Kommerciel fasanjagt er rent skydetelt

søndag 14. november 2004
Pressemeddelse, udsendt d. 14. november 2004:
Det er under al kritik, at fasaner opdrættes for kun at blive skudt og måske bare smidt væk, mener Dansk Ornitologisk Forening. Antallet af udsatte fasaner overskrider langt, hvad naturen kan tåle. De massive udsætninger er visse steder ren faunaforurening. DOF's formand Christian Hjorth har helt konkrete forslag til en strammere regulering af fasanudsætninger.

Christian Hjorth er ikke i tvivl om, at fasanudsætning har nået et omfang, hvor den er til skade for den vilde natur. "I de senere år er der årligt udsat over 1 mio. fasaner, hvoraf ca. halvdelen efterfølgende er blevet skudt. Efter vores egne vurderinger, vil en stor del af de skudte fugle ikke engang ende i stegegryden. Det er helt ude på overdrevet, når jagt på de udsatte fasaner ikke længere drejer sig om at skaffe et måltid, men bliver ren flugtskydning."

Foruden de jagtetiske problemer ved denne form for industrialiseret selskabsjagt, skaber de udsatte fasaner ganske alvorlige problemer for vilde fugle. Udsætningen af fasaner giver øget konkurrence om føden og den øger risikoen for spredning af fuglesygdomme. Desuden er det påvist, at den fredede og sjældne duehøg bliver forfulgt i områder med intensive fasanudsætninger.

Christian Hjorth så helst, at al udsætning af vildt med jagt for øje blev afviklet. Men der er også andre muligheder. "Vi vil anbefale en egentlig autorisationsordning for professionelle vildtudsættere, så de kan gennemgå en uddannelse og myndighederne får mulighed for at fratage dem autorisationen, hvis de begår ulovligheder. Desuden vil vi gerne have et arealkrav på max. 10 fasankyllinger pr. hektar jagtterræn. Jeg vil opfordre Danmarks Jægerforbund til sammen med DOF at arbejde for denne opstramning af mulighederne for industrijagt," siger Christian Hjorth.

DOF har i mange år advaret mod tendensen til, at industrijagt bliver flugtskydning mod levende mål. Det skader også den almindelige jægers omdømme.

__________

Fasan fakta:

· Udsætning: ca. 1.000.000

· Vildtudbytte: ca. 750.000 (heraf ca. 500.000 udsatte)

· Vild bestand: ca. 80.000 høner (svarende til en efterårsbestand på ca. 600.000)


Yderligere oplysninger hos DOF's formand Christian Hjorth på tlf. 51 29 62 77.