Nyhedsoversigt

         


Hættemågens trivsel halter

mandag 20. juni 2005
Siden 1976 har Danmark mistet over 100.000 par ynglende hættemåger, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Mågerne har mange steder rømmet indlandet, blandt andet fordi de savner landbrugets forårspløjning, der tidligere gav dem et kosttilskud af orm. I de fleste kystfuglereservater får hættemågerne i store træk, så hatten passer.

Livet på landet levner ringe fugls føde

mandag 20. juni 2005
18 lande i EU har bidraget med oplysninger til ny dokumentation, der viser, at agerlandets fugle er i krise. Skovens fugle har det lidt bedre, og fuglefaunaens generalister trives ligefrem, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.

Krager går til golf

torsdag 16. juni 2005
Nogle af kragerne øst for Ribe er helt til green. De har specialiseret sig i at stjæle golfbolde i en grad, så det skorter på fairplay på fairwayen

19 par skestorke yngler i Danmark

mandag 13. juni 2005
Trods en våd og kølig maj og forsommer vil den tropiske skestork få cirka 40 unger på vingerne i år i Danmark oplyser Dansk Ornitologisk Forening

Verdens værste værter

onsdag 8. juni 2005
Tidens tendens går i retning af øget modvilje mod svaler, der bygger reder på vores huse og som nødvendigvis må klatte med passende mellemrum. Nymodens viceværter tolererer end ikke svineri fra vores mindste medskabninger. Vi risikerer at opdrage vores børn til fjender af naturen, frygter biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Fugleøer for folket

onsdag 8. juni 2005
Frederikshavns Kommune og tidligere miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) står bag ideen om at bygge overnatnings-faciliteter nær Hirsholmenes fuglekolonier

Danmarks største ternekoloni truet af turisme

mandag 6. juni 2005
Nordjyllands Statsskovdistrikt ønsker at bygge overnatningspladser for op imod 28 personer, der skal kunne bo blot 100 meter fra Nordeuropas største koloni af splitterner. Dansk Ornitologisk Forening kalder forslaget en trussel mod Hirsholmenes unikke ternekoloni

Hulduens trivsel halter på Hirsholmene

mandag 6. juni 2005
Regulering af skarver fører til forstyrrelser, som skræmmer de sky og sjældne hulduer af deres reder, så alliker kan snuppe duens æg. Hulduen er med til at betale prisen for skarvens upopularitet

Stærke fotos af Europas agerlandsfugle

fredag 3. juni 2005
Den internationale naturorganisation BirdLife har kåret vinderne af deres store fotokonkurrence om Europas landbrugslandskaber. Vinderbillederne giver et klart visuelt signal om de naturværdier, der er ved at gå tabt i Europa.

Bysbørn kæmper for bysvaler

fredag 3. juni 2005
I Gl. Rye ved Silkeborg har en svaleven sat gang i en indsamling af underskrifter, der skal få ledelsen på landsbyens skole til at lade være med at spule bysvalernes reder ned.

FORRIGE     1  |  ...  |  141  |  142  |  143  |  144  |  145  |  ...  |  155     NÆSTE