Hvad vil oppositionen med naturen i Danmark?

mandag 26. januar 2015
Der var drøje hug fra oppositionen under 1.-behandlingen af regeringens lovforslag om Naturplan Danmark forrige uge . Det kalder på et svar fra oppositionen. Hvad vil den med naturen?
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening
Diskussionen i Folketinget var en trist affære set med naturens øjne, da uenigheden var endog meget stor.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ser meget gerne et bredt flertal for naturplanen, for DOF støtter varmt at gøre meget mere for den biologiske mangfoldighed i Danmark, og det har planen fokus på.

Ordførerne fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bestilte ikke andet end at fortælle, hvor hårdt det bliver for landbruget at etablere en naturplan i Danmark, fordi den vil omfatte arealer, som efter deres mening ellers kunne dyrkes intensivt og skæppe i de slunkne kasser på gårdene.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti har åbenbart fortrængt, at partierne selv i 2009 foreslog et Grønt Danmarkskort i deres Natur- og Miljøplan 2020.

På samme vis som den nuværende regering ønskede de tre borgerlige partier for 5 år siden 750 km2 ny natur, heraf 500 km2 randzoner og 130 km2 lavbundsarealer, tilskud til pleje af Natura 2000-områder og tilskud til pleje af 400 km2 § 3-områder, etablering af fem nationalparker og bedre naturovervågning. Har man glemt det?

Det kan undre, at de borgerlige miljøordførere ikke ser risikoen for, at vores natur forbløder. Kun en systematisk og fokuseret indsats med reel vilje kan stoppe det. Derfor er der brug for en stærk Naturplan Danmark i stedet for laden stå til på naturområdet.

Men der er ingen grund til at gøre det sort/hvidt. Det er ikke et spørgsmål om at prioritere enten landbrug eller natur. Det er jo netop målet, at naturen skal forbedres nu, hvor flere af Natur- og Landbrugskommissionens forslag til gavn for landbruget er gennemført.

Lad spørgsmålet om den danske natur blive en del af valgkampen, og lad os så få et svar på, hvordan oppositionspartierne vil stoppe tilbagegangen for den danske natur.

Efter 1.-behandlingen i sidste uge er der ingen tvivl om, at landbruget nok skal overleve med en anden regering, men vil naturen også?