Presentation of Program/English version

DOF's internationale program Intergrating Livelihoods and Conservation. People Partner with Nature for Sustainable Living (2015-17) udføres i seks særlige fuglelokaliteter, de såkaldte IBAs, i Kenya, Uganda og Nepal. Dets overordnede mål er at reducere ødelæggelsen af skov og biodiversitet ved hjælp af forbedret skovforvaltning, der involverer og tilgodeser lokalsamfund på økonomisk og anden vis og støtter samarbejdet mellem lokale civilsamfundsgrupper og myndigheder. Vores partnere, Nature Kenya, Nature Uganda og Bird Conservation Nepal (BCN) arbejder desuden for at påvirke naturpolitik og skovlovgivning i deres respektive lande gennem samarbejde med lokale og nationale myndigheder, styrkelse af civilsamfundsorganisationer og netværk, folkeoplysning og miljøundervisning. Den egentlige implementering af programmet er så småt gået i gang efter en indledende fase, der især blev brugt til en grundig undersøgelse af mennesker og natur i lokalområderne og til etablering af lokale kontorer. I kan læse om, hvad der sker i programmet under de enkelte lande. Vi forsøger løbende at holde hjemmesiden opdateret og modtager gerne henvendelser. I kan også læse mere om programmet i kvartalsrapporterne


Programområde i Nepal, Reshunga.