Havørne i julelandskabet

onsdag 22. december 2004
Takket være en aktiv naturindsats og et forbedret vandmiljø, er havørnen ikke længere så sjældent et syn i Danmark. Der er lige nu gode muligheder for at opleve 'den flyvende dør' mange steder i landet. Dansk Ornitologisk Forening har lavet en top-20-liste til julegåturen.
Havørnen er Danmarks største rovfugl og med et vingefang på over 2 meter er den et majestætisk syn i vinterlandskabet. De første observationer af overvintrende havørne er allerede begyndt at tikke ind hos DOF, og i løbet af de næste par måneder vil ørnene dukke op flere og flere steder, indtil de i marts igen begynder at trække mod yngleområderne i nord. De bedste havørnesteder er Roskilde Fjord, Sydsjælland og øerne, men også andre steder i landet er chancerne for at se havørne store.

For knap 10 år siden begyndte havørne igen at yngle i Danmark efter næsten 100 års fravær og i dag er der 12 faste par fordelt over den sydlige del af landet. I vintermånederne bliver denne bestand suppleret med ungfugle fra Nordskandinavien og Tyskland. Jo koldere det bliver i Norge og Sverige, desto flere havørne søger mod Danmark. Havørnene lever af ænder og blishøns, så søer og fjorde med mange ænder er et godt sted at begynde at kigge efter dem. Hvis søerne fryser til, trækker ørnene ud mod kysten, hvor der er åbent vand.

Det er sandsynligvis en konsekvent og effektiv naturindsats i Danmark og landene omkring os, der har givet de store rovfugle bedre betingelser. I DOF udfører et velorganiseret netværk af frivillige rede-koordinatorer en meget succesfuld naturindsats ved at registrere havørnene og aftale effektiv beskyttelse med skovejere, jægere og myndigheder, hver gang et ørnepar slår sig ned.

Links:

Projekt truede og sjældne ynglefugle: Havørnen

Fakta om havørnen

Flere oplysninger om havørne hos projektleder Lennart Pedersen tlf. 40 15 66 20 eller biolog Timme Nyegaard tlf. 3331 4404.