Nyhedsoversigt

         


Vær med til at beskytte fuglene

fredag 3. juni 2005
Rigtige ornitologer tæller fugle! DOF gennemfører nu på 30. år punkttællingsprojektet, der har til formål at følge bestandsudviklingen hos de almindelige danske ynglefugle. Det gør projektet så godt, at det for hovedparten af de almindelige fuglearter gælder, at det er den eneste viden vi har om bestandsændringerne.

Svalbards knortegæs stiger i antal

onsdag 1. juni 2005
En af verdens mindste gåsebestande, de lysbugede knortegæs der yngler på Svalbard og i Nordøstgrønland, bevæger sig fra at være truet i retning af øget trivsel.

Forsker i radiokontakt med glenter

tirsdag 31. maj 2005
For første gang nogensinde vil der denne sommer blive sat radiosendere på danske røde glenter. Senderne skal "bippe" og bibringe os ny viden om den fåtallige rovfugl. Øget viden kan måske bane en vej for bedre levevilkår til glenterne i det danske landskab.

Kun ét par skarver på Fugleøen

torsdag 19. maj 2005
Eksperimenter med radiopejling af gedder nær skarvkolonien på Fugleøen har forstyrret de ynglende skarver så der i år kun er ét ynglepar tilbage. Københavns Kommune har givet tilladelse til eksperimenterne og har ikke sikret sig at der er ynglefred på Fugleøen. Derfor har DOF skrevet til Københavns Kommune

DOF leder efter Danmarks største koloni af bysvaler

torsdag 19. maj 2005
Ligesom storken yngler bysvalen ofte helt tæt på mennesket. Her i landet har de fleste bysvaler deres reder på bygninger. Ofte i store kolonier. Men hvor ligger bysvalens største danske kollektiv? Og hvor mange par er der?

Sorte udsigter for den hvide stork

tirsdag 3. maj 2005
Dårligt vejr på begge storkens hovedtrækveje har forsinket fuglene på deres rejse mod nord. Måske har Europas storke også haft problemer i deres afrikanske vinterkvarterer. Summa summarum: der er lagt op til et magert storkeår i 2005, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Natursti åbnet ved Langelands nye sø

fredag 29. april 2005
Ved Tryggelev Nor på Sydlangeland har naturen på kun 4 mdr. genskabt en sø i et gammelt vådområde. Det kan allerede nu ses, at søen vil blive et af de mest fuglerige områder i hele den østlige del af Danmark.

Elfenbensspætte genfundet i Arkansas' sumpskove

fredag 29. april 2005
Ikke siden 1944 er der med sikkerhed set en elfenbensspætte i Nordamerika, og siden de sidste forsvandt fra Cuba har man frygtet at arten var totalt udryddet på Jorden.

Én kejser og flere konger i Skagen

torsdag 28. april 2005
Den seneste uges hårde vind fra øst har presset rekordstore antal af trækkende rovfugle ud til Nordvesteuropas vestkyst, oplyser DOF. Den seneste uge har budt på 1 kejserørn, 1 lille skrigeørn, 3 kongeørne og en rekord med 6 havørne på én dag. Desuden er 159 fiskeørne på bare tre dage trukket ud over havet fra Skagen og 3 sjældne steppehøge er set

DOF: Nej til forårsjagt på grønlandske fugle

onsdag 27. april 2005
Grønlands Landsstyre ønsker at genindføre forårsjagt på bl.a. ederfugle og lomvier. Dansk Ornitologisk Forening retter en indtrængende appel til grønlandske politikere og myndigheder om at udvise ansvarlighed overfor naturen.

FORRIGE     1  |  ...  |  142  |  143  |  144  |  145  |  146  |  ...  |  155     NÆSTE