DOF har samarbejdet med Nature Uganda om et fire årigt skovforvaltningsprojekt i og omkring Echuya skoven i den sydvestlige del af Uganda. Projektet ophører ved afslutningen af 2015 og inddrages derefter i vores program, som Nature Uganda allerede er partner i.

Uganda har 34 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), hvoraf 22 har en en eller anden form for beskyttelse. Uganda har 1061 fuglearter, hvoraf 2 er endemiske. Skovene og dyrelivet trues bl.a. af voldsom befolkningstilvækst, overudnyttelse af ressourcer og illegal træhugst.

Læs mere om fuglearter på BirdLife.org Data Zone

 Kontekst

Uganda dækker et område på 236,040 km2 og har en befolkning på 37.5 millioner fordelt på mere end 40 forskellige etniske grupper. Landets bruttonationalprodukt er på 1168 USD per person (2011), og selvom der er sket visse økonomiske fremskridt, er især landbefolkningen i de mere isolerede områder meget fattig. Mange af dem er afhængige af skoven for deres overlevelse og degraderingen af naturressourcer har bl.a. negativ påvirkning af deres levevilkår som følge. Ugandas skove omfatter ca. 3,600 hektar, bestående af 17% skovreservater, 18% nationalparker og vildtreservater og 64% privat og fællesejet skov. På trods af, at Uganda har udviklet en skovpolitik, der lægger vægt på bæredygtig forvaltning også af privat land, er skovene under stadigt pres og fortsætter med at degraderes. Mange lokalsamfund er afhængige af skovene, der også bidrager væsentligt til den nationale økonomi. Brændsel fra skovene er stadig den vigtigste kilde til energi for landbefolkningen.

De 2 programområder

Programmet implementeres i første omgang i to IBA’er i Uganda

Echuya

Echuya er Ugandas måske vigtigste skovområde med stor biodiversitet. Det er et internationalt vigtigt fugleområde (IBA) med omkring 152 kendte arter, hvoraf 18 er endemiske. I de sidste årtier har skoven og den oprindelige batwabefolkning (pygmæer) været under stigende pres fra bl.a. illegal indtrængen i skoven. Der bor ca. 42.000 mennesker i området, hvoraf 300 er batwafamilier, der traditionelt har levet i og af skovene. Langt størstedelen af den resterende befolkning er bønder. DOF har samarbejdet med Nature Uganda om bæredygtig forvaltning af Echuya siden 2011. Projektet indfases i programmet ved udgangen af året med en lidt anden vinkel end hidindtil men skovbeskyttelse og fattigdomsbekæmpelse står stadig i centrum for aktiviteterne.

 Kasyoha-Kitome

Kasyoha-Kitome er et nyt projektområde, der indfases i løbet af programmet. Det består af et ca. 40.000 hektar skovområde i det vestlige Uganda. Det har stor biologisk mangfoldighed. Der bor omkring 175.000 i området mens 50.000 lever direkte ved skoven. Der har været stor tilflytning udefra, som udgør størstedelen af befolkningen i de skovnære landsbyer og har bidraget til et voksende befolkningspres og overudnyttelse af ressourcer.

Læs mere om programmet i Uganda på http://natureuganda.org/launch_ppn.html og http://natureuganda.org/birdlife_partners.html