Nyhedsoversigt

         


Fugleøer for folket

onsdag 8. juni 2005
Frederikshavns Kommune og tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) står bag ideen om at bygge overnatnings-faciliteter nær Hirsholmenes fuglekolonier

Danmarks største ternekoloni truet af turisme

mandag 6. juni 2005
Nordjyllands Statsskovdistrikt ønsker at bygge overnatningspladser for op imod 28 personer, der skal kunne bo blot 100 meter fra Nordeuropas største koloni af splitterner. Dansk Ornitologisk Forening kalder forslaget en trussel mod Hirsholmenes unikke ternekoloni

Hulduens trivsel halter på Hirsholmene

mandag 6. juni 2005
Regulering af skarver fører til forstyrrelser, som skræmmer de sky og sjældne hulduer af deres reder, så alliker kan snuppe duens æg. Hulduen er med til at betale prisen for skarvens upopularitet

Stærke fotos af Europas agerlandsfugle

fredag 3. juni 2005
Den internationale naturorganisation BirdLife har kåret vinderne af deres store fotokonkurrence om Europas landbrugslandskaber. Vinderbillederne giver et klart visuelt signal om de naturværdier, der er ved at gå tabt i Europa.

Bysbørn kæmper for bysvaler

fredag 3. juni 2005
I Gl. Rye ved Silkeborg har en svaleven sat gang i en indsamling af underskrifter, der skal få ledelsen på landsbyens skole til at lade være med at spule bysvalernes reder ned.

Vær med til at beskytte fuglene

fredag 3. juni 2005
Rigtige ornitologer tæller fugle! DOF gennemfører nu på 30. år punkttællingsprojektet, der har til formål at følge bestandsudviklingen hos de almindelige danske ynglefugle. Det gør projektet så godt, at det for hovedparten af de almindelige fuglearter gælder, at det er den eneste viden vi har om bestandsændringerne.

Svalbards knortegæs stiger i antal

onsdag 1. juni 2005
En af verdens mindste gåsebestande, de lysbugede knortegæs der yngler på Svalbard og i Nordøstgrønland, bevæger sig fra at være truet i retning af øget trivsel.

Forsker i radiokontakt med glenter

tirsdag 31. maj 2005
For første gang nogensinde vil der denne sommer blive sat radiosendere på danske røde glenter. Senderne skal "bippe" og bibringe os ny viden om den fåtallige rovfugl. Øget viden kan måske bane en vej for bedre levevilkår til glenterne i det danske landskab.

Kun ét par skarver på Fugleøen

torsdag 19. maj 2005
Eksperimenter med radiopejling af gedder nær skarvkolonien på Fugleøen har forstyrret de ynglende skarver så der i år kun er ét ynglepar tilbage. Københavns Kommune har givet tilladelse til eksperimenterne og har ikke sikret sig at der er ynglefred på Fugleøen. Derfor har DOF skrevet til Københavns Kommune

DOF leder efter Danmarks største koloni af bysvaler

torsdag 19. maj 2005
Ligesom storken yngler bysvalen ofte helt tæt på mennesket. Her i landet har de fleste bysvaler deres reder på bygninger. Ofte i store kolonier. Men hvor ligger bysvalens største danske kollektiv? Og hvor mange par er der?

FORRIGE     1  |  ...  |  143  |  144  |  145  |  146  |  147  |  ...  |  156     NÆSTE