Nyhedsoversigt

         


Rekord af skestorke efter varme uger i maj og juni

fredag 29. juni 2018
Danmark huser i år mindst 383 ynglende skestorkepar, og overlevelsen er høj blandt ungerne i kolonierne. Der er udsigt til flokkevis af skestorke i løbet af sommeren. Se en unik video fra en dansk koloni nederst.

Sankthans: Lav et nyt bål og red fugleliv

onsdag 20. juni 2018
Undgå at futte fugle af: Vent med at lave sankthansbålet til få dage før eller byg et helt nyt. Det kan skåne de fugle og dyr, som holder til i ly af bålets grene og kvas, fortæller Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Vent med at klippe hæk og fælde træer for fuglenes skyld

fredag 15. juni 2018
Tænk, at kunne slappe af og hjælpe fugle samtidig. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer danske haveejere til at vente med at klippe hæk til efter 1. august. Også fældning af træer og buske skal gerne vente, hvis man vil havens ynglefugle og den nære natur det bedste.

Vadefugle lægger æg tidligere på året

fredag 15. juni 2018
Klimaændringerne har speedet fuglenes familieliv op. Viber og rødben ankommer til deres ynglepladser flere uger tidligere, end de gjorde for knap 100 år siden. Og de bygger rede og lægger æg en uge tidligere end i ”gamle dage”.

Sjælden rosenstær slår alle rekorder i Danmark

torsdag 7. juni 2018
Den sjældne rosenstær har invaderet Europa og har slået alle rekorder i Danmark de senere uger. Arten er set på en halv snes kystnære lokaliteter. Formentlig har mangel på føde i steppe- og græsområder, hvor rosenstæren yngler i kolonier, tvunget flokkevis af fugle på langfart mod lande omkring Middelhavet.

Natura 2000-skandale eskalerer: Regeringens overgreb mod beskyttet natur større end hidtil antaget

lørdag 2. juni 2018
Regeringen vil fjerne endnu mere EU-beskyttet natur end først meldt ud. Yderligere 2200 hektar beskyttet natur skal miste beskyttelsen i forhold til det oprindelige forslag, hvis det står til den nye miljøminister. Skandale for naturen og i strid med regeringens egen grønne snak, mener DOF.

Mangelfuld implementering af naturdirektiver i Danmark

torsdag 31. maj 2018
Danmark halter bagefter, når det gælder implementeringen af EU's naturdirektiver. Det samme gør sig gældende for 17 andre europæiske lande. Det viser et studie foretaget af BirdLife Europa sammen med WWF Verdensnaturfonden , The European Environmental Bureau (EEB) og Friends of the Earth. Rapporten får nu flere partier til at indkalde miljøministeren i samråd.

Prop i redehullet skal hjælpe den sjældne vendehals

torsdag 24. maj 2018
Redekasser til sjældne spætter er forbudt område for almindelige mejser. For at forhindre musvitter og blåmejser i at besætte de specialdesignede spætteboliger, sætter Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland propper i kassernes redehuller, lige indtil spætterne er tilbage fra deres vinterferie i Afrika.

Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavet

fredag 18. maj 2018
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.

Lærkereder tromlet ned på Naturstyrelsens areal

onsdag 9. maj 2018
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kritiserer driften af de statsejede arealer på den nedlagte Flyvestation Værløse. Naturstyrelsen skilter flittigt med naturhensyn, men i praksis lader den landbrugsdrift ødelægge ynglesæsonen for jordrugende fugle på de tidligere militære græsflader

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  ...  |  157     NÆSTE