Nyhedsoversigt

         


Havørnerekord på Nyord

mandag 7. marts 2005
Fugleværnsfondens arbejdsgruppe afholdt i søndags månedens åbent hus i fugletårnet på Nyord Enge, og havde på forhånd lovet publikum garanti for at opleve havørn. Løftet blev indfriet.

Natur-retur konference

fredag 4. marts 2005
Den danske natur er blevet for ensrettet. Mangfoldigheden, som skal sikre os livskvalitet og i sidste ende overlevelse, er i alvorlig fare. De seneste 50 års udvikling i den danske natur, og særligt i det danske landbrug, har bragt en stor gruppe af vores unikke og specielle planter og dyr i farezonen

Sorte svaner får danske vaner

mandag 28. februar 2005
Der bliver set et stigende antal sorte svaner i Danmark. I disse dage bliver der rapporteret om en halv snes eksemplarer jævnt fordelt i landet. Den fremmede art har forsøgt at yngle på Bågø i 2003. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ønsker ikke den australske svane, der er indført til Europa som prydfugl, velkommen i den danske natur.

Oliefugle tælles på danske kyster

tirsdag 22. februar 2005
450 af Danmarks cirka 7.500 kilometer kyst vil i weekenden 26-27. februar blive gået igennem af et halvt hundrede ornitologer, der vil registrere døde oliefugle.

Flere gæs og ænder i Tryggelev Nor efter naturgenopretning

onsdag 16. februar 2005
Naturgenopretningen i Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor på Langeland har allerede resulteret i mange flere fugle. Oplysninger fra DOFbasen viser, at flere grågæs og pibeænder end nogen sinde før holder til i området.

Vejrfugle vender om

tirsdag 15. februar 2005
Sanglærker i tusindvis trak ind over landet mod slutningen af den milde januar, men de vendte om i februar og har udsat lærkesangen på grund af sne og frost. Sådan er det også med andre vejrfugle som viber og stære. Vejret bestemmer deres rejseplaner

Skarven i Danmark

tirsdag 15. februar 2005
Skarverne får lov at blive på Fugleøen

Slinger hos sløruglen

mandag 14. februar 2005
Efter fire måneder i pleje skulle en slørugle igen have luft under sine vinger. Men den ene vinge kunne ikke bære, så sløruglen måtte genindlægges, og så endte det med en aflivning hos en dyrlæge

Voldsom jagt på blishøns i fuglebeskyttelsesområde

torsdag 10. februar 2005
Dansk Ornitologisk Forening retter en skarp kritik mod danske jægeres blishønsejagt ved Roskilde Fjord. Formanden kalder jagten uetisk og en skamplet på dansk jagt

Fugle og Natur: Ingen havvindmøller i fugleområder

torsdag 10. februar 2005
Fugle og Natur nr.1, 2005 er netop udkommet. I bladet kan man bl.a. læse om følgende: Varmere klima truer Nordsøens fugle

FORRIGE     1  |  ...  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  |  ...  |  159     NÆSTE