EU forpligter sig til bedre implementering af naturlovgivning

tirsdag 20. juni 2017
BirdLife pressemeddelelse: EU's miljøministre har i dag forpligtet sig til en bedre implementering af fugle- og habitatdirektiverne som udgør hjørnestenen i EU’s bestræbelser på at standse og vende tabet af biodiversitet
Toke F. Nyborg

Ministerrådet har netop offentliggjort sine konklusioner om EU's handlingsplan for natur, mennesker og økonomi, som kommer i kølvandet på EU-Kommissionens fireårige evaluering af naturdirektiverne – også kaldet Kommissionens ’Fitness Check’.

Læs Kæmpesejr for naturen: EU freder love, der beskytter naturen

EU’s fugle- og habitatdirektiver er ansvarlige for oprettelsen af det største og mest sammenhængende netværk af beskyttede naturområder i verden - Natura 2000.

Den største trussel mod naturbeskyttelse i EU i dag er den nuværende landbrugspraksis og vandforurening, som ofte er forbundet med landbrug:

Medlemsstaterne og Europa-Kommissionen har erkendt, at ikke-bæredygtig landbrugspraksis udgør en trussel mod naturen i EU, men de er endnu ikke kommet med en troværdig løsning. EU's landbrugspolitik skal reformeres, hvis landbruget skal gøres bæredygtigt. Vi regner med at medlemsstaterne og Kommissionen viser, at de bekymrer sig om EU’s natur, når de udformer den næste fælleseuropæiske landbrugspolitik,” udtaler Ariel Brunner, politisk chef for BirdLife’s lobbykontor i Bruxelles.

Ministrene opfordrede også Kommissionen til at fremlægge et nyt skøn over nødvendige investeringer i beskyttelse af biodiversitet og anmodede om både forudsigelig, passende, regelmæssig og målrettet EU-finansiering og hilste initiativet om bedre integration af økosystemer i beslutningstagningen velkommen.

Derudover bad ministrene EU-Kommissionen om at komme med et forslag til et transeuropæisk netværk for grøn infrastruktur:

"Selvom handlingsplanen og det transeuropæisk netværk for grøn infrastruktur er vigtige skridt fremad, bør Europa-Kommissionen også starte og fremskynde overtrædelsessager. Mange medlemsstater fortsætter med at se den anden vej, mens Natura 2000-områder bliver ødelagt. EU-Kommissionen skal nu løfte rollen som værge for EU’s naturlovgivning,” slutter Ariel Brunner.

Læs Ministerrådets konklusioner om EU’s handlingsplan for natur, mennesker og økonomi.
Læs BirdLife's engelske pressemeddelse

For mere information kontakt:
Ariel Brunner, politisk chef for BirdLife Europa og Centralasien
Email: Ariel.Brunner@birdlife.org
Web: www.birdlife.org/europe-and-central-asia