Kig efter kjover i akrobatisk luftleg

onsdag 19. september 2012
Den seneste måned er der set særligt mange eksemplarer af lille kjove ved de danske kyster. De hættemågestore fugle, der er graciøse som terner, og som har en adfærd i stil med jagende falke, kommer formentlig fra fjeldområder og tundraer langt mod øst
Jan Skriver
Et rykind af lille kjove er de seneste uger konstateret adskillige steder ved danske kystlokaliteter.

Grenen har sat ny dagsrekord for arten i Skagen med 57 eksemplarer, og i Hirtshals er der talt 39 af de små kjover, mens Hanstholm har haft en rekorddag 6. september med 85 lille kjove. I den østlige ende af landet har Gedser noteret 19 eksemplarer af lille kjove på en dag.
Også flere steder i Østjylland og på Fyn er der set lille kjove, så den geografiske spredning på det aktuelle rykind er stort.
- Siden midten af august har der været væsentligt flere lille kjove end normalt i Danmark. Influxet hænger ganske givet sammen med et godt gnaverår i et stort geografisk område, for når der er mange gnavere på fjeldhederne og tundraerne, hvor kjoverne yngler, så får fuglene mange unger på vingerne. Og vi ser langt, langt flere ungfugle end voksne individer, når de gæster os på efterårstrækket, siger ornitologen og fuglebogsforfatteren Klaus Malling Olsen.
Han mener, at de mange små kjover må komme fra bestande mod øst i de nordlige dele af Rusland. I Skandinavien, hvor lille kjove også yngler og er kendt af mange fjeldvandrere, fordi den både er tillidsfuld og så frygtløs, at den angriber alle, der kommer for tæt på dens rede, har der været yderst få gnavere i år. Derfor kan det ikke være de nærmeste yngleområder for lille kjove, der har sendt et rykind over Danmark, mener Klaus Malling Olsen.

Små kjover, der er på vej mod deres vinterkvarterer i den sydlige del af Atlanterhavet, vil formentlig kunne opleves flere uger endnu.

Ikke kun langs Den jyske Vestkyst, hvor Skagen, Hirtshals, Hanstholm og Blåvand traditionelt er de store lokaliteter for kjover, men også langs nordkysten af Sjælland og ved Østersøkysterne kan man støde på lille kjove den kommende tid.
- Man skal også huske at se efter kjover på marker, for lille kjove søger oftere end de andre kjovearter ind i landet, hvor den kan tage orme på pløjemarker eller græsarealer måske i selskab med hættemåger og stormmåger, siger Klaus Malling Olsen.

Lille kjove yngler ikke kun på fjeldheder og tundraer fra Norge, Sverige, Finland og videre østpå i Rusland. Der er store bestande af lille kjove i Alaska og Canada.


Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 00.

Klaus Malling Olsen,
email: klausmalling@gmail.com