Falkejagt er IKKE kulturarv i Danmark

tirsdag 29. august 2017
Regeringen og Dansk Folkeparti vil igen tillade falkejagt i Danmark. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har på den baggrund foreslået en treårig forsøgsordning. Tilhængerne af falkejagt argumenterer blandt andet med, at falkejagt er udpeget som kulturel verdensarv af FN-organisationen UNESCO. Men udpegningen gælder IKKE for Danmark, fastslås det nu i Fugle & Natur, medlemsblad for Dansk Ornitologisk Forening.
Nyt fra Fugle & Natur

falkejagtkulturarvSide 3 5 fig 4

Falke på marked i Mellemøsten. Kulturen er ikke og har aldrig været dansk, og derfor holder et af regeringens argumenter for at tillade falkejagt ikke. Foto: EQ Roy/Shutterstock.com

Syv steder i Danmark har foreløbig fået den fornemme udpegning som verdensarv af UNESCO, FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

De syv danske verdensarve er Vadehavet, Stevns Klint, Kronborg, Jellingstenene, Roskilde Domkirke, parforce-landskaberne i Nordsjælland og byen Christiansfeld i Sønderjylland.

Siden 2003 har der også eksisteret en konvention om immateriel kulturarv for menneskeheden (Intangible Cultural Heritage of Humanity).

Til konventionen hører en liste over kulturarv, som ikke er knyttet til en konkret lokalitet.

Danmark godkendte konventionen i 2009.

Falkejagt blev i 2016 optaget på UNESCO’s repræsentative liste over immateriel kulturarv, og det har herhjemme ført til den misforståelse, at udpegningen også gælder for falkejagt i Danmark.

Men som de materielle verdensarve er udpegningen faktisk geografisk begrænset, nemlig til 18 lande i Mellemøsten, Asien og det sydlige og centrale Europa, hvor der er en lang tradition for at udøve jagt med rovfugle.

- De 18 lande har i fællesskab ansøgt UNESCO om at få falkejagt udpeget som immateriel kulturarv, og de har været igennem en godkendelsesprocedure hos UNESCO, som har varet næsten to år, forklarer sektionsleder og seniorforsker Marianne Holm Pedersen fra Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.

Hun står i spidsen for det danske arbejde med den immaterielle kulturarvskonvention.

Endnu er der ikke udpeget danske eksempler på immateriel kulturarv. Det er pt. ikke muligt at ansøge, men processen går muligvis snart i gang.

- Hvis falkonerer eller andre i Danmark ønsker at komme med på listen, så vil de skulle udforme en ansøgning, som efterfølgende vil skulle prioriteres i Kulturministeriet, inden Danmark eventuelt vælger at ansøge UNESCO om, at falkejagt også kan blive udpeget som immateriel kulturarv her i landet. Det er naturligvis en mulighed, men som situationen er i dag, så er falkejagt ikke udpeget som kulturarv i Danmark, fastslår Marianne Holm Pedersen.

De 18 lande, som er omfattet af udpegningen, er de Forenede Arabiske Emirater, Østrig, Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Kasakhstan, Sydkorea, Mongoliet, Marokko, Pakistan, Portugal, Qatar, Saudi Arabien, Spanien og Syrien.

Men altså hverken Danmark eller andre af de nordiske lande.  

DOF: Misforståelse bør rettes

Misforståelsen om udpegningen af falkejagt som immateriel kulturarv har været så udbredt, at den også går igen i det brev, som Vildtforvaltningsrådet har sendt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen efter rådets beslutning den 13. juni 2017 om at anbefale en treårig forsøgsordning for falkejagt i Danmark.

Her skriver Vildtforvaltningsrådet blandt andet, at det er ”oplyst, dels fra falkonererne og dels fra Miljøstyrelsen, at falkejagt i 2010 blev optaget på UNESCO’s liste over verdenskulturarv”.  

Det var imidlertid i 2016, og udpegningen gælder altså kun for 18 konkrete lande og ikke for Danmark.

Dansk Ornitologisk Forenings formand Egon Østergaard har efterfølgende skrevet til Vildtforvaltningsrådet for at få misforståelsen rettet.

"I brevet til ministeren kan man fejlagtigt få det indtryk, at UNESCO-udpegningen omfatter hele verden, men dette er altså ikke tilfældet. Jeg vil mene, at det vil være god rådgivning af ministeren, at han gøres bekendt med dette forhold", skriver Egon Østergaard blandt andet.

- Det er muligt, at det skyldes uvidenhed, men reelt er argumentet om falkejagt som verdensarv blevet misbrugt i den danske debat, siger Egon Østergaard til Fugle & Natur.

- Falkejagt er heller ikke tilladt i de andre nordiske lande, og jagt med rovfugle har aldrig været en del af befolkningens jagtkultur i Danmark, siger DOF’s formand.

LÆS OGSÅ: Nej til jagt med rovfugle i Danmark

Kontakt: Egon Østergaard 31162030