Stor hornugle flyttet til storbyjunglen

onsdag 28. juli 2004
For første gang nogensinde har et par store hornugler i Danmark bosat sig klos op ad trafiklarm og storbytravlhed. Bare en kilometer fra bymidten af Aalborg har hornuglerne haft rede
Jan Skriver
På en lukket fabriksgrund ganske tæt på centrum af Aalborg har et par store hornugler ynglet i år. Parret af Europas største ugle har fostret to unger på stedet. Og det har vakt opsigt. Næppe nogen i ornitologiske kredse har troet, at store hornugler kunne trives midt i danske storbyer.

Den store hornugle gik engang for at være de stille, dybe skoves ugle her i landet, måske fordi jagt og efterstræbelse tvang den langt væk fra mennesket.

- Jeg tror faktisk ikke, at de store hornuglers tuden, som ellers kan høres vidt om i skovområder, er blevet bemærket i Aalborg i vinterens og forårets løb. Sikkert fordi der altid er biler, der larmer i nabolaget af uglerne, siger ornitologen Henrik Holm Brask, Aalborg, der de seneste dage har set hornuglerne flyve omkring med to store unger.

Uglerne har haft deres rede i en bygning på en nedlagt, men lukket fabriksgrund, og fuglene har kunnet iagttages i nabolaget.

- Jeg har på fornemmelsen, at uglerne har jaget adskillige steder i Aalborg. Store hornugler kan jage i en radius af 4-5 kilometer fra deres rede. De har haft parkområder, golfbaner og et havne-terræn til rådighed som jagtmarker. Her er der måger, duer, råger, alliker, mus og rotter, som uglerne kan fange, siger Henrik Holm Brask, der noterer, at hornuglerne må leve livet farligt i storbyjunglen.

- Vi ved, at mange ugler bliver dræbt i trafikken. På den baggrund kan det synes som lidt af en gåde, at store hornugler kan fostre unger i et bykvarter, hvor der tit er tæt trafik, også om aftenen og natten, når fuglene jager, siger ornitologen.

Fra udlandet er der eksempler på, at store hornugler har slået sig ned i storbyer og har fostret unger. Göteborg, Malmø, Moskva og Skt. Petersborg har haft hornugler som beboere.

I Danmark har den store hornugle tidligere spøgt i Randers og Grenå, men arten har aldrig ynglet i en by, før Aalborg-parret fik æg og nu unger.

- Det er da spændende, at en ugle, der engang var sky og jaget, nu er vendt tilbage og oven i købet bor tæt på mennesker, siger Hans Pinstrup, der i Dansk Ornitologisk Forenings projekt "Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle" (DATSY) holder styr på antallet af ynglepar her i landet.

- De seneste år har cirka 50 lokaliteter huset store hornugler. Ynglebestanden ligger i nærheden af 25-30 par, vil jeg tro, men arten kan være overset. Indtil nu er det udelukkende Jylland, der huser hornuglerne, siger Pinstrup.

Efter at have været udryddet fra den danske natur i præcis 100 år, etablerede den store hornugle sig på ny i 1984. Dengang blev et par fundet ynglende i en grusgrav i Sønderjylland.

Hornuglerne har fortsat en forkærlighed for grusgrave og skrænter i skove, men nu hører byerne altså også til deres levesteder.