Nyhedsoversigt

         


Vandplaner virker: Udsigt til rekord i svømmeænder

onsdag 1. november 2017
Bundplanterne er de seneste år vendt tilbage i Ringkøbing Fjord og Nibe-Gjøl Bredninger i Limfjorden. Det har tiltrukket titusinder af svømmefugle. Hvis den gode udvikling i vandmiljøet breder sig til andre fjordområder, så kan vi vente rekordstore forekomster af svømmeænder i Danmark. Takket være kombinationen af flere bundplanter og reservater med jagtforbud, skriver vandfugleforskeren Preben Clausen fra DCE, Aarhus Universitet, i bladet Fugle & Natur.

Truede vadefugle boomer i rævefrit reservat

onsdag 1. november 2017
Fugleværnsfonden har stor succes på reservatet Nyord Strandenge ved Møn. Bestanden af viber og rødben er mangedoblet. Ikke mindst fordi rævene i øjeblikket er udryddet på øen, skriver bladet Fugle & Natur.

Fuglevenner kårer bedste danske fuglefoto

onsdag 1. november 2017
Vinderne er fundet i Dansk Ornitologisk Forenings fotokonkurrence 2017.

Ny rapport: 27 millioner ulovlige fugledrab i Europa hvert år

fredag 27. oktober 2017
Hvert år dræbes dræbes 25 millioner fugle illegalt i Middelhavsområdet. I Nord- og Centraleuropa koster ulovlig jagt, fangst og efterstræbelse op imod 2 millioner fugle livet. Det skønner BirdLife International, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) er en del af, i ny rapport. I Danmark er illegal bekæmpelse af fredede rovfugle fortsat et problem.

Og så kom de store med papegøjenæbbene…

fredag 27. oktober 2017
Netop nu kan der ses stor korsnæb over det meste af Danmark. I slipstrømmen af århundredets største invasion af lille korsnæb er der ankommet flokke af den mere fåtallige stor korsnæb. Og hvem ved: Måske er der ynglefund i sigte i foråret 2018?

Baggrund: Så mange fugle er dræbt af ulovlig gift

torsdag 12. oktober 2017
Flest røde glenter og havørne er slået ihjel af ulovlig gift de sidste ti år. Men kongeørn, tårnfalk og musvåge er også blevet dræbt. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening over drab på fugle med ulovlig gift.

Succes for hvid vipstjert i Danmark

onsdag 11. oktober 2017
I 1700-tallets folkemunde blev den hvide vipstjert kaldt for vrikkerøven. Den kække spurvefugl med de optimistiske vip med halen er en af de mest succesrige småfugle i Danmark. Den har tredoblet sin ynglebestand i løbet af få årtier, viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) årlige tællinger af Danmarks almindelige fugle.

DOF: Vi hjælper gerne miljøministeren med at stoppe drab på rovfugle

tirsdag 10. oktober 2017
DOF, Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening skal hjælpe miljøministeren med at finde løsninger, så ulovlige drab på rovfugle bliver stoppet.

Rekord af sultne korsnæb på koglejagt

fredag 6. oktober 2017
Århundredets største invasion af korsnæb er over os. I løbet af de seneste måneder er flokke af lille korsnæb fra fjerne egne mod nord og øst via Sverige fløjet ind over Danmark. Nu leder de farvestrålende finker efter kogler og frø i nåletræsbevoksninger over hele landet

Internationalt trækfugle-træf på fuglestationer i Danmark

mandag 2. oktober 2017
Lørdag den 30. september dannede DOF’s tre fuglestationer i Skagen, Gedser og Blåvand rammen om det internationale trækfugle-træf EuroBirdwatch 2017

FORRIGE     1  |  ...  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ...  |  156     NÆSTE