Nyhedsoversigt

         


Bestand af sjældne terner i frit fald langs Vestkysten

onsdag 25. juli 2018
Verdens mindste terneart, dværgternen, er i dyb krise langs vestkysten af Jylland og i Vadehavet. Den truede fugl får stort set ingen unger på vingerne, fordi æg og unger bliver knust af kørsel og færdsel på strandene, eller bliver taget af ræve eller højvande. Til næste ynglesæson vil en koordineret redningsaktion blive sat i værk

Find en ørn nær dig!

mandag 16. juli 2018
Har du set en ørn for nyligt? Måske. De der kan svare ja vil straks få spørgsmålet: Hvor så du den? Med appen DOFs Fuglebog kan du nu selv finde svaret. Bruger du funktionen ”Søg Fugl” viser appen nemlig et kort med steder i Danmark hvor der er størst sandsynlighed for at få en ørn at se. Nær dig. Du skal bare søge på ”ørn”. Eller på andre store rovfugle som vandrefalken f.eks.

Nu har også Nordjylland ynglende vandrefalke

fredag 13. juli 2018
For første gang i nyere tid yngler verdens hurtigste fugl, vandrefalken, nord for Limfjorden. Meget passende har den slået sig ned på Nordjyllandsværket, hvor to unger er kommet på vingerne. I år er der i Danmark 23 lokaliteter med vandrefalkepar. 12 af parrene har ynglet

Tørken deler vandene: Lufthavets insektædere har himmelske dage, mens andre sulter

fredag 6. juli 2018
Sol og tørke er vind på svalernes og mursejlernes mølle, men for mejser og andre småfugle, som æder larver, kan det knibe med at finde føde nok i en lang knastør sommer. Også mange af engens vadefugle har magre tider, når deres vandhuller tørrer ud. Og på fugleøer i lavvandede områder har rævene let adgang til æg og unger.

DOF: Regeringens planer for beskyttet natur er samlet set den forkerte vej for Danmarks natur

fredag 29. juni 2018
Det svarer til at rive fredede huse ned og beskytte andre fredede huse endnu bedre. Det mener Dansk Ornitologisk Forening om, at regeringen vil afsætte et større areal til at beskytte natur, men samtidig fjerner beskyttelsen af et tilsvarende areal af de særligt beskyttede Natura 2000-arealer. Samlet set er det den forkerte vej at gå, når naturen mangler plads, mener DOF.

Rekord af skestorke efter varme uger i maj og juni

fredag 29. juni 2018
Danmark huser i år mindst 383 ynglende skestorkepar, og overlevelsen er høj blandt ungerne i kolonierne. Der er udsigt til flokkevis af skestorke i løbet af sommeren. Se en unik video fra en dansk koloni nederst.

Sankthans: Lav et nyt bål og red fugleliv

onsdag 20. juni 2018
Undgå at futte fugle af: Vent med at lave sankthansbålet til få dage før eller byg et helt nyt. Det kan skåne de fugle og dyr, som holder til i ly af bålets grene og kvas, fortæller Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Vent med at klippe hæk og fælde træer for fuglenes skyld

fredag 15. juni 2018
Tænk, at kunne slappe af og hjælpe fugle samtidig. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer danske haveejere til at vente med at klippe hæk til efter 1. august. Også fældning af træer og buske skal gerne vente, hvis man vil havens ynglefugle og den nære natur det bedste.

Vadefugle lægger æg tidligere på året

fredag 15. juni 2018
Klimaændringerne har speedet fuglenes familieliv op. Viber og rødben ankommer til deres ynglepladser flere uger tidligere, end de gjorde for knap 100 år siden. Og de bygger rede og lægger æg en uge tidligere end i ”gamle dage”.

Sjælden rosenstær slår alle rekorder i Danmark

torsdag 7. juni 2018
Den sjældne rosenstær har invaderet Europa og har slået alle rekorder i Danmark de senere uger. Arten er set på en halv snes kystnære lokaliteter. Formentlig har mangel på føde i steppe- og græsområder, hvor rosenstæren yngler i kolonier, tvunget flokkevis af fugle på langfart mod lande omkring Middelhavet.

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  157     NÆSTE