Nyhedsoversigt

         


Falkejagt er IKKE kulturarv i Danmark

tirsdag 29. august 2017
Regeringen og Dansk Folkeparti vil igen tillade falkejagt i Danmark. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har på den baggrund foreslået en treårig forsøgsordning. Tilhængerne af falkejagt argumenterer blandt andet med, at falkejagt er udpeget som kulturel verdensarv af FN-organisationen UNESCO. Men udpegningen gælder IKKE for Danmark, fastslås det nu i Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.

Nej til jagt med rovfugle i Danmark

tirsdag 29. august 2017
Tamme og dresserede fugle, der ernærer sig af daggamle kyllinger, og som luftes med hætte over hovedet, er et sølle syn, der bør forbydes og afvikles hurtigst muligt. Så regeringen og Dansk Folkeparti må meget gerne aflyse den ønskede lovliggørelse af jagt med rovfugle i Danmark, mener formand for DOF, Egon Østergaard. Lederen bringes i DOF's medlemsblad, Fugle & Natur.

Unge danske havørne spores via GPS

torsdag 24. august 2017
For første gang nogensinde er danske havørne blevet udstyret med GPS-sendere. To unger fra en rede på Sydsjælland skal hjælpe forskere med at afsløre, hvor danske havørne bliver af, når de flyver fra rederne. I alt 10 unge havørne skal de kommende år spores via GPS. Ørnene har indledt deres livs første rejse, og alle kan følge ungernes færden på dof.dk

Verdens største terne er i fremgang som dansk ynglefugl

tirsdag 15. august 2017
Med Saltholm i Øresund som kerneområde er den sølvmågestore mesterfisker, rovternen, ved at kolonisere flere danske småøer. Den sjældne terne har været i kraftig tilbagegang i sine nordeuropæiske yngleområder i Østersøregionen, men den vinder frem i beskedne antal i kystnaturen i den østlige del af Danmark. Nu håber Dansk Ornitologisk Forening (DOF), at rovternen vil sprede sig vestpå til Vadehavet, hvor den indtil begyndelsen af 1900-tallet ynglede i stort antal. Se en video med en fiskende rovterne nederst.

Sjældne korsnæb på koglejagt i Danmark

fredag 4. august 2017
Hvis man hører en trompetlignende lyd fra den danske augusthimmel, kan der være tale om en sulten hvidvinget korsnæb på udkig efter lærketræer med kogler fulde af frø. I disse uger kan der ses småflokke af hvidvinget korsnæb, der fra egne mod nord og øst er trukket ind over Danmark.

To unge danskere skal beskytte trækfugle mod ulovlig jagt

torsdag 3. august 2017
To heldige vindere får nu mulighed for at beskytte tusindvis af rovfugle, ænder og andre trækfugle mod ulovlig jagt. Dansk Ornitologisk Forening udlodder en naturaktivistisk rejse til Malta for to unge danskere.

Mange skestorke flokkes i det våde danske sommerland

onsdag 26. juli 2017
Flere end 300 par skestorke har i år ynglet i den danske kystnatur. I disse dage kan der ses flokke af skestorke med store unger i mange vådområder. Skestorken ses primært i Jylland, men også Fyn og Vestsjælland har besøg af arten, der har sine nordligste yngleområder i Danmark.

Danmark får ingen unge kongeørne i år

onsdag 12. juli 2017
De fire ynglende kongeørnepar i Nordjylland, der huser den samlede danske bestand, har i år deres ringeste ynglesæson nogensinde. For første gang i knap 20 år glipper det med frugtbarhed blandt de store rovfugle. Koldt vejr, alderdom og æggetyve blandt rovdyr kan være blandt forklaringerne på den golde sæson

Power to the penguins

fredag 7. juli 2017
”Det er utroligt, at vi er i en situation, hvor nogle af verdens mest elskede fugle nærmer sig udryddelse og den akutte bevaringsindsats i den grad mangler midler”. Rory Crawford, leder af BirdLife International’s Marine Program, blogger om BirdLife’s seneste arbejde for at redde pingviner fra udryddelse.

Storkesæsonen fusede ud i regn, rusk og kulde

tirsdag 4. juli 2017
Forårets spirende optimisme på storkefronten er afløst af kolde kendsgerninger. Danmark huser i år kun to par hvide storke, der trods en lovende start blot har udsigt til tre flyvefærdige unger

FORRIGE     1  |  ...  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  ...  |  157     NÆSTE