2017

29. december

28 medier: Sjælden kongeedderfugl spottet ved Hirtshals Fyr

Fuglekiggere og DOF's artside om kongeederfugl får opmærksomhed i nyhed om kongeederfugl ved Hirtshals. Læs eksempel i Politiken og TV 2 Nord

27. december

42 medier: Den røde glente breder sig herhjemme efter tilbagegang

"Den røde glente breder sig herhjemme efter tilbagegang", "Den røde glente tilbage til Vestjylland", "Bornholm er hjemsted for Den røde Drage" Sådan lyder nogle af overskrifterne i 42 lokale og landsdækkende web-medier og aviser, der skriver om DOF's gode historie om flere ynglepar af rød glente fra DOF's caretaker Per Rasmussen. Artiklerne fortæller også om glentetælling i januar. Læs eksempler i Politiken eller TV 2 Bornholm 

26. december

Jyllands Posten: Havens fugle slæber sygdomme med op på foderbrættet

Fodring tiltrækker mange fugle, som kan smitte hinanden via ekskrementer, forklarer DOF-biolog Knud Flensted og giver gode råd til at stoppe smitte.

20. december

DR: Ministeraftale mellem DOF og Miljøministeriet

DR P4 Nordjylland interviewer Egon Østergaard om ny ministeraftale. Kan høres her, (17.10, man kan desværre ikke klikke sig frem til nøjagtigt tidspunkt, men må høre hele udsendelsen frem til indslaget.)

19. december

Jylll-ands-Posten: Svaner, der ligger stille på isen, er ikke frosset fast

DOF-biolog Knud Flensted forklarer, at det er vigtigt ikke at forstyrre svaner, der sidder stille på isen, fordi de samler energi. Læs her

16. december

Landbrugsavisen: Styrelse afviser ornitolog-kritik

Miljøstyrelsen mener, DOF tager fejl, når formanden i DOF's nyhed siger, at den igangværende justering af Natura 2000-områderne er et angreb på naturen. Læs her

14. december

Radio24syv: Jagt på sølvmåger tillades igen

Formand for Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard, argumenterer blandt andet for, at det ikke vil hjælpe byboerne at begynde at skyde sølvmåger igen. Lyt med her

13. december

43 webmedier: Miljøminister vil genindføre jagt på støjende måger

Ritzau skriver om de nye jagttider, at miljøministeren vil tillade jagt på sølvmåger igen. DOF-formand Egon Østergaard giver svar på tiltale. Læs for eksempel hos TV 2 Nyhederne

12. december

altinget.dk: Hvorfor vil regeringen skrumpe Danmarks natur?

At regeringen vil indskrænke den absolut bedst beskyttede del af Danmarks natur, Natura 2000-områderne, er et kæmpe problem, da den største trussel mod naturen er pladsmangel. Det skriver Egon Østergaard, formand for DOF i et debatindlæg. Læs her 

4. december

DR: Stor gråsisken invaderer Danmark

Leder af DOF's Naturafdeling, Mark Desholm, fortæller i P4 København om de spændende vinterfugle stor korsnæb og stor gråsisken på baggrund af DOF’s nyheder om gråsisken og korsnæb

TV 2: Kæmpeinvasion i skovene: Oplev finker i rekordtal

TV Lorry skriver også om stor korsnæb og stor gråsisken med ornitolog Michael Fink fra Fuglenes Hus som kilde og viser DOF's videoer om fuglene.

3. december

Flere medier: Ulovlig fælde politianmeldt

Horsens Dagblad og Århus Stiftstidende skriver på baggrund af DOF's nyhed om endnu en ulovlig fælde.

1. december

Landbrugsavisen: Grøn kritik: Udspil til landbrugsreform fremmer stordrift og svigter naturen

EU ser stort på naturen og tager landbrugets parti i sit forslag til ny landbrugspolitik, skriver avisen og citerer fra DOF's nyhed. Læs her

30. november

altinget.dk: EU-udspil svigter naturen

DOF kritiserer EU's nye udspil til landbrugspolitik ved Henrik Wejdling, medlem af Dansk Ornitologisk Forenings bestyrelse og naturpolitiske udvalg. Læs her

29. november

altinget.dk: Dårlig naturbeskyttelse i 2017

Heller ikke i 2017 fik Danmark en national strategi for biodiversitet. Nu er spørgsmålet, hvad det kommende år byder på for naturen, skriver Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening. Læs her

28. november

TV 2: Sjælden delfin skyllet i land i Danmark

Naturvejleder Simon Christiansen fra Skagen Fuglestation, filmer en sjælden og død delfin, der er skyllet i land på stranden i Skagen. Læs her

18. november

TV 2 News: DOF mod falkejagt

DOF-formand Egon Østergaard medvirker i direkte interview og redegør for DOF's modstand mod jagt med rovfugle. Interviewet genudsendes frem til søndag.

17. november

Politiken: Ny papegøjefugl set i Danmark

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation, fortæller om krognæb i Danmark på baggrund af DOF's nyhed om fuglen. Trykt i avisen.

Flere medier: Kend dit fuglefoder og få de rigtige gæster i haven

DOF-biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening fortæller om fodring af fugle til Ritzau, at solsikkefrø, hampefrø og æbler er noget, mange fugle godt kan lide. - I behersket omfang kan man også fodre med brød, man skal bare sørge for, at det ikke er i et omfang, så det tiltrækker rotter, tilføjer han. Læs eks. i BT

16. november

Flere medier: Undgå at havens fugle bliver syge af foderbrættet

DOF-biolog Knud Flensted leverer viden om at undgå syge fugle, når man fodrer fugle i haven. Læs i BT og Berlingske

TV Syd: Falkejagt på vej tilbage

DOF får plads til at argumentere imod at gøre jagt med rovfugle lovligt i Danmark. DOF-formandens leder i Fugle & Natur citeres i en artikel, mens næstformand i Folketingets Miljøudvalg Christian Rabjerg Madsen får direkte sendetid i nyhederne til at argumentere imod flertallet fra DF og V

14. november

Politiken: Tusinder af bramgæs på vinterophold hærger markerne langs Vadehavet

Avisen skriver om bramgæs, landmænd, jagt og forvaltningsplan for bramgæs ved Vadehavet. Avisen citerer blandt andre DOF's næstformand, Marco Brodde, og skriver, at DOF er kritisk over for den rundhåndede uddeling af tilladelser til regulering af bramgæs, fordi det kan gå ud over andre fredede arter, som bliver forstyrret. Avisen fortæller, at DOF mener, at en del af løsningen ved Vadehavet kunne være at udlægge nogle forholdsvis store områder, hvor gæssene godt må være, eventuelt med erstatning til ejerne, og så aktivt skræmme gæssene derhen. Læs her

DR: Nordens papegøjer er på vej mod Danmark

Leder af DOF's Skagen Fuglestation Simon S. Christiansen citeres af DR om, at de særprægede krognæb, der også kaldes nordens papegøjer, lander måske snart i Danmark, skriver DR Videnskab på baggrund af DOF's nyhed. Læs her 

12. november

Midtjyllands Avis: Fasanjagten er reddet

Selv ornitologerne og Friluftsrådet godkender udsætninger af fasaner, skriver avisen om nyt forlig fra Vildtforvaltningsrådet. Læs her 

10. november

Sjællandske: Sådan skal du fodre fuglene til vinter

Ornitolog Knud Nielsen fra DOF Vestsjælland giver gode råd til at fodre fugle. Se her 

9. november

Ingeniøren: Dansk landmand giver forskerne uvurderligt datamateriale

Avisen skriver om Peter Tellesens indsamling af datamateriale om ynglende stær gennem 40 år og henviser til DOFT for mere om emnet. Læs her 

TV 2 Bornholm: Nødstedt stork får hjælp

Artiklen henviser til DOF Bornholms Facebookside. Læs her

6. november

Bornholm.nu: Ugler vil ikke spise rotter

Teknik og Miljø har i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening set på bekæmpelse i åbent land. Det er undersøgt, om man ved opsætning af uglekasse kan opnå et resultat med rottebekæmpelse i naturen, hvor man ikke må bruge gift. DOF er i undersøgelsen kommet frem til, at ugler ikke spiser rotter, og derfor vil det ikke gavne på rottebekæmpelsen. Læs her 

4. november

Kristeligt Dagblad: Årets fuglefoto kåret

Vinderfoto i DOF's Årets Fuglefoto vises på bagsiden af avisen.

1. november

TV 2: Årets Fuglefoto

Go'Morgen Danmark har vinderen af DOF's fotokonkurrence Årets Fuglefoto i studiet sammen med Vicky, formand for DOF Ung og dommer i konkurrencen.

30. oktober

Politiken: Papegøjenæb i naturen

Avisen citerer på bagsiden DOF's nyhed om stor korsnæb.

27. oktober

Tv Lorry: Bramgæs på træk

Lorry bringer DOF-optagelser af trækkende bramgæs i nyhedsudsendelsen og på Facebook fredag den 27.10. Se her 

26. oktober

TV 2 Bornholm: Antallet af perleugleunger halveret

Efter rekordåret for perleuglen i 2016 med fem kuld og 22 ringmærkede unger, blev ynglesæsonen 2017 imødeset med spænding fra DOFs lokale uglegruppe. Læs her 

25. oktober

TV 2 Bornholm: Nyt reservat glæder DOF-formand

Fugleværnsfonden har købt størsteparten af Svartingedalen, der fremover skal bruges som naturreservat. Det køb glæder formanden for DOF Bornholm. Læs her 

22. oktober

Midtjyllands Avis: Rovfugledrab skal stoppes

Minister, jægere og ornitologer går sammen mod faunakriminelle, skriver avisen.

21. oktober

DR P4:En lille invasion af korsnæb er på jagt efter danske grankogler

Radioavisen bringer interview med Michael Fink fra DOF/Fuglenes Hus om lille korsnæb efter DOF's nyhed om invasionen.

20. oktober

Sjællandske: Foreninger kritiserer budgettet: Naturen er blevet svigtet

Naturen er langt vigtigere for borgerne, end politikerne aner. Sådan lyder hovedbudskabet fra Danmarks Naturfredningsforening i Køge og Dansk Ornitologisk Forening. De mener begge, at forvaltningen af naturen i Køge Kommune har været »særlig utilfredsstillende« i den seneste valgperiode. de to foreninger henvendt sig til politikerne og Teknik og Miljøforvaltningen i Køge Kommune. Foreningen er kommet med 14 forslag til, hvordan man kan forbedre naturen i kommunen.

JP: 16,5 cm lang dåseåbner bag århundredets største invasion

De seneste måneder er flokke af korsnæb fra fjerne skove mod nordøst fløjet ind over Danmark. Århundredets største invasion af lille korsnæb er i luften, skriver avisen. Læs her

19. oktober

Folketidende: Ørnene fløj højt over naturdag

DOF-projektet Fugle Overalt holdt i samarbejde med Fugleværnsfonden og Dansk Ornitologisk Forening fuglesafari på Lyttesholm Naturcenter. Læs her

18. oktober

Ugeavisen Varde: Fugle fik folk ud af fjerene i ferien

Danmarks mindste fugl, fuglekongen, var en af de arter, der fløj i nettet, da NaturKulturVarde og den lokale afdeling af DOF - Dansk Ornitologisk Forening, havde arrangeret ringmærkning af fugle ved Blåvand Naturcenter. Læs her

13. oktober

JV: DOF Vestjylland inviterer til naturoplevelser og aktiviteter

Omtale af arrangement for børn, forældre og bedsteforældre til en dejlig efterårsdag i Skjern Enge. Læs her 

11. oktober

Flere medier: Minister: Rovfugledrab skal stoppes

DOF , Danmarks Jægerforbund, Landbrug og Fødevarer og Dansk Skovforening skal hjælpe med at finde løsninger, så ulovlige drab på rovfugle bliver stoppet, skriver altinget.dk, efter DOF's omtale af seneste sager om ulovlig rovfuglefælde og giftdrab. Også Midtjyllands Avis og TV Midt/Vest omtaler initiativet.

6. oktober

Nordjyske: Kæmpe-invasion af en lille, farvestrålende finke

Fuglen lille korsnæb er for tiden på træk i usædvanligt store antal, fortæller avisen efter DOF's nyhed om det samme. Læs her 

Sjællandske: Ekstrem sjælden fugl cruiser ved kysten

En sortbrynet albatros får opmærksomhed med DOF-biolog Henning Heldbjerg som kilde. Læs her

5. oktober

TV 2: Sjælden fugl filmet ud for dansk kyst

Artiklen om sortbrynet albatros ud for Nordsjælland linker til DOFbasen. Læs her

altinget.dk: Tidligere skytte-elev: Ulovligheder på gods var ikke enlig svale

altinget.dk gentager med citat fra DOF's Facebookside DOF's ønsker om at kunne fratage godsejer retten til udsætning af fasaner til jagt hvis der f.eks. findes ulovlige rovfuglefælder på ejendommen. Læs her

4. oktober

TV Øst: Tidligere skytteelev beskylder Svendstrup Gods for ulovlig jagt i årevis

Svenstrup Gods har i årevis bedrevet ulovlig jagt, siger en tidligere skytteelev. Læs her

3. oktober

Sjællandske medier: DOF: Godsejer kan ikke løbe fra ansvar

Dansk Ornitologisk Forening mener, at det er vigtigt, at ikke blot skytten, men også virksomheden Svenstrup Gods bliver draget til ansvar for det, der er sket på godsets jorder. Det siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted til DAGBLADET Køge. Læs her

Sjællandske: Nyt vidne: Ulovlig jagt på Svenstrup Gods også i 2004

Da politiet i sidste uge konfiskerede en ulovlig rovfuglefælde, var det ikke et enestående tilfælde af lovovertrædelser på Svenstrup Gods. Det fortæller Tim Kristensen, som i 2004 var skytteelev på Svenstrup Gods, skriver DAGBLADET Køge. Læs her

28. september

altinget.dk: Skal EU virkelig redde Danmarks natur?

DEBAT: Der bør afsættes flere kroner på finanslovene, så dansk natur ikke primært skal reddes af EU-landbrugsstøtteordninger og LIFE-bevillinger, skriver DOF-formand Egon Østergaard på altinget.dk. Læs her

27. september

Altinget.dk: Efter rovfugle-sag: Jægere drøfter eksklusions-muligheder

altinget.dk skriver, at Danmarks Jægerforbund er bekymret over den seneste tids forbrydelser mod rovfugle og vil drøfte muligheder for at ekskludere medlemmer. DOF og andre gønne organisationer vil løse problemerne ved at stoppe udsætning af fasaner. DOF's formand, Egon Østergaard, siger, at det viser, at det er problematisk med de store udsætninger af fasaner. Så det vil vi gerne have stoppet. Læs her.

26. september

Flere medier: Ulovlig rovfuglefælde fundet på Svenstrup Gods

DOF's nyhed om en ulovlig rovfuglefælde på Svenstrup Gods giver artikler i TV 2 Nyhederne, Ekstra Bladet, BT, Jyllands Posten og Køge Dagblad. DR P4 Sjælland laver artikel. TV Lorry laver indslag og webartikel. TV Øst laver web-artikel. Biolog Knud Flensted er DOF's kilde og medvirker også direkte i TV 2 News.

22. september

Landbrugsavisen: L&F, DOF og DJ: Vi tager skarpt afstand fra forgiftning af rovfugle

Det er uacceptabelt, at der sker ulovlig forgiftning af rovfugle, som det aktuelle fund af fire døde glenter ved Silkeborg. Det mener Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk forening og Danmarks Jægerforbund, der tidligere har henvendt sig til Miljøministeriet for at øge samarbejdet om at stoppe ulovlige forgiftninger af rovfugle. Læs her

21. september

Information: Amager Fælled – et naturområde truet af løftebrud

Information nævner DOF i sagen om Amager Fælled og et historisk rids af fredningen. Læs her

21. september

Hel glentefamilie dræbt af gift

DOF's egen nyhed bliver startskuddet til en myriade af omtale i mange lokale og landsdækkende medier. Ritzau udsender sin nyhed, som bringes i mange medier som Jyllands Posten. TV 2 Østjylland og TV MidtVest laver indslag. DR omtaler nyheden på web og nyheder som Radioavisen.

14. september

altinget.dk: Har regeringen en strategi for biodiversitet? 

Spørger DOF's formand om i et debatindlæg på altinget.dk, som kan læses her med abonnement eller på dof.dk

JydskeVestkysten: Se fugle på Blåvand Fuglestation

Se trækfugle på Blåvand Fuglestation og andre af DOF's fuglestationer 30. september, lyder det i JydskeVestkysten. Se omtalen her.

10. september

TV 2 News: Regeringen vil tillade jagt med rovfugle

DOF's formand, Egon Østergaard, medvirker direkte i TV 2 News, og redegør for, hvorfor DOF er imod regeringens og Dansk Folkepartis ønske om at tillade jagt med rovfugle. Indslag kan ses her med log-in til TV 2 Play 
Samme dag fortæller Socialdemokratiet i TV 2 News, at partiet er imod forslaget. Det sker efter Ritzaus artikel samme dag i adskillige landsdækkende og lokale medier som Jyllands Posten Adelens falkejagt er på vej tilbage i dansk natur og S modsætter sig falkejagt: Vil ikke organisere dyrekampe. DR P4 har ligeledes omtale i nyhederne.

10. september

Midjyllands Avis: De gådefulde havørne afsløres

DOF's nyhed om GPS-projektet med ringmærkning af havørne-unger får igen spalteplads. Ved hjælp af gps skal danske havørnes liv og adfærd kortlægges, skriver avisen. Læs her.

8. september

JP: DOF: Nej til falkejagt

JP bringer Egon Østergaards debatindlæg om DOF's holdning til jagt med rovfugle i avisen og på web. Læs her.

JV: Dansk GPS-projekt afslører havørnens hemmelige liv

DOF's nyhed om DOF's GPS-projekt med havørne-unger kaster endnu en artikel af sig, denne gang i JyskeVestkysten. Læs her

DR: Digesvaler hos Fugleværnsfonden

DOF's nyhed om svaler i Fugleværnsfondens reservat i Nyord havner i P4 Sjælland, som interviewer Søren Ring fra Fugleværnsfonden. 

7. september

TV 2: Debat om jagt med rovfugle

DOF-biolog Knud Flensted debatterer jagt med rovfugle direkte i Go morgen Danmark på TV 2. Indslag kan ses her med abonnement til TV 2 Play.

5. september

JP: Falkejagten har dybe danske rødder

En tilhænger af jagt med rovfugle i Danmark taler for jagtformen i Danmark og formidler DOF's holdninger til jagtformen ved at citere fra formandens leder i Fugle & Natur i et debatindlæg. Læs her.

2. september

JP: Minister vil give omdiskuteret jagtform comeback i Danmark

Avisen citerer DOF's formand fra lederen i Fugle & Natur. Læs her.

1. september

Flere medier: Livsfarlig gift udlagt i Store Vildmose

DOF's biolog, Knud Flensted, medvirker i flere artikler og indslag i radio og tv i dagens løb. Han er med i medier som Nordjyske og Information via Ritzau, direkte i TV 2 News, på dr.dk, i P4 Nordjylland og i P3 Nyhederne. 

Sjællandske: Ekspert: Meningsløst at skræmme skarver med kanonslag

DOF-biolog Knud Flensted taler endnu engang skarvens sag i sag om bortskræmning af skarv i Holmegårds Mose. Skarven ødelægger ikke naturen, men er en del af naturen. Læs her.

31. august

Berlingske: Falkejagt: Flere rovfugle ender bag tremmer, advarer fuglevenner

DOFs' formand Egon Østergaard advarer om konsevkvenserne for vilde rovfugle ved at tillade falkejagt i Danmark. Læs her.

Fyns Amts Avis: Svaleunger sviner

DOF's formand fortæller, hvad man kan gøre for at begrænse klatter fra svalereder, og at man skal lade dem hænge. Læs her.

29. august

altinget.dk: DOF: LA's naturpakke ligner et korstog mod Naturstyrelsen

Liberal Alliances drømme om en naturpakke 2.0 kan nemt gå hen og blive et mareridt. Partiets bebudede nedskæringer i Naturstyrelsen vil gøre åbenlys skade på den lysåbne natur, skriver DOF-formand Egon Østergaard i et debatindlæg på altinget.dk. Læs her (kræver abonnement) bliver også en del af en artikel om det samme på altinget.dk. Læs den her

28. august

Videnskab.dk: GPS på ryggen af to ørneunger skal beskytte danske havørne

Endnu en artikel om DOF's GPS-projekt med biolog Daniel Palm Eskildsen som kile. Læs her.

24. august

DR: Havørneunger flyver med GPS

DR skriver en artikel og taler med DOF-biolog Daniel Palm Eskildsen direkte i P4 om DOF's GPS-projekt. Historierne lander i medierne via DOF's egen nyhed om GPS-projektet. Radioindslaget kan findes med lidt besvær.

23. august

TV 2: Dansk havn invaderet af tusindvis af svaler

TV 2 rapporterer på tv2.dk og på TV Øst om svaler på træk i Vordingborg. Ekspertkilden er Henrik Dahl, Dansk Ornitologisk Forening, DOF Storstrøm.

16. august

Kristeligt Dagblad: Ternernes konge breder atter sine vinger over Danmark

Mediet skriver en nyhed både i den trykte avis og på web. Artiklen skrives på baggrund af DOF's egen nyhed og med DOF-biolog Thomas Vikstrøm som kilde.

13. august

TV Nord: Ornitologer arbejder med fugle i Skagen

DOF's Skagen Fuglestaion beskrives gennem ornitologer og ringmærkere, som studerer de lokale fugle og guider turister. Se indslaget

9. august

DR og TV 2: Mange storke på Orø glæder mange

DOF's storke-ekspert, Hans Skov, formidler med glæde om de mange storke, der slår sig ned på Orø for en stund på vej sydpå. DR Radioavisen kl. 12 sender direkte fra Orø og har interview med Hans Skov. TV Avisen bringer et indslag samme aften. Læs DR's artikel og TV 2 Nyhedernes artikel. Også TV Øst får glæde af vores storke-ekspert.

30. juli

Skestorken sætter ynglerekord i Danmark

Fire aviser og fem web-medier fortæller om DOF's nyhed om skestorken og når ud til minimum en halv million læsere. DOF's caretaker for skestork, Jan Skriver, medvirker. Læs et eksempel fra TV MidtVest og Berlingske eller i Jyllands Posten, BT eller Ekstra Bladet.

24. juli

Skive Folkeblad: Skive Kommune taget i forbudt drone-flyvning

Skive Folkeblad: Skive Kommune taget i forbudt drone-flyvningBiolog i DOF, Knud Flensted, forklarer, hvorfor det er en dårlig idé for fuglelivet at filme med drone i et Natura2000-område, som Skive Kommune har præsteret. Læs her 

17. juli

TV 2 Lorry: Fiskeørneunger med luft under vingerne

DOF's redekoordinator, Luise Ekberg, fortæller om de næsten flyvefærdige unger hos Sjællands eneste ynglepar fiskeørne. Se indslag

16. juli

TV Syd: Se storkeungen blive ringmærket

Storkeungen fra Smedager bliver ringmærket af Hans Skov fra Dansk Ornitologisk Forening. Læs og se her 

14. juli

TV2 Bornholm: Vandrefalkeunger døde af maveonde

Christian Lau, lokal koordinator for vandrefalke ved DOF Bornholm, fortæller om årsagen til fire vandrefalkeungers død. Læs her 

13. juli

Medier: Ingen kongeørneunger i rederne

36 web-medier, fem radio-nyhedsindslag i DR, samt to trykte aviser fortæller ud fra DOF’s nyhed, at der ikke kommer kongeørne-unger på vingerne i år. Læs f.eks. hos TV 2 Nyhederne og Berlingske

6. juli

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Dværgternen truet ved Hvide Sande

Dagbladet Ringkøbing-Skjern skriver ud fra DOF’s nyhed om dværgternen, som er truet af den masive trafik på vestkysten. Erik Enevoldsen fra DOF medvirker. Læs artiklen her

28. juni

Jyllands-Posten: Danskerne klikker ind på natur-tv i øjenhøjde

Muligheden for at kunne følge med i fuglenes liv hjemme fra stuerne, har vist sig at være populært blandt danskerne. Det viser seertal fra DOF og Naturstyrelsen som livestreamer fra webcams, i rederne hos bl.a. hav- og fiskeørn. Læs mere om det her.

19. juni

Videnskab.dk: Citizen science: Hjælp en biolog

"Hvordan står det til derude, hvor kragerne vender? Hvordan har naturen det – går det godt eller skidt med dyr, planter og svampe?
Det kan biologerne finde ud af, hvis de går ud og kigger. Men der er rigtig meget natur og kun få biologer. Det er et problem, når man gerne vil ud i hver en afkrog af landet og følge mange arter igennem flere år". I DOF spiller de frivillige en kæmpe rolle i indsamlingen af værdifuld viden om vores fugle. Læs hvorfor her.

16. juni

Bortskydning af måger er ikke vejen frem

Som svar til et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 11/6, slår Benny Kurt Andersen fra Greve fast at han ikke mener, det er vejen frem, at skyde måger som er til gene for mennesker i byerne. Foreløbige tal fra DOFs igangværende atlasundersøgelse, viser at vore tre største hjemmehørende mågearter sildemåge, svartbag og sølvmåge, blot har haft en beskeden fremgang. Læs debatindlægget her. I 2013 blev mågerne fredet i Danmark. I denne artikel på BT kan du læse om hvorfor Danmarks Jægerforbund gerne vil have fredningen ophævet, og hvorfor vi i DOF mener det modsatte. 

15. juni

Efter 50 års forbud - falkejagt tillades i Danmark

Meget tyder på at falkejagt igen bliver lovligt i Danmark, da et flertal i Folketinget er for forslaget. DOF mener ikke at falkejagt skal lovliggøres, bl.a. fordi at undslupne fangeskabsfugle risikerer at blande gener med vore vilde falke. Flere medier har omtalt sagen. Læs med på LandbrugsAvisen her og på DR her

13. juni

JydskeVestkysten: Udstilling om fugle i vestjysk natur

I samarbejde med Ringkøbing-Skjern Museum har DOFs lokalafdeling i Vestjylland arrangeret en udstilling, med malerier og skulpturer af fugle i vestjysk natur. Læs om projektet her.

11. juni

fyens.dk: Vilde heste forbedrer naturen på Langeland

I Fugleværnsfondens reservat på Sydlangeland trives naturen og de vilde heste. Læs om hestene og deres indvirkning på området her.

10. juni

fritidsmarkedet.dk: Sjælden perleugle yngler i Vestjylland

DOF Vestjylland har i samarbejde med Naturstyrelsen opsat 16 redekasser til perleugle på tre vestjyske lokaliteter. I år er der konstateret fem unger af den sjældne ugle, i en af redekasserne på Klosterheden. Læs mere om den glædelige nyhed her.  

7. juni 

TV LORRY: Afspærringer i Gribskov respekteres ikke

DOF's redekoordinator for fiskeørne, Luise Ekberg, opfordrer til at respektere de afspærringer, der skal beskytte Sjællands eneste ynglepar fiskeørne. Se indslag.

7. juni 

Tv Syd: Danmarks ældste stork flytter tilbage til Danmark

En hvid stork i Bolderslev viste sig at være ringmærket i år 1996 og er dermed Danmarks ældste dokumenterede nulevende stork. Læs om det interessante fund her.

JydskeVestkysten: Naturen lige nu

I denne artikel er der omtale af DOFs terneprojekt på Esbjerg Havn, AtlasIII med mere: Læs med her.

Århus Stiftstidende: Jan spottede sjælden fugl - så valfartede fuglekiggere til Odder

Fuglekigger Jan Kahr Sørensen var lørdag d. 3/6 heldig at finde en nathejre fra sit vindue i Odder. Arten er meget sjælden i Danmark, hvorfor mange ornitologer valfartede til Odder i de efterfølgende dage. For at fundet kan figurere på den officielle liste over fuglearter som er truffet i Danmark, skal fundet forelægges DOFs Sjældenhedsudvalg som tager stilling til hvorvidt dokumentation berettiger en godkendelse. Læs om fundet her.

30. maj

sn.dk: Det er nu, du kan høre nattergalen

Ved Flommen tæt på Sorø, kan man netop nu høre nattergalen synge. Rolf Lehrmann fra DOF Vestsjælland fortæller i denne artikel hvornår på døgnet det er bedst at høre nattergalen.

29. maj

Randers Amtsavis: Der er lagt en plan, som bør kunne holde vand

Glenstrup Sø ved Mariager Fjord have optimeret sin økologiske tilstand. I den forbindelse har Mariagerfjord Kommune søgt om forhåndsgodkendelse hos DOF, for at sikre at projektet ikke er til skade for områdets ynglene fugle. Læs med her.  

TV 2 Nyhederne: Døde vandrefalke bjærget på Bornholm

Fire vandrefalkeunger er fundet døde i en rede på Bornholm. DOF's lokalafdeling har indsamlet ungerne, med henblik på at finde ud af hvad de er døde af. Se indslag og læs artiklen her.

28. maj

Viborg Stifts Folkeblad: Morgenfriske fugleentusiaster fejrer Fuglenes Dag

Læs denne reportage fra Fuglenes Dag ved Hald Hovedgård.

Fuglelort ætser billakken: Sådan fjerner du det

DR giver gode råd til hvordan du bedst fjerner fugleklatter fra din bil, så du undgår skader på lakken. I den forbindelse har DOF udtalt sig til DR. Læs med her.

25. maj 

Stå op med fuglene på søndag

Sn.dk bringer reklame for det landsdækkende arrangement Fuglenes dag som i år finder sted søndag d. 28 maj. Læs med her.

24. maj

Økologi&Erhverv: Alt landbrug går ud over naturen

Henrik Wejdling fra DOF's hovedbestyrelse var i debat med seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, på Naturmødet i Hirtshals. Dagsordenen var landbrugets påvirkning af den danske natur. Læs hvad der blev sagt her.

Jyllands-Posten: Musvågen blev slangetæmmer

Journalist hos DOF, Jan Skriver, var heldig at dokumentere hvorledes musvågen ikke altid vælger byttedyr som gnavere og regnorme. Se med her.

18. maj

Kokasser, biodiversitet og uddøde dronter: I dag åbner naturmødet

DR bringer reklame for Naturmødet i Hirtshals, hvor DOF bl.a. er repræsenteret med en stand. Formand for DOF UNG, Vicky Knudsen er moderator på Roots-scenen og medlem af DOF UNG, Mads Oddershede deltager i debatten "Fuck naturen - jeg har min iPad!". Læs med her

15. maj

fyens.dk: Diplomati skal skabe fred på fjorden

I Holckenhavn Fjord ved Nyborg, er roere og ornitologer uenige om, hvorvidt den lokale roklub skal have lov til at fortsætte med at ro på fjorden, da den er hjemsted for en lang række svømmefugle og havørn. To byrådsmedlemmer er gået i dialog med Dansk Ornitologisk Forening og roklubben, for at finde frem til en fælles løsning. Læs med her.

14. maj

JydskeVestkysten: Mandøprojekt: Man kan ikke detailregulere naturen

Den Danske Naturfond har igangsat et projekt skal som skal forbedre fuglelivet på den lille vadehavsø Mandø. Lokale grundejere frygter at de mange bramgæs som overvintrer i Vadehavet og på Mandø, vil have en negativ indflydelse på øens ynglefugle, når projektet er ført til ende. Næstformand for DOF og medlem af Nationalpark Vadehavets bestyrelse Marco Brodde, mener at man drager forsimplede konklusioner. Læs med her

13. maj

40 år på bagen som fuglekigger 

DOF's atlasprojekt kører på det fjerde og sidste år. Århus Stiftstidende har interviewet lokalkoordinator for Syddjurs Kommune Joy Klein, om atlasprojektet. Læs med her.  

12. maj

Skagen Fuglefestival og åbning af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle

Den 12. maj lød startskuddet til Skagen Fuglefestival 2017, og samme dag kunne man overvære den længe ventede åbning af Skagen Grå Fyr - Center for Trækfugle, hvori DOF's Skagen Fuglestation spiller en central rolle. Til åbningen mødte mere end 1000 mennesker op, for at høre på taler fra bl.a. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og formand for DOF Egon Østergaard. TV2 NORD har lavet en 37 minutters udsendelse om festivallen, som kan ses her, og en kort artikel med tilhørende indslag som findes her. Arrangementet er desuden blevet omtalt af nordjyske.dk, Naturstyrelsen.dk, og SkagensAvis.dk. 

11. maj

På fugletur ved noret

Fyens.dk bringer reklame for Fugleværnsfondens guidede tur til reservatet Bøjden Nor, som foregår den 14. maj. Læs med her.

10. maj

JyllandsPosten: Find fuglekikkerten frem: Snyltefuglen er vendt tilbage 

Foranlediget af DOF's facebookopslag, bringer JyllandsPosten en kort artikel om gøgen. Læs den her.

9. maj

DR Ultra: Sød, nuttet og i fare  - Isfuglen fra Amager

Denne udsendelse handler om en nødstedt isfugl som bliver reddet af en dreng ved navn Mathias. Naturformidler og formand for DOF UNG medvirker i den sidste halvdel af udsendelsen. Se den her

Politiken: Stjerner i ugle-tv bliver dræbt for åben skærm

Politiken har interviewet biolog i DOF, Knud Flensted og formand for DOF's uglegruppe, Klaus Dichmann, om drabet på den store hornugles unger i DOF's ugle-tv. Læs med her.

7. maj

JydskeVestkysten: Skovens Dag er en gedigen succes

I dag afholdes det landsdækkende arrangement Skovens Dag, som er arrangeret af Skovforeningen og støttet af Nordea-fonden. DOF's frivillige stillede i den forbindelse op flere steder i landet, deriblandt i Søndre Plantage ved Varde. Læs om arrangementet her.

1. maj

Tid for Tårnenes Dag

Dagbladet Ringkøbing-Skjern reklamerer for Tårnenes Dag, som er en fælles nordisk konkurrence, hvor det går ud på at se så mange fuglearter som muligt fra et tårn. I 2016 blev der i Danmark i alt observeret 176 fuglearter, fra 19 forskellige tårne. Læs med her.

26. april

Nordjyske.dk: Par fugl'te hjertet

Flemming Quist og Christel Havmand fra Ishøj er de nye forpagtere i Center for trækfugle i Skagen Grå Fyr. Parret har forladt to fuldtidsjobs til fordel for at drive café og butik i det nye formidlingscenter, som både er en fuglestation, en udstilling og adgang til toppen af fyret. Parret som er ansat af Naturstyrelsen, ser frem til at samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, som driver fuglestationen i fyret. Læs interviewet her.

DR: Nu kommer der fugleskræmmere på "dødens mark"

Der bliver i dag påsat 150 roterende refleksskilte på højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord på Sydsjælland, hvor adskillige svaner er døde i løbet af vinteren. Læs med og se et kort indslag hos DR her og hos Tv2 Nyhederne her.  

25. april

Ritzau: Der er kun 20 kirkeuglepar tilbage i Danmark

Danmarks bestand af kirkeugle er den laveste siden 1970'erne, hvor den ynglede med adskillige par på både Fyn og i Jylland, og med et enkelt par på Sjælland. Uglen er sidenhen forsvundet fra både Sjælland og Fyn, og findes nu kun enkelte steder i Jylland. Tilbagegangen skyldes primært fødemangel, som er et resultat af manglen på små afgræssede arealer. Derfor har Agri Nord i samarbejde Dansk Ornitologisk Forening lanceret et projekt som skal forbedre vilkårene for den lille ugle. Nyheden er bl.a. bragt i InformationBerlingske og Kristeligt Dagblad

24. april

Møllevinger og fugle er en skidt kombination

Dansk Ornitologisk Forening er bekymret for, hvordan fuglelivet bliver påvirket, hvis der kommer 13 nye vindmøller op på Lønborg Hede i Vestjylland. Marianne Linnemann fra DOF's lokalafdeling i Vestjylland har udtalt sig til JydskeVestkysten. Læs med her.

17. april

Politiken: Frivillige tegner fuglenes danmarkskort

I 2014 påbegyndte Dansk Ornitologisk Forening AtlasIII som er det tredje atlasprojekt gennem tiderne, hvor frivillige kortlægger danmarks ynglefugle. Politiken har besøgt kvadratansvarlig og medlem af DOF's hovedbestyrelse Lene Smith, i Borreby Mose på Sydsjælland, til en snak om bl.a. atlasprojektet. Læs med her.

14. april

Gylle.dk: Fuglevenner hjælper Vadehavets terner i akut bolignød

I marts indgik Dansk Ornitologisk Forening, Nationalpark Vadehavet og Bioscience Aarhus et partnerskab om om at skabe en ny bolig for de mange havterner på Esbjerg Havn. I de første dage af april begyndte man at etablere en ny ynglelokalitet på en af havnens moler. Læs med og se billeder fra etableringen her.

13. april

JydskeVestkysten: Fuglesafari på Tipperne

Søndag den 30. april inviterer Dansk Ornitologisk Forening til Fuglesafari på Tipperne. Læs mere om arrangementet her

12. april

DR TV Avisen: Webkamera fra toppen af et træ

Naturstyrelsen har installeret et webcam ved fiskeørnens rede i Gribskov, så man i løbet af foråret kan følge med i fuglenes liv. Luise Ekberg fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordsjælland fortæller om fiskeørnene i Tv Avisen. Se med her fra minut 20:11 og følg med i fiskeørnenes liv her. Se desuden dette korte klip bragt på Tv2 Lorry d. 14/4-2017.

9. april

Horsens Folkeblad: Stadig opbakning til vandflyrute på Skanderborg Sø

I 2016 opgav Smukfest at etablere en vandflyverrute mellem Skanderborg og København, da deres ét-årige tilladelse fra kommunen blev påklaget af Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Smukfest har i 2017 søgt om en ny ét-årig tilladelse. Læs med her.

7. april

Vores vejr: Vibens udfordringer

Der bliver færre og færre ynglende viber i Danmark. Derfor er Dansk Ornitologisk Forening og Landbrug & Fødevarer gået sammen om et projekt, der har til formål at forbedre vilkårene for viben i danmark. Se med i DR's Vores vejr. Indslaget starter ca. ved minut 2:30.

Hillerød Posten: Nye redekasser hjælper den sjældne vandstær

Et samarbejde mellem nordsjællandske kommuner og Dansk Ornitologisk Forening i Nordsjælland er nu iværksat for at hjælpe den sjældne danske ynglefugl vandstæren. Læs artiklen her.

6. april.

Fælles indsats for mere nordjysk fauna

I Nordjylland er der startet et nyt samarbejde mellem Danmarks Biavlerforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund og LandboNord, som går ud på at fremme biodiversiteten ved en implementering af faunastriber på marker. Læs artikel på LandboNord her og fra SæbyAvis her.

5. april

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Naturbydelen tiltrækker fugle

DOF's lokalafdeling i Vestjylland har registreret 84 fuglearter i Ringkøbings nye naturbydel. Læs artiklen her

sn.dk: Styrelse og ornitologer: Rigtig beslutning at skarver ikke må skydes

I Store Vejle Å ved Ishøj har Naturstyrelsen besluttet ikke at give tilladelse til regulering af skarver. DOF bakker op om beslutningen. Læs med her.

4. april 

JydskeVestkysten: Hver fugl synger med sit næb

I denne introduktion til forårets fuglesang bliver der reklameret for Fuglenes dag, som er et arrangement der arrangeres og udføres af DOF's lokalafdelinger. Fuglenes Dag finder sted d. 28. maj på mange lokaliteter over hele landet. Læs artiklen her.

2. april

Landbrugsavisen: Professor: Eksplosion i gæs truer natur og landbrug

Bestanden af bramgås og kortnæbbet gås er vokset stødt de seneste årtier, hvilket nu medfører at gæssene både påvirker naturen hårdt, hvor de yngler, men også hos landbrug i vadehavsregionen, hvor de overvintrer. Her æder gæssene store mængder af landmænds afgrøder. Ydermere udgør bramgåsen en nu større trussel ved Kastrup Lufthavn, hvor flere tusinde gæs hvert år trækker henover. DOF erkender at det er nødvendigt med en kraftigere regulering af ikke mindst bramgæssene, og peger på en international løsning. Læs artiklen her.

30. marts

Dagbladet Ringkøbing-Skjern: Sandheden om Værnengene

I denne uge afsagde Højesteret en kendelse, der fastslår, at Naturbeskyttelsesloven også gælder på Værnengene i Ringkøbing-Skjern kommune. Formand i DOF, Egon Østergaard, har i den forbindelse skrevet et læserbrev. Læs det her.

TV2 Lorry: Danmarks smukkeste fugl afskyr børn og motionister

Byrådet i Fredensborg Kommune har afsat midler som skal bruges til bevarelse af forskellige naturtyper, men også til nye stisystemer og aktivitetszoner i området omkring Nivå. Knud Flensted, biolog i DOF, mener at kommunens planer kan få fatale konsekvenser for områdets isfugle-par, hvis ikke der bliver taget hensyn til dem. Læs med her.

29. marts

DR: Højesteret stadfæster dom: vigtig sejr for sjældne danske fugle

Højesteret har i dag stadfæstet en dom fra Landsretten, der betyder at landmænd ikke må pløje Værnengene ved Ringkøbing for at så nyt græs, som de tidligere har gjort. DOF's formand, Egon Østergaard, har udtalt sig til DR. Læs med her.

Dagbladet Ringkjøbing-Skjern: Tipperhalvøen - naturperlen i Ringkøbing Fjord

DOF har udtalt sig til denne artikel som handler om Tipperhalvøens historie. Læs med her

Randers Amtsavis: Allerede familieplaner for nyankommet stork.

En hvid stork har slået sig ned i Vorup- og Hornbæk Enge ved Randers. Hvis storkehannen er heldig at finde sig en mage, er der en reel chance for at få ynglende storke i området. Storkeekspert i DOF, Hans Skov, har udtalt sig til avisen. Læs med her.

16. marts

JydskeVestkysten: Terror-terner skal lokkes til ny bolig på havnen

Hav- og fjordterner som i årevis har generet ansatte på Esbjerg Havn, skal nu lokkes til en ny bolig på havnen. Dansk Ornitologisk Forening, Nationalpark Vadehavet, Aarhus Universitet og Esbjerg Havn har indgået et partnerskab som skal sikre at ternerne kommer væk fra den centrale del af havnen og forhåbentlig flytter ud på Dokhavnens sydmole. Læs med hos JydskeVestkysten her og her.   

15. marts

TV 2 NORD: Sjælden ørn spottet i Skagen

I tirsdags blev en meget sjælden stor skrigeørn fundet i Skagen. I den forbindelse har DOF udtalt sig til TV2 NORD. Læs med og se indslaget her

13. marts

Video: Musvåge nedlægger råge

Fotograf Per Rasmussen fangede et usædvanligt scenarie på video, da han filmede en musvåge som havde nedlagt en råge. DOFs biolog Knud Flensted har kommenteret videoen. Læs og se med hos ekstrabladet her og hos TV Øst her.

9. marts

TV2: Elledninger har kostet hundredevis af svaner livet - nu er der fundet en løsning

Selskabet Eneriginet.dk, som har ansvaret for højspændingsledningerne ved Dybsø Fjord, har nu offentliggjort at de vil afmærke ledningerne med blafrende og roterende skilte. Læs med hos TV2 her.

3. marts

Naturstyrelsen: Der ER plads til både mennesker og rovfugle i naturen

Foranlediget af nyheden "Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle af rederne" på DRs hjemmeside, kommer Naturstyrelsen med kommentarer og konkrette forslag til, hvordan de vil skabe plads til både mennesker og rovfugle i naturen. Læs med på DR her.

2. marts 

DR: Mountainbikere og sportsfolk tvinger rovfugle fra rederne

Frivillige fra DOF har registreret et stort fald i antallet af ynglende rovfugle, i Store Dyrehave syd for Hillerød. I 2009 var skoven hjemsted for 24 ynglende par rovfugle og i 2016 var tallet faldet til blot 7 par. En ny opgørelse fra Naturstyrelsen viser, at antallet af mountainbikere i de danske statsskove stiger med 15-20 procent om året. DOF opfordrer til handling, som tilgodeser både fugle og menneskers behov. Læs artiklen på DR her.

28. februar

P4: Populær radiovært tog afsked med sit program efter 17 år – ved at ringe til DOF

Foranlediget af dagens opslag i Naturlommekalenderen fra Rhodos, ringede Hans Otto Bisgaard på P4 Morgenstund for sidste gang til Leif Novrup fra DOF, der tog afsked med den populære radiovært – som selv helt glemte at læse dagens opslag i kalenderen op. Hør indslaget her cirka 38 minutter inde i udsendelsen.

14. februar

TV2 Fyn: Olieudslip ved Fyns Hoved foråsager død blandt vandfugle

Mandag d. 13 februar stødte det portugisiske containerskib Victoria på grund, i farvandet nordøst for Fyns Hoved, hvilket resulterede i et olieudslip. Samme dag registrerede DOFs lokalafdeling på Fyn flere end 20 olieindsmurte fugle tæt på Fyns Hoved. Tirsdag steg tallet til omkring 120 fugle, hvoraf de fleste var havdykænder som ederfugl og sortand. Olien bevirker at fuglenes beskyttende fedtlag bliver opløst, således at vandet trænger ind til huden og forårsager underafkøling. Se artikel og indslag fra TV2 Fyn her og på DR Fyn her.

13. februar

DR: Rekordmange røde glenter i landet denne vinter

Denne vinter har set et rekordstort antal overvintrende røde glenter i Danmark. Takket været en stor indsats fra Dansk Ornitoligisk Forenings frivillige, er det lykkedes at registrere hele 306 røde glenter i januar. Blandt landsdelene blev det Østjylland som løb af med førstepladsen, idet 69 af de store fugle blev observeret i landsdelen. Læs med hos DR her og hos ekstrabladet her

8. februar

DR Sjælland: Mindst 180 svaner dræbt ved Dybsø Fjord siden nytår

Den 8. februar mødtes Dansk Ornitologisk Forening med Næstved Kommune og energinet.dk på en mark nær Dybsø Fjord, hvor adskillige svaner har kollideret med højspændingsledninger. DOF vurderer at mindst 180 svaner er blevet dræbt siden nytår. Se artikel og indslag fra DR Sjælland her. Nyheden er desuden bragt på TV2, Kristeligt Dagblad, Jyllands-Posten og Information. 

4. februar

TV ØST: Svanerne flyver lige i døden ved Dybsø Fjord

TV ØST bringer flere indslag om de mange døde svaner ved Dybsø Fjord. Se et indslag fra nyhederne her.

2. februar

Ekstrabladet: Svanerne dør som fluer på ´dødens mark´ ved Dybsø Fjord.

Flere medier viser de makabre billeder af døde og lidende svaner fra Dybsø Fjord. Ifølge biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening er markerne ved Dybsø Fjord ved Næstved på top 10 over de steder i Danmark, hvor der dør flest fugle på grund af højspændingsledninger på en kort strækning. Knud Flensted oplyser også, at ca. en tredjedel af alle svaner i Danmark dør hvert år på grund af kollisioner med de livsfarlige ledninger. Læs med hos ekstrabladet her og BT her

1. februar

TV2 Nyhederne: På denne mark dør mellem tre og ti svaner hver dag: Beboere må aflive dem hver aften

Højspændingskabler fra Energinet.dk koster dagligt op mod ti svaner livet. Nogle dør med det samme, mens andre ligger og lider. Indtil videre er det lokale beboere, der har været nødsaget til at aflive de store fugle, som ellers bare er overladt til en lang og pinefuld død.Problemet har stået på i flere år. Knud Flensted, der er biolog ved Dansk Ornitolog Forening, forklarer til TV 2, at han anbefaler, at man graver ledningerne ned ved de særligt udsatte område for at komme problemet til livs. Den anbefaling agter Energinet.dk dog ikke følge, da de synes , det er for dyrt. DOF og Energinet.dk har indgået dialog og ventes at finde en god løsning. Se og læs mere hos TV2 her.

2. februar

Kristeligt Dagblad: Om noget er han fuglemaler

Carl Christian Tofte er en af de mest anerkendte og benyttede fugleillustratorer herhjemme og har tegnet fugle, siden han var dreng. I dag åbner det nye vadehavscenter med en stor udstilling af hans akvareller. Læs et kort uddrag af artiklen her.

31. januar

TV2Sydfyn: Havørne trives på Sydfyn

Danmarks største rovfugl havørnen bygger rede og får unger i 41 af landets kommuner. Det viser en ny opgørelse i Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad, Fugle & Natur. Læs med her.

30. januar

P4: Vintergæstende sangsvaner på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 30. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at vintergæstende sangsvaner nu kan ses og høres, læste P4 Morgen’s Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeside om arten; han indledte oplæsningen med at fortælle, at DOF jo gør en masse for fuglene, bl.a. tæller dem, og at DOF for nyligt havde talt 41.000 sangsvaner i landet.

29. januar

Få flere fugle i haven

En lang række lokalmedier fortæller, hvordan man får større fornøjelse af fugle i haven. Biolog i DOF, Knud Flensted, udtaler bl.a: "Man får fuglene tættere på og ser måske nogle fuglearter, man ellers ikke ser. Det er en rigtig god grund til at fodre fugle. Men fuglene skal nok klare sig uden." Læs med hos Rudersdalavis her.

29. januar

Go´morgen Danmark

Søndagens gæst Chili Klaus stilles en række fuglspørgsmål sideløbende med at både videoklip og fotos fra DOF vises. Klippet kræver desværre login.

28. januar

Go´morgen Danmark

Ole Friis medvirker i historien om Danmarks nye ørnerekord på baggrund af ørnetællingen. Klippet kræver desværre login.

25. januar

Radio 24/7: Mere end 400 ørne talt i Danmark

Lyt med her ca. 4 min. inde i udsendelsen, hvor ørnerekorden omtales.

25. januar

DOF: Ny rekord med mindst 409 ørne i Danmark

Mange medier bringer DOF´s glade nyhed om den nye ørnerekord.  Nyheden kan således læses bl.a. hos BT, Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, TV2, Politiken, Berlingske, DR, Ekstrabladet, Information, JydskeVestkysten og metroxpres. Du kan læse nyheden hos DOF her.

"I milde perioder som januar i år lever ørnene og deres byttedyr langt mere spredt, end det er tilfældet i vintre med frost og is, hvor rovfuglene samler sig på færre lokaliteter, så de i klart vejr er lette at spotte og tælle. Derfor havde vi ikke forestillet os, at tællingen ville sætte ny rekord", siger Kim Skelmose, der er leder af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Projekt Ørn.

Projekt Ørn har til formål at beskytte Danmarks ørnebestande og på samme tid samle og formidle viden om fuglene. 

22. januar

DR: Årets ørnetælling er slut

Tv-avisen bringer et indslag om ørnetællingen. Heri medvirker Karl Erik Kristensen og Eigil Thomasen, som begge deltog i ørnetællingen. Se med fra ca. 11 min. her.

22. januar

P4: Flere ørne i Danmark

P4 bringer i radioavisen et indslag om DOF´s vintertælling af ørne. Formand for DOF, Egon Østergaard, medvirker og udtrykker stor forventning til tællingen. Lyt med her.

22. januar

TV ØST: Ørne blev talt i weekenden

TV ØST bringer et klip med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen. Han er bl.a. spændt på at se, om denne vinters fugleinfluenza kan ses i tællingen. Se med her.

21. januar

TV ØST: Nu begynder optællingen af ørne i Danmark

 I weekenden er der ørne på dagsordenen. For Dansk Ornitologisk Forening vil for 12. år i træk gennemføre sin vintertælling af havørne og kongeørne i det danske land. Læs artiklen med Ole Friis Larsen, koordinator for vintertællingen, her.

20. januar

Weekendavisen: Kattekrige

Weekendavisen bringer en omtale af en ny amerikansk bog om huskattens skadevirkninger på naturen. I artiklen citeres DOF for, at ”der faktisk [er] sket en nedgang i antallet af eksemplarer af helt almindelige fugle; der ’mangler’ i Europa omkring 421 millioner individer i forhold til 1980. De fleste er gået til på træk i Afrika”. Det nævnes også, dog uden at DOF krediteres, at man ”I forrige uge talte ... i Danmark mindst 306 eksemplarer af rød glente; den var udryddet omkring 1925”. Læs med her.

16. januar

Kristeligt Dagblad: Rekordmange røde glenter i januar

BT og Kristeligt Dagblad fortæller, aty DOF´s frivillige i weekenden den 7. & 8. januar var ude at tælle røde glenter. Det blev til en ny rekord, som du kan læse mere om her. 

13. januar

P4: Vintergæstende ørne på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 13. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at Danmark omkring denne tid gæstes nordfra af havørne og kongeørne, der supplerer den danske bestand, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a. om DOF’s arbejde med at beskytte ørnene samt om ørnetællingerne.

13. januar

JydskeVestkysten: Ung havørn død af farlig fugleinfluenza

Det første fund af fugleinfluenza er gjort i en vild fugl i Haderslev Kommune. En ung havørn, der lørdag blev fundet i svækket tilstand, er testet positiv. Læs med her.

9. januar

DR: Fuglenørden Sebastian Klein er besat af sjældne fugle.

Udover at lave TV og skrive bøger om dyr og natur medvirker han i år også i #jegkiggerpåfugle. Det er en kampagne sat i verden af Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor bl.a. Vicky Knudsen, formand for DOF UNG, medvirker. Læs med her.

8. januar

Tv2Øj: Truet rovfugl breder sig i Østjylland

Der er ikke nogen tvivl blandt de østjyske fugleentusiaster. Glenten er kommet stærkt tilbage, og de tror på, at det kan blive en almindelig fugl i den østjyske natur igen. Og det er den også ved at vise, at det bliver den rent faktisk. Det har vi et klart bevis på her bag ved mig. Ovre i skoven flyver der jo små 100 stykker rundt, siger Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF. Læs og se et indslag her.

7. januar

DR: Fugleentusiaster tæller "Danmarks smukkeste skraldemand"

I weekenden skal der tælles røde glenter overalt i Europa. Og det ser allerede nu ud til, at den truede rovfugl går frem herhjemme. Flere og flere af de flotte rovfugle dropper nemlig turen sydpå på grund af den milde vinter.
Lørdag og søndag tæller Dansk Ornitologisk Forening officielt glenterne. Læs mere her.

4. januar

P1, P3 & P4: Flere fuglearter yngler i Danmark

I Danmark har der siden år 1800 været en fremgang i ynglende fuglearter på 29, således at der i dag er registreret 178 forskellige, viser en undersøgelse, som omtales i Dansk Ornitologisk Forenings tidsskrift. Lyt med på P3 ca. 3 min. inde her.

4. januar

DR&TV2: Ung havørn ved Silkeborg kan være død af fugleinfluenza

Kim Skelmose, leder af Projekt Ørn i DOF, tror, at ørnen er blevet smittet ved at spise en syg and, men inden han tør konkludere det, skal ørnen undersøges for vira. Læs med her.

3. januar

Politiken & JydskeVestkysten:Stadig flere fuglearter slår sig ned i Danmark

En del fuglearter er forsvundet som ynglefugle fra Danmark i de sidste 200 år, men endnu flere er kommet til. Det samlede antal fugle er dog faldende. Læs mere her.

1. januar

Ritzau: Truet asiatisk fugl er mere værd end elfenben

Flere medier - bl.a. metroxpress, Kristeligt Dagblad, JydskeVestkysten, Ekstrabladet og Information - bringer historien om DOF´s engagement i beskyttelsen af den stærkt truede hjelmnæsehornsfugl. Dette foregår i tæt samarbejde med Birdlife International, hvori DOF udgør den danske repræsentation. DOF involverer sig først og fremmest via oplysning. Læs med hos Information her.

1. januar

Fyns Amts Avis: Skovspurve på foderbrættet

Læs en flot omtale af skovspurvens overraskende antal i DOF´s Atlasundersøgelser her og her.

2016

2015

2018

17. januar

Jyllands-Posten: Ugler skal bekæmpe rotter

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Skanderborg hjælper Skanderborg Kommune med at lave fem flotte uglekasser, så kommunen kan inddrage den miljøvenlig og giftfri partner, natuglen, i rottebekæmpelsen i Skanderborg Kommune. Artiklen bringes i JP Aarhus og i Uge-Bladet Skanderborg. Læs her

16. januar

altinget.dk: Steen Gade: Brug flere grønne kræfter på at påvirke EU

DOF-formand Egon Østergårds indlæg i Altinget ”Skal EU virkelig redde Danmarks natur?" citeres i Steen Gades debatindlæg. Læs her

13. januar

Kids News: Ung-formand fortæller om fugle til børn

Formand for DOF UNG, Anders Odd Wulff, fortæller om fornøjelsen ved at se på fugle og giver tips og råd til det

12. januar

34 medier: Rekordgammel albatros med ny unge fascinerer biolog

DOF-biolog Knud Flensted, fortæller om en 67-årig albatros, den ældste vilde fugl, man kender til, der er blevet mor igen. Læs eksempel hos TV 2

12. januar

Faxe Netavis: Regeringen vil fjerne beskyttelsen af Vemmetofte Skove

Den danske regering har planer om at fjerne beskyttelsen på cirka ti procent af Danmarks Natura 2000-områder, heriblandt beskyttelsen af 1.700 hektar skovområder omkring Vemmetofte, skriver mediet efter DOF's nyhed. Læs her 

11. januar

Kristeligt Dagblad: Sæler lokker flyvende toprovdyr til landet

Tal fra DOFs Projekt Ørn gengives i artikel om Vadehavet, som fortæller, at antallet af ynglepar havørn stiger på grund af den rige forekomst af blandt andet sælunger ved Vadehavet. Læs her

6. januar

Jyllands Posten:Grå gæster fra fjerne hvide birkeskove flokkes i Danmark

Ringmærker og ekspert i trækfugle Michael Fink fra DOF fortæller om stor gråsisken og vindrossel.

3. januar

DR: Vadehavets natur forsømmes

Marco Brodde medvirker som medlem af DOF HB i indslag i Radioavisen og TV Avisen om kritik af overvågning af Vadehavet. Se i TV Avisen

2. januar

DR: Danmark er for slap til at bevare Vadehavet

Marcus Brodde, medlem af DOFs hovedbestyrelse, citeres for,at det er for dårligt, at Danmark ikke gør samme indsats som i Tyskland og Holland, hvor man overvåger mange flere arter end i Danmark. - Danmark har i mange år har været det svage led og har i den grad svigtet ansvaret overfor de to andre vadehavslande, som vi arbejder sammen med, mener han. Læs her

Fyens.dk: Peter Pelle er fuglenes mand i Nyborg

Fugle-entusiast og natur-debattør Peter Pelle repræsenterer nu Dansk Ornitologisk Forening i Nyborg Kommune. Læs her 

2017

2016

2015

2016 

21. december

P4: Fremgang for sløruglen

Hør et indslag med den gode nyhed i radioavisen ca. 1.30 min. inde her.

21. december

Flere medier: Grå vinter med mange mus får slørugler til at formere sig

Metroxpress, Kristeligt Dagblad, JydskeVestkysten, Ekstrabladet, BT, Berlingske, Information og mange andre bringer DOF´s nyhed. "Ni ud af ti slørugler i Danmark er nemlig døde i flere hårde vintre med store mængder af sne. Men nu er bestanden i fremgang, viser tal fra Dansk Ornitologisk Forenings uglegruppe. Den grå vinter lover uglen mange mus og gode levevilkår, fordi det særligt er snedækket og ikke så meget kulden, der er problemet for sløruglerne." Læs artiklen fra Information her og DOF´s egen nyhed her.

19. december

P4 Morgen: Forrådssamlende fugle og pattedyr på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 19. december i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at mange fugle og pattedyr nu samler forråd, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a., at han har en mejsekasse siddende lige ved siden af et foderbræt, og at en halsbåndmus daglig fylder kassen med frø fra brættet. Desuden fortalte Leif en del om skovskaden, hvis forrådssamling er med til at sprede egen i Nordvestjylland.

17. december

Fyens Stiftstidende: Klimaet påvirker vinterfuglene

Biolog i DOF, Henning Heldbjerg, medvirker i en artikel, hvor DOF´s vintertællinger har bidraget til en videnskabelig artikel, om at klimaændringerne får ville fuglearter til at rykker deres vinterkvarterer mod nordøst. Læs artiklen i to dele  her & her.

15. december

P1: Fugle på vej mod udryddelse

Hør radioaviserne fra P1 seks min. inde her og P3 tre min. inde her.

15. december

Ritzau: Biolog: Viben og stæren kan blive udryddet

Mange aviser bringer DOF´s nyhed om, at flere danske fuglearter risikerer udryddelse. "Og hvis ikke de trusler, der er imod dem, bliver fjernet, er der risiko for, at de vil forsvinde helt fra Danmark i løbet af en generation eller to, siger biolog Knud Flensted fra foreningen." Læs artiklen her: Information, Berlingske, DR, Jyllands-Posten, BT, Kristeligt Dagblad, Ekstrabladet, JydskeVestkysten, metroxpres

13. december

MetroXpress: Fodr havens fugle uden at sprede sygdomme

Det er vigtigt at gøre sig klart, at man fodrer for sin egen skyld og ikke for fuglenes skyld. Fuglene klarer sig nok. Men det er da fint at fodre i behersket omfang, fordi man får nogle dejlige og sjove oplevelser i sin egen have, når man får fuglene tæt på, lyder det fra biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening. Sådan lyder det i flere medier som Berlingske, Jyllands Posten og BT, takket være Ritzau. Læs et eksempel her. Artiklen bringes også på avisen.dk, den kan du læse her.

9. december

Nordjyske: Nu kan man sætte tal på vinterens småfugle

Der er tale om foreløbige beregninger,der kan rykkes, når vi får set nærmere på indberetningerne fra de to sidste vintre i projektet,siger Thomas Vikstrøm, projektleder i DOF. Læs artiklen her.

9. december

TV2Lorry: Sky fugl befinder sig overraskende godt i storbyens støj

Et af de bedste steder i landet at opleve fuglearten lille lappedykker er overraskende nok ved den motorvejslarmende Sjællandsbro i København. Daniel Palm Eskildsen, biolog i DOF, medvirker i klippet, som du kan se her.

8. december

Fredericia Dagblad:  Fugleinfluenza er nået til Fredericia-området: Det skal du gøre ved foderbrættet

Sigrid Andersen, direktør i Dansk Ornitologisk Forening, oplyser torsdag aften, at der nu er i omegnen af 60 vilde fugle, som indtil nu er påvist døde af den aktuelle fugleinfluenza på landsplan, men virusen kan komme til at koste mange flere vilde fugle livet. Læs med her.

30. november

P4 morgen: Ankommende havlitter på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 30. november i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at havlitter fra Arktis nu ankommer til de danske farvande, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a., at havlitten er verdens almindeligste dykand, men at den normalt er sjælden på den danske vestkyst; dette efterårs megen østenvind har dog resulteret i flere observationer af arten på vestkysten end normalt. Desuden gengav Leif artens stemme.

29. november

Altinget: Her er aktørernes dom over trekløver-regeringen

 At den nye regering har et særligt fokus på enge, overdrev og biodiversitet vækker glæde i Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Formand Egon Østergaard håber dog, at der er økonomi og politisk vilje til at sætte handling bag ordene.

”Det er godt at se, at naturområdet fylder mere tekstmæssigt. Vi har længe efterlyst, at der bliver gjort noget konkret for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet, som man har lovet at stoppe inden 2020. Det konkluderer regeringsgrundlaget nu, at man vil gøre noget ved,” siger Egon Østergaard og fortsætter:

”Regeringen vil sætte sig nogle ambitiøse mål frem mod 2020 og 2030, så det er meget glædeligt, at man vil have en indsats på naturområdet, der bærer præg af mål, men også med konkrete initiativer, der skal sættes i søen.”

DOF håber, at planerne om naturmål vil være med til at sikre fremskridt for naturen. Egon Østergaard håber, at der med VLAK-regeringen er nye tider på vej. Noget, der er tiltrængt ifølge DOF.

”Naturen har lidt voldsomt det sidste halvandet år, hvor det nærmest har været helt usynligt fra miljø- og fødevareministerens side. Jeg opfatter de nye mål som et tegn på, at Esben Lunde nu også må tale naturens og ikke kun landbrugets sag,” siger Egon Østergaard, der råder ministeren til at samarbejde med de grønne organisationer for at omsætte initiativer til praksis. Du kan læse hele regeringsgrundlaget og Egon Østergaards dom over det her

29. november

TV2Bornholm: Flere vådområder vil gavne fugleentusiaterne

Hos Dansk Ornitologisk Forening er man glad for det nye forslag i regeringsgrundlaget om at udvide vådområderne ved Ekkodalen. Se et klip med formand for DOF Bornholm, Carsten Andersen her.

19. november

TV2: Svaner styrter i døden på stribe: Nu fjernes livsfarlig ledning i København

Københavns Kommune har nu taget hul på at fjerne de livsfarlige stålkabler omkring søerne. Man har startet med Dronning Louises Bro, der nu igen er sikker for svanerne, men arbejdet er ikke færdigt. "...en svane, der kan veje op til 10 kilo(...)falder direkte ned og slår sig ofte ihjel med det samme" siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening. Se, og læs med her.

19. november

Tv2 Lorry: Slut med svanedød ved søerne

Her kan du se et indslag fra TV" Lorry, hvor bilog i DOF, Knud Flensted, udtaler sig i sagen, der betyder, hvor Københavns Kommune har fjernet ledninger på Dronning Louises bro i København for at redde svaneliv.

19. november

Ekstrabladet: 50.000 kr. i dusør hjalp ikke

Politiet har måtte indstille efterforskningen i spektakulær sag om drab på en kongeørn. Det er den groveste jagtovertrædelse, som jeg har set i 25 år, sagde biolog i DOF, Knud Flensted, efter fundet af den døde ørn og påpegede, hvor oprørte de var i Dansk Ornitologisk Forening. Læs med her.

18. november

Nordjyske: Kongeørnens vilde år

Trods den barske modvind tæller den isolerede nordjyske bestand nu fire par. Læs artiklen med bl.a. DOF´s artscaretaker for kongeørn,Tscherning Clausen, her. 

14. november

Politiken: Skal grævling, hjejle og stor regnspove også i sigtekornet?

Nogle ønsker mere jagt, andre mere fredning, når jagttiderne og listen over jagtbare arter skal revideres. Læs artiklen med bl.a. Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening, her.

13. november

Jyllands-Posten: Sporjagt i vinternaturen

Ædespor, gnidespor eller afføring - der er masser for både børn og voksne at kigge efter i skovbunden, og sporene fortæller meget om, hvordan dyrene lever, og hvad de har lavet. For Ole Bøgh Vinther, lokalformand i Dansk Ornitologisk Forening i Østjylland, er efterårs-og vinternaturen nemlig særligt spændende i forhold til trækfugle. Læs mere her.

11. november

JydskeVestkysten: Fuglenes venner stritter imod

Protest: Fugleforeninger udtaler kritik og protest i forbindelse med helikopterplanerne på Rømø. Også Danmarks Naturfredningsforening er lodret imod. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener kort og godt ikke, at en heliport på øen er forenelig med hensynet til fuglene, og foreningens sønderjyske formand, Jørn Vinther Sørensen, Haderslev, er også stærkt kritisk overfor den måde, som Tønder Kommune som planmyndighed har fremført sagen. Læs med her.

9. november

Berlingske: Her er Danmarks mest talrige fugl

Ifølge AtlasIII-undersøgelsen er skovspurven den talrigeste fugl i Danmark om vinteren. "Projektleder Thomas Vikstrøm fra DOF understreger, at tallene er foreløbige estimater, men ifølge ham er der dog »næppe nogen tvivl om, at skovspurven lige nu er den mest talrige vinterfugl herhjemme«." Læs artiklen her.

3. november

Århus Stiftstidende: Røde glenter flokkes i Østjylland

3-5 gange om ugen tæller frivilig i DOF, Hans Pinstrup, røde glenter på Danmarks bedste overvintringssted for glenter -  de bleggrønne marker mod Merringgård Skov nær Korning. Læs med her.

1. november

Metroxpress: Lig overalt: Kannibal-fugle går amok og spiser hinandens hjerner på dansk ø

"Selvom Dansk Ornitologisk Forening fortæller, at hjernen er et eftertragtet måltid for mange arter, så er det alligevel ret så makabert at se, hvordan en sød lille musvit bliver forvandlet til kannibal". Se videoen, og læs artiklen her.

1. november

TV2 Lorry: Mød gåsen der tror den er en svane

Se et kort videoklip af den berømte gås, og læs en artikel med biolog i DOF, Knud Flensted her. Metroxpress kører samme historie her, men med en anden video.

1. november

BT: Meget mystisk: I København er der en gås, der tror, den er en svane

BT bringer også historien om den adopterede gås fra Østerbro med biolog i DOF, Knud Flensted.

31. oktober

Bornholms Tidende: Fuglekiggere er rystede over video fra Christiansø: Kannibal-fugle går amok i hjerne

På Dansk Ornitologisk Forenings facebookside fortælles det, hvordan hjernen er en eftertragtet spise for mange arter, men ligefrem at opleve, hvorledes små og umiddelbart søde fugle kan gå amok i en æde-rus, kan alligevel være en vild oplevelse. Læs med, og se den drabelige film her.

31. oktober

Berlingske: På Østerbro er der en gås, der tror den er en svane

En gås på Østerbro tror, den er en svane. Den vil få et langt og ensomt liv med identitetsproblemer, forudser Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening. Læs med her & og hør også Knud i P1 her.

30. oktober

Randers Amtsavis: Uhyggeligt fund: Masser af døde fasaner

På Dansk Ornitologisk Forenings facebookside er der en livlig debat om Karen Billerups fund af døde fasaner. Knud Flensted, der er biolog i DOF, er rystet over fundet. Vi er alarmerede over, at nogen kan finde på at smide fasaner i naturen på den måde. Vi opfordrer myndighederne til at efterforske sagen, siger han.

27. oktober

JydskeVestkysten: Frivillige hjælper fuglene ved Slivsø

Øen Lindholm i Slivsø er ved at gro til i pil og krat, og derfor har ænder og måger svært ved at yngle på stedet. Frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening rykker ud med save og ørnenæb for at skære opvæksten ned, så øen igen kan blive attraktiv for fuglene. Læs med her.

26. oktober

Kristeligt Dagblad: Russisk sangfugl vender næbbet mod Danmark

Ornitologer overalt i landet betages af det rekordstore antal hvidbrynede løvsangere, som dette efterår har lagt vejen forbi vore himmelstrøg. Klimaforandringerne i verden kan også have indflydelse på, hvorfor fuglen netop flyver mod vest, men andre teorier går også på, at nogle fugle får fejl i deres indre kompas, så de trækker spejlvendt, siger Henrik Haaning, som er skribent for DOF’s feltornitologiske magasin, Pandion. Læs med her.

25. oktober

Altinget: EU's klimamål rækker ikke

Efter den globale klimaaftale blev indgået i Paris sidste år, har der ikke været talt om højere klimaambitioner i EU. Men nu kræver organisationerne Care, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, Klimabevægelsen, Vedvarende Energi, Verdens Skove og WWF i et fælles høringssvar, at EU skal hæve ambitionsniveauet

25. oktober

TVSyd: Hornugle med brækket vinge: Nu har den det godt igen

En stor hornugle er nu blevet sluppet tilbage i naturen, efter dens brækkede vinge er helet. Uglen blev i september måned fundet med en brækket vinge. Da vi ikke har ret mange i Danmark, så er det med at passe godt på dem, vi har, siger Klaus Dichmann, formand for Dansk Ornitologisk Forenings uglegruppe. Læs med, og se en kort film af genudsættelsen her.

24. oktober

P4: Gæstende sortmejser på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 24. oktober i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at tusindvis af sortmejser nu kan gæste Danmark nordfra, læste Hans Otto Bisgaard på P4 Morgen op fra DOF’s hjemmeside om arten; han nævnte bl.a., at arten kan yngle i forladte musereder mellem trærødder.

20. oktober

Tv2Lorry: Stenpikker Deluxe: Meget sjælden fugl spottet i Gilleleje.

Her kan du læse en kort reportage fra isabellestenpikkeren med en medvirkende doffer.

20. oktober

TV ØST: Børnene kom helt tæt på: Slap småfugle løs

Se et kort indslag fra DOF og FVFs ørnearrangement på Lyttesholm her.

17. oktober

Tv2Nord: Nyt fuglecenter på vej i Skagen

Skagen Fyr kommer fra maj næste år til at danne rammen om et unikt fugleoplevelsescenter. Bag centret står Naturstyrelsen, Dansk Ornitologisk Forening og Nordea-fonden. Se med her.

17. oktober

TV2Nord: Det Grå Fyr skal have nyt navn - kom med dit bud

Det Grå Fyr i Skagen skal have nyt navn. Fremover skal fyret nemlig ikke guide skibe, men i stedet være et internationalt fyrtårn for trækfugleoplevelser. Læs med her.

6. oktober

Flere medier: Flere trækfugle ændrer adfærd og overvintrer i Danmark.

Stor stigning af grågæs, der vælger at overvintre i landet, er kun begyndelsen, mener formand for DOF, Egon Østergaard. Læs med hos Politiken, Berlingske, dr.dk, BTEkstra Bladet, Information og  JV.    

2. oktober

Samvirke: Efterårsguide til de bedste rovfuglesteder i Danmark. 

Naturelsker, naturformidler og medlem af Dansk Ornitologisk Forening Sebastian Klein kommer med anbefalinger til nogle af de bedste steder, du kan se rovfugletræk om efteråret i Danmark. Læs mere her.

2. oktober

Samvirke: 8 rovfugle, der trækker om efteråret

Naturformidler og medlem af Dansk Ornitologisk Forening, Sebastian Klein, er kommet med bud på nogle af de rovfugle, du kan se trække over Danmark fra august til november. Læs her.

30. september

Frederiksborg Amtsavis: Stor glæde i Auderød Havn

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Nordsjælland var til lokalplanen indkommet med en række indsigelser mod projektet, da man ikke var enig i en række forhold omkring sejladsaktiviteten og frygtede, at en række fuglearter ville få forringede levevilkår. Alle disse indsigelser er imidlertid blevet afvist af administrationen i Halsnæs Kommune. Læs et uddrag af artiklen her.

29. september

Flere danske medier: Ornitologer frygter giftdrab efter nyt fund af død havørn

Havørne-hannen blev fundet nær Smørum og blev bragt til DTU Veterinærinstituttet. Her har man påvist, at fuglekroppen havde et højt indhold af stoffet carbofuran.

Læs mere hos diverse aviser: Information, Berlingske, BT, Kristeligt Dagblad, Metroxpres, JydskeVestkysten. Desuden skriver mindst 14 lokalaviser også om sagen.

29. september

TV2 Lorry: Havørn forgiftet i Nordsjælland

Problemet med forgiftede rovfugle spredt sig til Nordsjælland, hvor en havørn er fundet død. Læs, og se med her, hvor DOF´s biolog, Knud Flensted medvirker.

29. september

P4 København: Forgiftet havørn i Nordsjælland. 

Hør et indslag med biolog i DOF, Knud Flensted her. Spol frem til ca. 1 time og 37 min.

23. september

Kristeligt Dagblad. Der er rekordmange steppehøge i Danmark

Aldrig tidligere er der set så mange steppehøge på vores breddegrader, som det har været tilfældet i 2016. "Det er næppe urealistisk, at vi en dag vil få steppehøgen som ynglefugl i Danmark,” siger ornitolog Henrik Haaning Nielsen. Læs med her.

20. september

Altinget: Naturorganisation: Planeten står ved en skillevej

I starten af september satte 10.000 statsledere, forskere og NGO´ere hinanden stævne midt i Stillehavet til verdens indtil nu største kongres omkring naturbevarelse, heriblandt DOF´s leder af den naturfaglige afdeling, Mark Desholm. De diskuterede og udviklede sammen en plan for de næste års globale indsats for naturen. Læs artiklen fra de tre danske deltagere her.

16. september

P4 Morgen: Trækkende fluesnappere på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 16. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at mange fluesnappere, både grå og brogede, passer Danmark på vej sydover, blev Leif Novrup fra DOF for anden dag i træk interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif fortalte bl.a. om de små hår omkring fluesnappernes næb, der hjælper fuglene med at mærke insekterne.

15. september

P4 Morgen: På morgenkvisten: Husk frugt til fuglene 

Foranlediget af dagens opslag den 15. september i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at man skal huske at efterlade noget frugt til fuglene, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Bisgaard indledte med at spørge Leif, om han nu også huskede dette, hvortil Leif svarede, at han faktisk godt kunne være slem til at efterlade al havens frugt til fuglene!

14. september

TV2 Østjylland: Nu er havørneungerne begyndt at komme ned til Egå Engsø

Rovfuglene er blevet lidt af et tilløbsstykke i Egå, hvor Bjarne Golles mærker en stor interesse for de specielle fugle, som man normalt ikke ser i den danske natur. Læs, og se med her.

12. september

DR: 7 tips til nybegyndere: Sådan kigger du på fugle

Du kan kigge på fugle overalt, du behøver ikke dyrt udstyr, og hvis du bruger lidt tid på det, bliver du hurtigt dygtigere end flertallet. Læs med her, når Fugleværnsfondens, Allan Gudio Nielsen, giver gode råd.

8. september

TV ØST: Havørneunge fra 2014 lever i bedste velgående

For to år siden kunne ørne-interesserede følge med på et af Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) webcams, da to små, dunede havørneunger slog hul på ægget i deres rede på Lolland. Og nu har Ole Friis Larsen, medlem af hovedbestyelsen i DOF, spottet en af de to unger igen – nemlig hannen. Læs med og se klip fra ynglesæsonen her.

8. september

Kristeligt Dagblad: Stærene flyver aftensolen sort

Hvert forår og efterår tiltrækker vådområder i marsken stære i hundredtusindvis, og deres formationsflyvning er blevet et stort tilløbsstykke. DOF´s biolog, Knud Flensted, medvirker i artiklen, som du kan læse en bid af her.

31. august

Kristeligt Dagblad: Det er blevet lettere at tælle fugle

Ny metode kan sætte et præcist tal på antallet af danske ynglefugle. Det er DOF´s TimeTælleTure, som bringer de nye og mere retvisende tal.  Resultatet antyder, at der er flere overraskende bestandsvurderinger i vente fra TimeTælleTurene,” siger biolog, Thomas Vikstrøm fra DOF, som leder Atlas III-projektet. Læs mere her.

30. august

Berlingske: Ni at glæde sig til

Berlingske bringer ni gode udstillinger, som man bør besøge den kommende tid, heriblandt Himlens Fugle. Fugle er et genkommende motiv i maleriet – og da det i 2016 er 50-året for stiftelsen af Fugleværnsfonden, markeres det på Sophienholm med en udstilling om... fugle. Læs hele opslaget her.

29. august

P4 Morgen: Trækkende landsvaler på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 29. august i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at de første landsvaler nu forlader landet, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif Novrup kunne bl.a. fortælle, at nok forlader de første landsvaler os nu, men det er også dén af svalerne, der bliver her længst.

26. august

TV ØST: Sjældne vandrefalke stjålet fra rede

For andet år i træk er der forsvundet unger fra en vandrefalkerede på Møn, og ornitologer frygter, at de få dage gamle unger er blevet fjernet af rederøvere. Det fortæller Berlingske, Kid´s News, BT, Kristeligt Dagblad og flere. Se med i TV ØSTs indslag her, hvor vandrefalkeekspert, Niels Peter Andreasen fra DOF, medvirker og fortæller meget mere.

24. august

Landbrugsavisen: Biolog: Håb for flere storke i Danmark - landbruget kan hjælpe 

Knud Flensted, biolog ved Dansk Ornitologisk Forening, siger, at storken og landbruget historisk set har hørt sammen, men at afvandingen af Danmark har ført til , at fødegrundlaget er væk. Men der er håb for, at storken kan vende tilbage, siger han.

22. august

TV2: Havørne yngler nu på Bornholm

For første gang er det lykkedes at dokumentere ynglende havørne på Bornholm. Se optagelserne fra TV2/Bornholm her.

19. august

Flere medier: Sjælden rovfugl skudt i Danmark

TV2TV ØST, Ekstra Bladet og BT bringer web-versioner af opslaget på DOF's Facebook-side om en skudt vandrefalk på Sydsjælland. DOF-biolog Knud Flensted citeres. 

19. august

Kristeligt Dagblad: Dårlig ynglesæson for Danmarks hedehøge

Avisen skriver ud fra DOF's egen nyhed om hedehøgen, at rovfuglen i 2016 har taget sig et dramatisk styrtdyk i ynglesucces. Kilde er Michael Bødker Clausen fra DOF's Projekt Hedehøg. Læs her.

17. august

TV Syd: Katastrofal ynglesæson for den "sønderjyske" hedehøg

TV Syd skriver ud fra DOF's egen nyhed om hedehøgen, at rovfuglen i 2016 har taget sig et dramatisk styrtdyk i ynglesucces. Kilde er Michael Bødker Clausen fra DOF's Projekt Hedehøg. Læs her.

16. august

TV 2: Lattermåge set på Bornholm

For første gang nogensinde er den sjældne lattermåge blevet set på Bornholm, fortæller TV 2 Bornholm, der omtaler DOF Bornholm. Se indslag her.

10. august

Flere medier: Ornitologer øjner håb om flere storke i Danmark

Sådan lyder det i cirka 30 webmedier, som bringer Ritzaus nyhed skrevet ud fra DOF's egen nyhed om et 3. ynglepar af hvid stork for første gang i ti år. DOF's biolog Knud Flensted vikarierer for DOF's storkeekspert Hans Skov og når ud til titusindvis af læsere via blandt andre b.dkjp.dk, nordjyske.dk, tvmidtvest og jv.dk. Hans Skov når dog med i slutspurten i en artikel i Viborg Stifts Folkeblad i avis og på web samt i Radio NOVA.

7. august

Jyllands-Posten: Entusiaster samles om fugle

Se en flot omtale af den uofficielle DOF-side på facebook, som bl.a. administreres af bilog i DOF, Knud Flensted. Læs artiklen her.

7. august

JydskeVestkysten: Når naturen bliver overhalet indenom

DOF-biolog Knud Flensted medvirker i artikel i Jydske Vestkysten om, at med nye dna-resultater er blandt andre fuglenes systematik under kraftig revision. Læs mere om, hvordan dna-værktøjer kan vende rundt på vores hidtidige systematiske inddeling af fuglene her.

 2. august

SN.dk: Ørnes ynglesucces gav stort publikum

Op mod 300 personer dukkede op til DOF og Hillerød Kommunes rovfuglearrangement ved Pølebro. Læs med her.

29. juli

stiften.dk: Hold øje med himlen: To nye havørne er kommet til Aarhus.

Det var genstand for stor bevågenhed fra ornitologer, fotoentusiaster og andet godtfolk, at to havørne havde slået sig ned ved Egå Engsø for godt halvandet år siden. Og det var genstand for endnu større opmærksomhed, da det et år senere kom frem, at de havde bygget rede. Læs mere her.

23. juli

tv2Bornholm: Ornitolog: Her kan du se havørnefamilien

En stor begivenhed har fundet sted i fugleverdenen, da havørnene for første gang med sikkerhed har ynglet på Bornholm. Læs med her.

22. juli

politiken.dk: De stjæler din nattesøvn, hapser din mad og skider på din bil.

Dansk Ornitologisk Forening, som også sidder i rådet, anerkender, at sølvmåger kan være til gene visse steder i byerne, men er modstander af omfattende jagt på de store fugle. Læs med her.

20. juli

DR1: Kan du kende fuglens sang?

Erik Agertoft fra DOF København medvirker i Aftenshowet og fortæller om det at hjælpe til forskningen ved at være med i Atlas III. Der er desuden også en gættefuglsquiz. Se med her.

17. juli

Jyllands-Posten: Han kan genkende alle landets fuglestemmer: »Jeg er meget taknemmelig for stadig at have en god hørelse«

Jyllands-Posten bringer en artikel om DOF´s Atlasprojekt, og hvordan det skaber gyldige forskningsresultater. Desuden medvirker ornitolog, Mogens Hall Pedersen, og projektleder, Irina Levinsky fra DOF.

15. juli

fyens.dk: Ornitologisk aftenskole var et pubklikumshit

Dans og Lær har spredt stor begejstring på Love In de sidste fire år med deres karakteristiske blanding af funk og fuglekvidder indspillet på kassettebånd af Dansk Ornitologisk Forening i 60'erne. Læs mere her.

15. juli

Kristeligt-dagblad.dk: Muligheden for at se en havørn har aldrig været bedre.

Læs bl.a. om Kim Skelmoses første møde med en havørn her.

12. juli

TV2 Lorry: For første gang har både fiske- og havørne samtidig unger i rederne i Gribskov.

Lorry bringer et indslag om de ynglende ørne i Gribskov. Biolog i DOF og formand for DOF UNG, Vicky Knudsen, medvirker i indslaget som du kan se fra 2:20 min. her.

12. juli

Ritzau: Ornitologer i ekstase over to kuld ørnerunger i Gribskov (desværre med en stavefejl)

Flere store medier bringer den glade nyhed om to slags ørneunger i Gribskov. Bl.a. Jyllands-Posten, Berlingske, BT, DR, Metroxpress, Kristeligt Dagblad, JydskeVestkysten m.fl. Læs med hos Information her.

12. juli

DR: Ulovlig gift dræber igen danske rovfugle

Undersøgelserne af to nyligt døde rovfugle, havørn og rød glente, viser, at det endnu en gang er det ulovlige giftstof, carbofuran, der har slået fuglene ihjel. Giften bliver lagt ud af kriminelle, som ikke ønsker dyrene i deres område. Det har indtil videre kostet både tårnfalke, kongeørn, røde glenter og flere havørne livet. DOF melder løbende sagerne til politiet. Læs med her.

12. juli

DN.dk: EU skal se på massivt udslip af kvælstof fra Fredericia

 Dansk Ornitologisk Forening har sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd og Danmarks Sportsfiskerforening skabt et Målopfyldelsesråd, som kræver, at EU lægger pres på den danske regering, der med sin øgede kvælstofudledning ikke kan leve op til EU´s vandramme- og nitratdirektiv. Læs her.

9. juli

Globalnyt.dk: Passioneret naturven som midlertidig WWF-general.

 Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af DOF´s Naturpolitisk Udvalg, Peter Bonne Eriksen, er blevet konstitueret General i WWF. Læs mere her.

8. juli

TV2: Danske rovfugle dør af forbudt gift

Det forbudte giftstof carbofuran er stadig skyld i mange døde rovfugle. Biolog i DOF, Knud Flensted udtaler bl.a. " Meget taler for, at giften er købt og importeret illegalt via nettet med det formål at slå dyr ihjel(...) på visse egne og i kredse, der ikke bryder sig om rovdyr eller andre dyr, som så forgiftes." Mange andre medier bringer også nyheden. Læs med her.

23. juni

P4: Stæren forsvundet på Sjælland.

P4 bringer biolog i DOF, Henning Heldbjergs, undersøgelse om stærens tilbagegang i deres nyhedsudsendelse kl. 17.10.

23. juni

Netnatur.dk: Stæren mangler køer på græs.

Flere medier fortæller, hvordan ny forskning fra DOF og Aarhus Universitet for første gang dokumenterer , at stærens voldsomme tilbagegang nøje  hænger sammen med, at færre køer kommer ud af staldene for at gumle græs …

22. juni

TV ØST: Sjælden gåsegrib på visit

TV ØST bringer et indslag fra Bøtø Nor og interviewer Gert Jeppesen og ungdomsmedlem Anton Liebermann om oplevelsen med gåsegribben. Se med fra ca. 15. min. her.

15. juni

Sn.dk: Mystik om døde råger på Munkebakken

Biolog hos DOF, Knud Flensted, kommenterer to fund af i alt ti døde råger i Næstved. " Det lyder usædvanligt", og derfor er et par af fuglene sendt til undersøgelse på DTU - Veterinærinstituttet. Læs med her.

15. juni

P4: Skrigende ugleunger på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 15. juni i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at ugleungerne nu kan høres skrige på mad om natten, citerede P4 Morgens Hans Otto Bisgaard følgende fra Pandion: ”Hvis nuttethed ellers kan måles, vil der være maksimalt udslag på sødmebarometerets skala, når vi taler om natuglens nysudfløjne unger.” Fra samme artikel citerede han endvidere det ”fremtrædende medlem af DOF” (som han sagde) Knud Flensted for, at der hvert år, når natuglerne har unger, er folk, som henvender sig i misforstået barmhjertighed for at få de små ugler ”indlagt” på en vildtplejestation, men at det er yderst sjældent, at der er behov for det.

13. juni

DR: DOF: Forkert at skyde flere skarver

Egon Østergaard, formand for DOF, går i forsvar for skarven efter, at miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (v) lægger op til en ny forvaltningsplan, som dæmmer op for en øget jagt på den EU-fredede skarv. Læs med her.

12. juni

TV MIDTVEST: Minister skærper indsats mod skarven

Fomand for DOF, Egon Østergaard, er uforstående over for Venstres forslag til skærpet jagt på skarven. " Der er masser af Laks, så der er slet ikke nogen grund til at fortsætte bekæmpelsen af skarv" - siger Egon Østergård. Læs her.

2. juni

P4 MORGEN: Ynglende vadefugle på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 2. juni i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at mange vadefugle nu har unger på vores kyster, og at man skal vise hensyn til dem, blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard; Leif Novrup fortalte bl.a. om den store præstekraves afledningsadfærd.

31. maj

Ornitologer jubler. Sjælden fugl set på Christiansø

Fundet af vestpalæarktis´ første sinkiangløvsanger omtales i mange medier og nyhedsudsendelser. At det var tv-ansigtet, Sebastian Klein, der fandt fuglen har nok medvirket yderligere til dækningen af denne vilde historie.

Aftenshowet havde Sebastian Klein med på telefon og Vicky Knudsen i studiet. Se med her.

31. maj

P4 MORGEN: Hvislende vendehalse på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 31. maj i Naturlommekalenderen fra Rhodos blev Leif Novrup fra DOF interviewet på P4 Morgen af Hans Otto Bisgaard om vendehalsen; Leif Novrup fortalte bl.a. om, hvordan ringmærkere kan blive helt forskrækkede over fuglen, når den spiller slange!

27. maj

Information: Nattergalen synger på sidste vers i Danmark

Flere store medier b.la.; BT, Politiken, Kristeligt Dagblad, Berlingske, Jyllandsposten og MetroXpres bringer DOF´s nyhed om nattegalens tilbagegang, som punktællingerne har vist. Læs med i Information her.

26. maj

Naturmødet i Hirtshals

DOF var naturligvis stærkt repræsenteret ved Naturmødets verdenspræmiere. Her deltog flere doffere i diverse debatter. Her kan du se Egon Østergaard i debatten "Hvad er det for en natur vi vil have?" 

25. maj

P1 DEBAT: "En gave til danskerne"

Hør med, når Egon Østergaard medvirker i en debat om regeringens - efter eget udsagn meget ambitiøse naturpakke - med Carsten Bach, Liberal Alliance, Maria Gjerding, Enhedslisten, Ella Maria Bisschop-Larsen, Danmarks Naturfredningsforening og  Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer. Lyt med her.

22. maj

TV SYD: Politiet efterforsker ulovlig jagt på Mandø

Politiet i Ribe efterforsker i øjeblikket to sager om ulovlig jagt på Mandø. Dansk Ornitologisk Forening mener i forvejen, at lodsejerne har fået for frie tøjler på Mandø. Læs bl.a. næstformand i DOF, Marco Brodde, udtale sig her.

20. maj

TV2NORD: Lodsejer fjerner fredet rovfugls ynglested

En lodsejer ved Sæby har fældet et træ, hvor en rød glente har ynglet de sidste fire år. Det kostede tre glenteunger livet og en politianmeldelse fra DOF. Læs historien her.

11. maj

DR1: Vicky igen med i Vores Vejr

Biolog i DOF og formand for DOF UNG, Vicky Knudsen, er med i studiet for at fortælle om returtræk. Se med her fra omkring 5:30min.

11. maj

Flere medier: Gråspurven er på hastig tilbagegang i Danmark

Kristeligt Dagblad, Information, JP, Berlingske, BT, MX, DR og flere andre bringer nyheden om gråspurvens kraftige tilbagegang i Danmark. Biolog i DOF, Thomas Vikstrøm, citeres bl.a.; "Skovspurven virker til at være mere tilpasningsdygtig end gråspurven." i Information.  Radioavisen på P4 citerer Kristeligt Dagblads artikel - hør med her fra cirka 5:40 min.

10. maj

Berlingske: Rederøvere kan true sjældne fugle

Berlingske bringer på baggrund af en finsk historie om en forretningsmand, der var besiddelse af 10.000 ulovlige æg og sjældne fugle en perspektiverende artikel. Heri interviewes biolog i DOF, Knud Flensted, der bl.a. citeres; " alle samlinger, der ikke er registreret af Naturstyrelsen, er ulovlige." Læs med her.

9. maj

Bornholms Tidende: Dagens Navn: Vicky Knudsen

Formand for DOF UNG og biolog i DOF, Vicky Knudsen interviewes om sin passion for fugle og sin rolle i DOF UNG.

9. maj

Tv2 Lorry bruger HejreTv.dk som afslutning på udsendelse.

Tv2 Lorry bruger et klip fra HejreTV.dk som afslutning på deres 19.30-nyheder. Her opfordrer de bl.a. til at følge med live og dukke op til hejre-foredrag i Frb. Have følgende aften. Se klippet her.

5. maj

TV2: Uglemor i nervepirrende duel med sulten ræv: - Det er en storslået og helt unik duel

Flere medier herunder; TV2, DR og Politiken bringer en artikel med videon af rævens mislykkede angreb på UgleTv.dk-reden. Se med hos TV2 her.

5. maj

DR: Tag på trækfuglefestival i Skagen

DR bringer en artikel om Fuglefestivalen med en opfordring til at deltage. Læs med her.

4. maj

Aftenshowet på DR1: Danskerne vil ud og se på fugle

Vicky Knudsen, Daniel Palm Eskildsen og Mads Oddershede - alle fra DOF UNG - medvirker i Aftenshowet til en snak om, hvorfor det er så fedt at se på fugle. Se med her.

4. maj

DR: Fede havørneunger har ro i reden

DR skriver om webørnenes hidtidige ynglesæson 2016 vs. den dramatiske i 2015 samt lidt baggrundsviden om havørnen i Danmark. Læs her.

3. maj

DR1: Vicky med i Vores Vejr

Biolog i DOF, Vicky Knudsen, er live igennem fra Bornholm til "Vores Vejr". Her taler hun om de gunstige vejrforhold ifbm. "Det store fugletræk".

2., 3. og 8. maj 

P4 Bornholm

Vicky Knudsen, biolog i DOF, interviewes flere gange ifbm. DRs "Det store fugletræk" og den samtidige livestreaming fra Bornholm.

21. april

DR: Dansk Ornitologisk Forening under sig over mågeproblem

Biolog i Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted; sætter spørgsmålstegn ved måge-problemet i Holbæk Kommune og kommer med to andre måder at bekæmpe måger på. Læs med her.

20. april

Ritzau: Truede frøer og vadefugle venter på landmændene

Ritzau skriver om den nye naturplan, som fremlægges i dag. I artiklen udtaler DOF`s biolog, Knud Flensted, bl.a. at planens succes afhænger af kommunernes økonomiske velvillighed, som skal gøre forslaget attraktivt for landmændene. Flere medier bringer nyheden bl.a. Information, BT, Jyllands-Posten og Altinget. Læs med fra Information her 

18.april

DR: Ørn fanget i cykelkurv: Tilstand er kritisk

DR bringer nyheden om havørnen, der pludselig dukkede op under en cykelkurv i en baggård i Århus. Artiklen indeholder også et klip fra Aftenshowet, hvor Kim Skelmose fra Projekt Ørn medvirker. Bl.a. TV2 og BT bringer ligeledes nyheden. Læs, og se med her.

14. april

Politiken: Udsigten over bugten blev reddet af en følsom fugl

DOF´s repræsentant i sagen om en kystnær havvindmøllepark i Sejerø Bugten, Søren Mark Jensen, interviewes i Politiken efter sortandens sejr over energiforligets partier. Læs interviewet og baggrunden for sejren her.

Flere andre store medier bringer også nyheden.

13. april

Tv2 Lorry: Ny Danmarksrekord: Tidlige gæslinger i Gentofte Sø

DOF´s hb-medlem, Hans Meltofte, perpspektiverer i en artikel de rekordtidlige gæslinger til verdens klimaforandringer. Læs med her.

8. april

Politiken: Sjælden kongeørn fik "punkteret" kraniet i kamp nord for Limfjorden

Nyheden om endu en dødfundet kongeørn bringes af bla. Politiken, Nordjyske, TV2.dk og en af Norges ledende aviser, Aftenposten. 

31. marts

Videnskab.dk: Klimaforandringerne får fugle til at flytte mod nord

DOF´s hovedbestyrelsesmedlem, Hans Meltofte, citeres i en artikel på baggrund af et studie af klimaforandringernes indvirkning på fuglebestandende i Nordamerika og Europa. Læs den her.

23. marts

DR: Dusør på 50.000 kroner i sag om skudt kongeørn

En privatperson har udlovet en dusør på 50.000kr i jagten på den skuddræbte kongeørns morder. Flere medier bringer nyheden - bl.a. P1, P4, Bt, Jyllandsposten og politiken. Læs med her.

19. marts

Ritzau: Reality-tv fra hejrekoloni nidt i storbyen

Flere store medier bringer nyheden om DOF`s netop søsatte redekamera fra fiskehejrekolonien i Frederiksberg Have. Her er det Børsen.

16. marts 

Berlingske: Sjælden kongeørn fundet skudt ved Limfjorden.

Berlingske, BT, Politiken, Ekstrabladet, Kristeligt Dagblad og flere andre skriver om den skuddræbte kongeørn, som blev fundet 12. marts. Den næsten opløste ørn blev sendt til røntgenfotografering, hvilket fastslog dødsårsagen. 

"Gerningsmanden kan ikke have været i tvivl om, at han skød en kongeørn, for skuddet er affyret på tæt hold, og haglene sidder tæt", understreger Knud Flensted, biolog i DOF. Læs med her.

12. februar

altinget.dk: Drop dykningen af dårlig landbrugsjord

DEBAT: DOF's formand foreslår, at lade de drænede marker, som alligevel kun giver bøvl i landbrugsdriften, blive til naturenge og vådområder, der kan fremme biodiversiteten, foreslår DOF-formand Egon Østergaard. Der er potentiale for en klar win-win-situation, skriver han. Læs det her

10. februar

altinget.dk:Naturpakke: Her er aktørernes drømme og værste mareridt

DOF's formand håber, at Eva Kjer Hansen vil gøre ligeså meget for naturen, som hun har gjort for landbruget. Han forklarer, at DOF allerede har sendt tyve forslag til ministeren, hvori vi har mange forskellige ønsker. Vi håber, at der også kommer til at være initiativer uden for skovarealerne som for eksempel ved ådale og moser. Desuden ønsker vi en overordnet planlægning for, hvad der skal ske med de danske lavbundsarealer. Formanden udtrykker også, at skrækscenariet vil være, hvis indholdet af naturpakken kun kommer til at blive nogle løse tanker om fremtiden for de danske skove de næste 15 til 20 år. Vi har i den nye naturpakke brug for nogle helt konkrete initiativer. Læs det her med log-in. 

4. februar

TV SYD: Fuglene forsvinder

DOF's Caretaker-rapport får via DOF's nyhed sendetid med DOF's næstformand, Marco Brodde, fra Vadehavet. Se indslag her.

3. februar

TV LORRY: Brødaffald i bunker i parker

DOF's biolog Knud Flensted medvirker i indslag om brødbanditter, der smider mad i parker og ved søer.

3. februar

altinget.dk om DOF's nye Carertaker-rapport: Fuglebeskyttelsen er ikke flyvende

altinget.dk skriver, at DOF's nye Caretaker-rapport viser, at den danske fuglebeskyttelse har det dårligt. Halvdelen af de vigtigste danske fugleområder er i en utilfredsstillende tilstand, lyder det. Forfatter på rapporten, Thomas Vikstrøm, medvirker i artiklen, som kan læses her med log-in.

2. februar

Resultat af havørnevinter-tælling fra DOF's Projekt Ørn omtales i flere medier:

Ritzau skriver historien om vinterens mange havørne. Flere medier bringer artiklen, f.eks. DR og Berlingske, men også Kristeligt Dagblad, Frederiksborg Amts Avis, Ekstra Bladet, BT, Helsingør Dagblad, Skive Folkeblad, Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Nordjyske Stiftstidende, Morsø folkeblad, Århus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Viborg Stifts Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Folketidende (Lolland-Falster). Mange steder i rigtig flot opsætning med foto eller grafik. 

DR Radioavisen på P1 og P4 tager historien og har Ole Friis Larsen, HB-medlem og aktiv i DOF's Projekt Ørn direkte igennem fra Roskilde Fjord. Lyt her ved 12.30

Havørne i DK er igen godt børnestof, da DR Ultra Nyt også fortæller om DOF's tælling af havørne i Danmark. Se indslag her.

2. februar

DR: Verdens vådområder fejres

DR Viden fortæller med DOF-biolog, Knud Flensted som kilde om Ramsar-konventionen på World Wetlands Day. Læs artikel her. DOF's næstformand, Marco Brodde, udtaler sig desuden i DR P4 om emnet.

2. februar

Politiken: Naturen er det hele, naturligvis

DOF er medunderskriver af dagens kronik i Politiken, hvor budskabet er, hvorfor man skal arbejde for naturbeskyttelse i landbrugslandet. Læs den her.

29. januar

Vintergæstende bjerglærker på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 29. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at bjerglærken, der yngler på heder og tundra højt mod nord, nu kan ses i Danmark, interviewede P4 Morgens Hans Otto Bisgaard Leif Novrup fra DOF herom; Leif Novrup henviste bl.a. til de seneste observationer i DOFbasen af ’den lille djævel”, som han kaldte bjerglærken.

27. januar

Radio24syv: Vinter og fuglefodring

DOF-biolog Knud Flensted deltager i radioprogram om vinter, fugle og fodring på Radio 24/syv direkte ca. 30 minutter.

22. januar

Weekend-avisen: Fest i haven

Weekendavisens haverubrik handler fuglefodring med flere henvisninger til DOF og til Fugleværnsfondens naturvejleder, Allan Gudio Nielsen. Han skriver bl.a. ”Fra tid til anden sættes der dog spørgsmålstegn ved fuglefodringen. Nogle mener, at det er at blande sig i naturens ”orden” og at sætte selektionen ud af kraft; man skulle hellere lade konkurrencen og den stærkestes ret råde, fremfor at udbetale bistandshjælp til således klientgjorte fugle”.

13.-17. januar

Flere aviser: Katteejere er også fuglevenner

DOFT's undersøgelse af havefugle finder vej i en artikel, som bringes i flere lokalmedier med Hans Meltofte som kilde: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, NORDVESTNYT, Sjællandske, Jyske Vestkysten, Midtjyllands Avis, Skive Folkeblad.

13. januar

DR P1: Unge skal i gang med fuglekiggeri

Der er ikke noget hipt over at kigge på fugle, hvis man er ung, mener P1 Eftermiddag. Det vil Naturhistorisk Museum og Dansk Ornitologisk Forening dog lave om på. Vicky Knudsen, formand for Dansk Ornitologisk Forening Ungdom, tager med journalist og to unge fugle-ukiggere på jagt efter skovhornugler og andre fugle. Sociolog giver sine bud på unge og fuglekiggeri samt på de metoder projektet vil bruge for at få flere unge til at opdage fuglene. Lyt her.

13. januar

DR P1: Storken i Danmark

"Vi sulter storken ud af landet" kan man læse i et indlæg i Politiken, hvor regeringen bliver kritiseret for igen at ville tillade, at der kan sprøjtes og gødes på de danske enge. Kritikken kommer fra afdelingschef i naturfaglig afdeling i Dansk Ornitologisk Forening, Mark Desholm. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen svarer på kritikken. Desuden opridses storkens betydning som dansk nationalklenodie. Lyt her.

13. januar

DR P4 Sjælland: Det hjælper ikke fuglene at fodre dem

Det siger naturvejleder i Naturstyrelsen. Hvis du vil fodre fuglene, er hjemmelavet mad et hit, siger Allan Gudio Nielsen, naturvejleder i Fugleværnsfonden.
- Hvis man virkelig vil snuppe naboernes fugle, skal man lave sine egne fuglekugler, hvor man kan give fuglene en "Noma- oplevelse", siger naturvejlederen. Historien får plads både i lyd og på skrift. Læs her

13. januar

DR: Flere rød glente overvintrer i Danmark

DR P4 Trekanten både skriver og laver lyd om rød glente med DOF-medlem Hans pindstrup som begejstret glente-fan og med artskoordinator Kim Skelmose som DOF-kilden. Læs her

12. januar

Politiken: Storken sultes ud af Danmark

Regeringen har bebudet en af-beskyttelse af ca. 360 km2 ferske enge, strandenge, overdrev og heder. Et helt uforståeligt træk netop i disse år, hvor vi har lovet EU og FN at få stoppet tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. Det skriver Mark Desholm, Afdelingschef for Naturfaglig Afdeling i DOF, i et debatindlæg i Politiken

12. januar

Storkjove fundet død i Bornholms Lufthavn

Blot fem gange er en lignende fugl blevet observeret ved Bornholm de seneste 15 år, fortæller Bornholms Tidende med DOFbasen som kilde. Læs her.

5. januar

altinget.dk: Forskere: Prioritering og ambition er ikke det samme, Meltofte

De grønne NGO’er burde koncentrere sig om at hæve det politiske ambitionsniveau frem for at gå i rette med prioriteringen af midlerne til naturbeskyttelse, lyder det i samklang fra tre forskere, som svarer på Hans Meltoftes debatindlæg. Læs det her.

5. januar

DR: En finke af kraftig bygning på morgenkvisten

Foranlediget af dagens opslag den 5. januar i Naturlommekalenderen fra Rhodos, der bekendtgør, at kernebideren med det store næb nu kan træffes i haverne, hvor den søger efter kirsebærsten, læste P4 Morgens Hans Otto Bisgaard op fra DOF’s hjemmeide om arten, ligesom han afspillede artens stemme. Hjemmesidens tekst om, at ”Kernebideren er en kraftigt bygget finke” foranledigede Bisgaard til at tilføje: ”Tag den!”.