Nyhedsoversigt

         


DOF får nyt internationalt projekt til støtte for biologisk mangfoldighed

tirsdag 13. december 2016
DOF har netop fået godkendt et 18 måneders internationalt projekt med støtte fra Klima og Miljøpuljen.

Flere fuglearter er truet af udryddelse

tirsdag 13. december 2016
Næsten 1.500 fuglearter er truet af udryddelse. Det er en seksprocentstigning sammenholdt med 2015. Det viser den nyeligt offentliggjorte rødliste over truede arter. BirdLife lægger nu pres på stats- og regeringschefer på FN-topmøde.

Kæmpesejr for naturen: EU freder love, der beskytter naturen

torsdag 8. december 2016
EU har besluttet at frede den lovgivning, der beskytter EU’s natur. 200 grønne organisationer i Europa jubler over resultatet efter sammen at have arbejdet for det.

Fugleinfluenza: Må du fodre havens fugle?

torsdag 8. december 2016
Hvordan skal du forholde dig med havens fugle? DOF får flere henvendelser dagligt om fugleinfluenza, dels om fugle, folk har fundet døde, dels om fodring af havens fugle.

Fugleinfluenzaen breder sig blandt vilde fugle – også en havørn er død

torsdag 8. december 2016
Den aktuelle fugleinfluenza H5N8 rykker fra Østdanmark mod vest og nordpå gennem Jylland. Flest troldænder er døde, men også måger, kragefugle og rovfugle er blevet ramt af virussygdommen. Rundt regnet 60 vilde fugle er indtil nu påvist at være døde af den aktuelle fugleinfluenza.

Internationalt naturtopmøde: Hastig tilbagegang i naturen

mandag 5. december 2016
Den hastige tilbagegang i naturens mangfoldighed er på dagsordenen, når Danmark, EU og resten af verdens nationer i dag mødes i Mexico. Også BirdLife International deltager på vegne af DOF og resten af partnerskabet og vil lancere den internationale rødliste for fugle truet af udryddelse på topmødet.

Klagenævn forsinker en af Danmarks rigeste fuglesøer

torsdag 1. december 2016
Det er en skandale, at sagspuklen i Natur- og Miljøklagenævnet trækker genskabelsen af Birkesø i Lille Vildmose i langdrag, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Søen vil blive en af perlerne i Danmarkshistoriens største genopretning af en højmoses natur. EU, Aalborg Kommune og Aage V. Jensen Naturfond har bevilget 41 millioner kroner til projektet. Men Birkesø midt i Danmarks største landfredning er fortsat uden vand, fordi to klager ikke bliver behandlet af det statslige klagenævn. Den ny trekløverregering bør vise grønt sindelag og fremskynde sagsbehandlingen, mener DOF.

Grøn ros til nyt regeringsgrundlag

mandag 28. november 2016
Dansk Ornitologisk Forenings formand sender grøn ros til det større fokus på natur i det nye regeringsgrundlag, som den nye Trekløver-regering har præsenteret. De danske enge nævnes særligt, noget som DOF har arbejdet for.

Pres på dansk EU-kommissær: Pas på de love, som beskytter vores natur

fredag 25. november 2016
14 danske grønne organisationer lægger nu pres på den danske EU-kommissær Margrethe Vestager, som de i et fælles brev beder beskytte den lovgivning, der beskytter fugle og natur i EU, og som EU har givet et eftersyn.

Sjældne ynglefugle er i farezonen i danske skove

fredag 25. november 2016
Sammenlignet med andre lande i Europa dumper Danmark, når det handler om at beskytte redesteder for ørne, ugler, spætter og sorte storke. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) foreslår miljøministeren at indføre en bedre beskyttelse af redetræernes nabolag. Der er brug for flere stillezoner i danske skove. Sky og sårbare ynglefugle forstyrres nemlig væk af skovninger tæt på deres redetræer.

FORRIGE     1  |  ...  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  ...  |  151     NÆSTE