Mere end halvdelen af ​​verdens pingvinarter nærmer sig i dag udryddelse. Pingvinerne dør i fiskenet og i olieudslip. De dør, fordi deres føde forsvinder. De dør, fordi deres hjem og levesteder bliver ødelagt. De dør, fordi klimaet ændres.

Vi er nødt til at handle, inden det er for sent

Af verdens 18 pingvinarter er ti opført på IUCN’s rødliste som enten sårbare eller udryddelsestruede, hvilket giver pingvinerne den tvivlsomme ære af, at være verdens anden mest truede gruppe af havfugle kun overgået af albatrossen! BirdLife samarbejder derfor om beskyttelse af de sidste pingviner.

PingvinKnap


DET STØTTER DU
Vi arbejder med beskyttelse og forvaltning af pingviners yngleområder til lands og dataindsamling og videnskabelige undersøgelser af pingviners trækmønstre til havs.

Pingviner lever spredt på den sydlige halvkugle og fouragerer til havs, hvor de kan tilbagelægge enorme afstande. Derfor er det nødvendigt at indsamle viden om pingvinernes færden og fourageringssteder mere generelt, før vi kan udpege områder til havs, som kræver national eller international beskyttelse og status som reservater.

Det er samtidig nødvendigt at kortlægge sammenhængen mellem pingvindøden og overfiskeri, bifangst og forurening for målrettet at arbejde politiks for bæredygtigt fiskeriforvaltning.

BirdLife har foreløbig identificeret 11 områder til havs, som vi arbejder politisk for at få under formel beskyttelse. 1,5 millioner kvadratkilometer hav ved antarktisk (Ross havet) er allerede under officiel international beskyttelse takket være en aftale mellem EU og 24 lande,  men det er nødvendigt at identificere og efterfølgende beskytte endnu flere områder, hvis tilbagegangen i pingvinbestanden skal vendes.

Det kan kun lade siger gøre, hvis så mange som muligt verden over bakker op om vores kampagne på
 


DIN STØTTE BETYDER AT VI KAN:
• Samarbejde lokalt omkring beskyttelse af pingvinkolonier
• Presse på for at pingviners fødesteder til havs opnår status som reservater
• Overvåge verdens pingvinbestande, indsamle viden om pingviners adfærd og undersøge hvilke ruter de følger, når de vandrer
• Fremme pingvinvenlig turisme i samarbejde med lokalsamfund, skoler og fiskeriforeninger
• Dele lokale øjenvidneberetninger og data om konsekvenserne af ændringer i klima og konsekvenserne ved habitatødelæggelse
• Arbejde politisk for ambitiøse klimamål og bæredygtig fiskeriforvaltning
• Samarbejde med lokalsamfund og skoler om øget opmærksomhed omkring de trusler som pingviner er udsat for og opmuntre til at beskytte dem
• Hjælpe olieindsmurte pingviner

 PingvinKnap

shutterstock 178402973 Andrey Armyagov Humboldt Penguin f. Anne Dirkse Flickr 1. Matas Romano

 

 

Dansk Ornitologisk Forening har anmeldt følgende indsamlinger til Indsamlingsnævnet: 

- www.dof.dk

- sms DOF50 til 1231 og støt med 50 kr.

 

 

Vær med til at gøre en forskel - støt vores arbejde for fuglene og naturen  

Hvis du har lyst til at støtte DOF’s naturbeskyttelsesarbejde, kan du overføre penge via bankkonto.

Bankoverførsel: Danske Bank
Reg.nr. 4180
Konto nr. 4180634932

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os på 3328 3800.

Dansk Ornitologisk Forening har indberetningspligt overfor skat, så hvis vi har dit cpr-nummer, indberetter vi automatisk dine donationer hvert år. Læs mere om fradragsregler her

Tak for din hjælp!

 

Din virksomhed kan gøre en forskel for fuglene

Dansk Ornitologisk Forening samarbejder gerne med virksomheder af alle størrelse. Vi tilbyder forskellige samarbejdsløsninger afhængig af jeres størrelse, behov og ønsker. I er altid velkomne til at kontakte os på telefon 3328 3800 og drøfte mulighederne for et samarbejde.

Fradrag

Virksomheder kan få fradrag fra første krone, man donerer og op til 14.500 kr.
Oplys din virksomheds CVR-nummer, så indrapporterer vi din støtte til skat.

Kontakt

Mads Kjeldgaard Oddershede, fundraiser & kommunikationsmedarbejder

+45 3328 3807
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.