Krav til regeringen: Flyt en halv milliard ekstra om året til miljøet

tirsdag 20. juni 2017
Sammen med Danmarks Naturfredningsforening, WWF og 10 andre grønne og naturbevarende organisationer er DOF medafsender på åbent brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. I brevet opfordrer vi regeringen til at flytte en halv milliard ekstra om året fra den direkte landbrugsstøtte til natur- og miljøtiltag
Toke F. Nyborg

Inden 1. august kan regeringen beslutte at overføre flere penge fra EU’s direkte landbrugsstøtte til natur-, miljø- og klimaforbedrende tiltag i landbruget. Det kan modvirke den udhuling af støtten til miljø og natur, som sker frem mod 2020.

I 2014 besluttede den daværende regering at overføre 5-7 % af den direkte støtte til Landdistriktsprogrammet. Det var første skridt på vejen. Det var nødvendigt for at finansiere de initiativer i Landbrugspakken, som delvist skal kompensere for effekterne af øget udspredning af næringsstoffer.

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om der skal overføres yderligere midler til landdistriktsprogrammet. Beslutningen skal tages inden for den nærmeste fremtid.

Læs de grønne organisationers åbne brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg: EU’s landbrugsstøtte: Det er nu Danmark bør vælge fuld fleksibilitet