Ræv ribbede Danmarks nordligste skarvkoloni for æg og unger

mandag 26. juni 2017
Med sin beliggenhed nær Nordstranden i Skagen er adressen mondæn, men sæsonen 2017 blev katastrofal for stedets flere end 200 par skarver. En rød ræv fik skarvernes ynglesucces til at gå i sort. Rovdyret tømte de fleste af koloniens reder
Jan Skriver

En sulten rød ræv har spillet rollen som slangen i paradiset i Reservatet i Skagen, hvor Danmarks nordligste koloni af skarver de senere år har ynglet på en af nationens bedst beliggende adresser.

Ræven har i løbet af de seneste par måneder ædt størsteparten af æg og unger i flere end 200 skarvreder, så der formentlig kun vil blive flyvefærdige skarver i en halv snes af rederne i kolonien.

”Da der var flest reder, talte vi 235. I øjeblikket er der kun 30 reder tilbage med aktivitet, men ræven er næppe færdig med at kigge forbi sit spisekammer i reservatet. Jeg vil tro, at der kun kommer unger fra 5-10 af de skarvreder, der ligger midt i søen, hvor ræven har svært ved at kravle op i rederne”, siger Morten Jenrich Hansen, der er ringmærker og observatør på Skagen Fuglestation.

Som en del af sit arbejde har han for DCE, Aarhus Universitet holdt øje med skarvkolonien, der med sin beliggenhed i Reservatet nær Nordstranden er Danmarks nordligste.

Tæt på skarvens privatliv

”Kolonien er formentlig også Danmarks mest publikumsvenlige, for en sti ind i Reservatet leder meget tæt på rederne. Publikum kan derfor følge skarvernes privatliv på 20-30 meters afstand uden at forstyrre fuglene. Skarverne har ganske enkelt vænnet sig til, at der færdes folk tæt på deres koloni”, fortæller Morten Jenrich Hansen.

Flere ornitologer har de senere uger oplevet ræven, der har gjort sig til kulinarisk ekspert i skarver, sidde i en rede og æde af alt godt fra skarverne. Blandt andre Brian Kristensen, der har taget billederne til denne artikel.

Selv om 2017-sæsonen altså stort set ender uden unge skarver fra Skagen, har de senere år været gunstig for kolonien nær Nordstranden.

”Skarverne i Reservatet har haft stor ynglesucces med 230 par i 2015 og cirka 250 par i 2016. Det bliver nu spændende at se, om skarverne på grund af de uheldige erfaringer med rævens appetit og forstyrrelser vil opgive at yngle i Reservatet. Det vil vise sig i foråret 2018”, siger Morten Jenrich Hansen.