DOF får nyt internationalt projekt til støtte for biologisk mangfoldighed

tirsdag 13. december 2016
DOF har netop fået godkendt et 18 måneders internationalt projekt med støtte fra Klima og Miljøpuljen.
Charlotte Mathiassen
Projektets formål er at bygge kapacitet hos BirdLife-partnere i Asien og Afrika til at arbejde med integration af biodiversitet i forskellige politikområder.

I samarbejde med BirdLife-sekretariatet står DOF for at udvikle en træningspakke, og afholde træningsforløb for partnerne.

Verdens fugle, dyr og planter er i hastig tilbagegang. Det skyldes ikke mindst et voksende pres fra menneskelige aktiviteter.

Derfor er det af stor betydning, at biologisk mangfoldighed tænkes ind i landbrug, skovbrug og andre sektorer.

Det er også en af målsætningerne på COP 13 for biodiversitet, der afholdes i Mexico.

DOF kan med det nye projekt yde et vigtigt bidrag hertil.

Læs mere om DOF's internationale arbejde

SE video fra Uganda, et af de lande DOF arbejder i: