Besøg det nye Bøjden Nor

tirsdag 30. november 2004
Bøjden Nor, beliggende 10 km vest for Fåborg, har gennemgået en foryngelseskur
Søren Ferdinand Hansen
Et større naturplejeprojekt har ryddet en stor del af de træer og buske, som gennem de sidste mange år havde lukket reservatet mere og mere. Der er således fældet et stort antal popler samt andre træer og buske, som var groet ud over de gamle overdrev.

Hensigten med naturplejen er at skabe et åbent overdrevslandskab til glæde for flora og fugle. I området findes i dag orkideen Tyndakset Gøgeurt, og det forventes at den vil få mulighed for at sprede sig yderligere. Forhåbentlig vil den Rødryggede Tornskade også indfinde sig på de nye åbne flader.

Det er meningen, at de åbne områder skal afgræsses af kreaturer, når der har indfundet sig en naturlig græs- og urtevegetation.

Man kan opleve forvandlingen ved at følge naturstien til fugleskjulet fra P-pladsen for enden af Dyndkrogvej.

I løbet af det næste års tid vil Bøjden Nor blive yderligere moderniseret med et nyt handicapvenligt observationsskjul, et nyt stisystem og en forbedret skiltning ved P-pladser og stier.

Det koster mange penge at forbedre forholdene for fugle og flora i Bøjden Nor. Du kan hjælpe Fugleværnsfonden med udgiften på 150.000,- kr. til naturplejen i Bøjden Nor ved at indbetale et støttebeløb - her på hjemmesiden - eller på giro 509 42 32. Alle bidrag, store som små, er velkomne.