Kongelunden nærkigges for perleugler

tirsdag 7. december 2004
En systematisk operation skal lørdag 11. december afsløre, om Kongelunden på Amager gemmer på nogle af de sjældne perleugler eller måske en spurveugle
Jan Skriver
Lørdag klokken 10 går ”Operation Perleugle” i gang med militærisk præcision og grundighed i Kongelunden på sydspidsen af Amager.

20-40 sæt skarpe ornitologøjne ventes at blive sat ind i operationen, der tager afsæt fra P-pladsen vest for den gennemgående hovedvej i skoven.

Den cirka 200 hektar store statsskov skal minutiøst kigges igennem for sjældne svenske perleugler på vinterophold.

Ornitologen Rasmus Strack leder på vegne af internetsiden Netfugl.dk operationen i Kongelunden, der er Danmarks i særklasse bedste sted for vintergæsten fra de svenske skove.

I 24 ud af 36 vintre fra 1964 til 2000 er der observeret perleugler i Amagers sydlige skovområde.

I 1980’erne blev der hver vinter set perleugler i Kongelunden, men de senere år har der været stille om arten på lokaliteten.

- Det er faktisk et par år siden, at der sidst er set perleugle i Kongelunden, men jeg tror, at fraværet hænger sammen med, at fuglekiggere ikke leder så intenst efter arten, som de gjorde tidligere. I 1980'erne var perleuglen en eftertragtet art. I dag, da de fleste feltornitologer har set den, går man ikke slet så koncentreret til værks i jagten på perleuglen, siger Rasmus Strack.

Den københavnske feltornitolog er overbevist om, at der adskillige steder på Sjælland putter sig perleugler, der aldrig kommer for en dag, fordi de sidder i skove, hvor fugle- og uglekiggere sjældent færdes.

- At der gennem tiderne er set så mange perleugler netop i Kongelunden hænger formentlig sammen med, at skoven er så godt besøgt og overskuelig i forhold til mange andre skovområder, siger Rasmus Strack.

Perleuglen er så tillidsfuld, og man kan komme ind på få meters afstand af den. Hvis man altså opdager den, for den holder i reglen til i yderst tæt granskov.

Perleuglen er formentlig Sveriges mest almindelige ugleart. Her i landet er den en meget sjælden ynglefugl. Men bestanden menes at være i stigning. På Bornholm yngler perleuglen sandsynligvis hvert år, og har gjort det i hvert fald siden 1979.

Man regner med, at perleugler primært vandrer ind i Danmark fra Sverige. I Slesvig-Holsten i det nordlige Tyskland har en mindre bestand af perleugler etableret sig. Den menes at kunne give afsæt til en kommende sønderjysk ynglebestand af perleugler.

Ofte følger den lille ugle, der blot er på størrelse med en due, i sortspættens slipstrøm. Perleuglen yngler tit i forladte sortspættehuller.

Med lidt held er der også chancer for at finde en spurveugle - Europas mindste ugle - under Kongelunds-kiggeriet, der er den fjerde i rækken af ugleoperationer.

Hillerød har for få dage siden haft besøg af en spurveugle og i oktober blev en spurveugle, der havde fået hjælp på en plejestation, sat ud i Vaserne ved Furesøen. Så de små ugler er i terrænet.

Rasmus Strack kan kontaktes på:

Tlf. 3828 8837.

Mobil: 2147 2363

_________________________________

Ingen glimt af efterlyst svensker

Perleuglen var fraværende, da 16 feltornitologer kiggede Kongelunden på Amager igennem. Men de så en skovhornugle og en flok silkehaler

Hædersgæsten, der skulle have været dagens højdepunkt, perleuglen på vintervisit fra de svenske skove, glimrede ved sit fravær.

De 16 ornitologer, der deltog i den fjerde "Operation perleugle" i Kongelunden, så en skovhornugle, cirka 30 kernebidere og en flok silkehaler.

Men måske var der i virkeligheden perleugler i grantykningerne i den cirka 200 hektar store statsskov på Sydvestamager. De blev bare ikke opdaget.

- Vi fandt faktisk to små uglegylp, der godt kunne ligne efterladenskaber fra en perleugle. Når man ved, hvordan den lille ugle er i stand til at skjule sig i tætte grantykninger, så går man afgjort fra Kongelunden med en fornemmelse af, at der sagtens kan sidde både tre, fire eller fem perleugler derinde, siger ornitologen Rasmus Strack, der på vegne af internetsiden Netfugl.dk ledte den fem timer lange ugle-eftersøgning i Kongelunden.

Decembers arrangement med at nærkigge Kongelunden, der er Danmarks i særklasse bedste sted for vintergæsten fra de svenske skove, er kommet for at blive en tradition, siger Rasmus Strack.

I 24 ud af 36 vintre fra 1964 til 2000 er der observeret perleugler i Amagers sydlige skovområde.