Udskriv

DOF valgte Nepal som nyt indsatsområde, fordi det er et interessant land at arbejde i ud fra et fugleperspektiv, og fordi der er stor erfaring med at inddrage lokalbefolkningen i forvaltningen af skovområder. Der er næsten 18.000 skovbrugergrupper med deltagelse af 30% af landbefolkningen. 13.000 af dem er organiseret i Federation of Community Forestry Users (FECOFUN).

Nepal har 27 særlige fuglelokaliteter (IBA’er), der tilsammen dækker 18% af landet og er fordelt over hele Nepal.  Yderligere fem er ved at blive godkendt som IBA’er. Der er 871 fuglearter (8% af verdens samlede antal kendte fuglearter). Kun den nepalesiske larmdrossel er endemisk. 130 arter (15%) er nationalt truede, især som følge af tab af habitat (86% af fuglene) men også pga. jagt, illegal handel og forgiftning af bl.a. gribbe. 

Kontekst

Nepal dækker et areal på 147,181 km2 og er dermed godt tre gange så stort som Danmark. Det har en befolkning på over 28 millioner bestående af 102 forskellige etniske gruppe og kaster og er både befolkningsmæssigt og geografisk meget mangfoldigt. Det er et af verdens fattigste lande med et bruttonationalprodukt på 1137 USD per person (2011). De voldsomme jordskælv i april 2015, hvor mere end 9000 mennesker omkom og tusinder af bygninger blev ødelagt, lægger yderligere pres på landets begrænsede ressourcer.

Landbrug og skovbrug er Nepals vigtigste økonomiske aktiviteter for 80% af befolkningen og udgør 35% af det samlede bruttonationalprodukt. Næsten 40% af landet er dækket af skov men meget af den er nedbrudt, og biodiversiteten truet pga. voksende befolkningspres, overforbrug af ressourcer, illegale aktiviteter, udviklingsprojekter og klimaforandringer. ’Community’ skovbrug har haft en positiv effekt både for skovene og lokalbefolkningerne, men der er stadig behov for at forbedre indsatsen dels for at sikre ikke kun skovenes udbredelse men også deres kvalitet og biodiversitet og dels for at fremme en mere ligelig tilgang til skovressourcer. Landet har en veludviklet politik og lovgivning på skovområdet. Den øverste ansvarlige myndighed er skovministeriet, mens 74 skovkontorer tager sig af implementeringen på distriktsniveau.

Reshunga

Programmet udføres i første fase i Reshunga i Gulmidistriktet i Vestnepal (store røde plet på kort). Reshunga er navnet på et skovområde på 3.400 hektar, der er på vej til at blive godkendt som IBA og beskyttet skov. Distriktets myndigheder for bl.a. skovbrug holder til i distrikthovedstaden Thamgas, en mindre by med få faciliteter, der ligger på en højde af ca.1800 meter. Selve skovområdet går fra 800m op til 2300m og er omgivet af landsbyer og landbrug. Det forventes, at BCN i programmets anden fase også vil arbejde i Madane, et skovområde i distriktet, der har opnået status som beskyttet skov, 

Reshunga har en høj grad af biodiversitet, især fugle. BCN registrerede op til 201 fuglearter i et studie, der blev foretaget i 2010-2011. Det er et vigtigt område for hinduer, og den centrale del af skoven og et Hindutempel forvaltes af Reshunga Forest Conservation Committee. Resten af skoven forvaltes af 18 skovbrugergrupper. De omliggende lokalsamfund har en samlet befolkning på næsten 27.000. Den består i hovedsagen af Magar, men der er også mange Brahmin, Dalit og Chhetri. Folk lever mest af landbrug, skovprodukter og handel. De fleste kan karakteriseres som fattige. 

BCN vil i første omgang samarbejde med 6 skovbrugergrupper. Ca. 5000 vil få direkte nytte af første fase af programmet. Der er blevet oprettet et lokalkontor i Thamgas med to ansatte, der skal tage sig af den daglige drift af programaktiviteterne i Reshunga. BCN har nu indsamlet data om mennesker og natur og er så småt gået i gang med den egentlige implementering. 

Du kan finde en præsentation af DOFs arbejde i Nepal her

Se også BCN hjemmeside