Her annonceres ledige job i DOF:

Der er ingen ledige stillinger i DOF lige nu.

 

DOF er en naturbeskyttelsesorganisation med fokus på fugle. Vi har 32 ansatte i sekretariatet og 16.000 medlemmer. Via en omfattende frivillig involvering skaber vi ny viden om Danmarks fugle og natur. DOF er den danske partner i BirdLife International, som er verdens største naturorganisation. Se mere på www.dof.dk 

 

Her kan du læse DOF's årsberetning fra 2004 og frem.

DOF aarsberetning 2017 forside

Årsberetning 2016

Årsberetning 2015

Årsberetning 2014

Årsberetning 2013

Årsberetning 2012

Årsberetning 2011

Årsberetning 2010

Årsberetning 2009

Årsberetning 2008

Årsberetning 2007

Årsberetning 2006

Årsberetning 2005

Årsberetning 2004