Nyhedsoversigt

         


Miljøminister skærer også i vigtige vandfugleområder i strid med regler

tirsdag 25. september 2018
Miljø- og fødevareministerens naturbeskærende kniv, der fjerner Natura 2000-områder i strid med EU-regler, svinges også i vigtige vandfugleområder, som Danmark har forpligtet sig til at beskytte ifølge Ramsar-konventionen om beskyttelse af internationalt vigtige vådområder, der er levesteder for store mængder svømme- og vadefugle. Dansk Ornitologisk Forening kritiserer ministerens beskæringerne kraftigt.

Miljø- og fødevareminister risikerer EU-sag om beskyttet natur

tirsdag 25. september 2018
Dansk Ornitologisk Forening er klar til at gå til EU-Kommissionen for at bremse miljøminister Jakob Ellemann-Jensens planer om at droppe beskyttelsen af internationalt vigtige fugle- og naturområder, der er beskyttet af EU som Natura 2000-områder. Miljø- og fødevareministeren risikerer derfor at få en EU-sag på halsen for at overtræde EU-lovgivning.

Amerikansk fugl blev skudt ud af Europa

fredag 21. september 2018
Takket være en målrettet indsats er det lykkedes at bekæmpe den invasive amerikanske skarveand, der er fredløs i den europæiske natur. Amerikansk skarveand er stort set forsvundet fra Danmark, fortæller Dansk Ornitologisk Forening.

Skarven er gået tilbage i Danmark

fredag 14. september 2018
1.600 færre skarvpar har i år ynglet i den danske natur sammenlignet med sidste år. Facit for 2018 siger 31.605 reder. Det svarer til en tilbagegang på næsten 5 procent. Danmarks bestand af skarver er fordelt på 76 kolonier. I Sydøstdanmark har skarven haft en nedtur. Måske fordi et stigende antal havørne jager og forstyrrer. DOF mener, det er på tide at skære ned i den kraftige bekæmpelse af skarvbestanden i Danmark.

Havvindmøller ved Omø truer dykænder

fredag 24. august 2018
Havvindmøller skal væk fra fuglerige farvande, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som vil have stoppet aktuelle planer om fuglefarlige vindmølleparker nær Sjællands vestvendte kyster.

Smuk rovfugl med stærkt comeback til Danmark

tirsdag 14. august 2018
Den røde glente fortsætter sin glædelige genkomst i Danmark. I den aktuelle Atlas III-undersøgelse over Danmarks fugleliv er den registreret i hele 624 kvadrater, skriver bladet Fugle & Natur.

Kirkeuglen nu tæt på at uddø i Danmark

tirsdag 14. august 2018
Vildtforvaltningsrådet er på vej med endnu en redningsaktion for den stærkt truede kirkeugle i Danmark. Der er planer om at indfange og udsætte kirkeugler fra udlandet, men Dansk Ornitologisk Forening mener, at man bør satse på at redde de kirkeugler, vi stadig har i Danmark, skriver bladet Fugle & Natur.

Ny rekord for danske kongeørne

fredag 10. august 2018
For første gang har Danmark fem par ynglende kongeørne, alle i det nordjyske. Fire unger er på vej på vingerne i de kommende uger efter et 2017, hvor den danske bestand af kongeørne for første gang i knap 20 år mislykkedes med ynglen.

Sjælden nordamerikansk måge holder sommer i Vestjylland

tirsdag 31. juli 2018
Ornitologer valfarter i disse varme sommerdage til Thorsminde ved Den jyske Vestkyst, hvor en bonapartemåge fra et fremmed kontinent søger føde i selskab med hjemlige hættemåger. Det er kun sjette gang, at en bonapartemåge er set i Danmark, fortæller Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Bestand af sjældne terner i frit fald langs Vestkysten

onsdag 25. juli 2018
Verdens mindste terneart, dværgternen, er i dyb krise langs vestkysten af Jylland og i Vadehavet. Den truede fugl får stort set ingen unger på vingerne, fordi æg og unger bliver knust af kørsel og færdsel på strandene, eller bliver taget af ræve eller højvande. Til næste ynglesæson vil en koordineret redningsaktion blive sat i værk

FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  158     NÆSTE