæb, der fra egne mod nord og øst er trukket ind over Danmark.

To unge danskere skal beskytte trækfugle mod ulovlig jagt

torsdag 3. august 2017
To heldige vindere får nu mulighed for at beskytte tusindvis af rovfugle, ænder og andre trækfugle mod ulovlig jagt. Dansk Ornitologisk Forening udlodder en naturaktivistisk rejse til Malta for to unge danskere.

FORRIGE     1  |  ...  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  155     NÆSTE