I år kan tre hedehøge følges på efterårstrækket, Jørn, Michael og Mathilde. På sidste års træk mistede vi desværre Iben og Lars, og der er i år ikke sat yderligere satellit sendere på. Det nye i år er at der er blevet mærket 2 hanner med GPS-loggere. Projektet med GPS-loggere foregår, ligesom projektet med hedehøgenes træk, som et samarbejde med Zoologisk Museum og hollandske forskere fra Groningen Universitet/Dutch Montagu’s Harrier Foundation.  GPS-loggeren samler detaljeret information om placering og højde af den mærkede fugl, som bliver sendt til antenner sat op i Ballum området. De GPS mærkede fugle kan ikke følges under trækket, men når de kommer tilbage til yngleområdet næste år vil de sende den data som loggeren har lagret under trækket, og sende det så snart den er i nærheden af en af de opsatte antenner.

Ynglesæsonen 2011
Det samlede antal unger som kom på vingerne i år er lavere end de foregående år. Sommeren har været præget af regn og flere af markerne hvor hedehøgene har ynglet har været delvist oversvømmede. Ynglestatus for de mærkede hedehøge er således; 

Jørn ynglede i år på den tyske side af grænsen tæt ved Weesby. Her har han opfostret 2 unger, 1 han og en hun. Hans partner blev ved et besøg af hollandske forskere fundet død, og det tyder på at Jørn i slutfasen har opfostret ungerne selv.

Mathilde har ynglet i Ballum, hvor hun også har ynglet de seneste to år. Hun har dannet par med en af de GPS mærkede hanner, Jeppe. De fik et kuld på 4 unger, hvoraf 2 er kommet på vingerne.

Michael har gjort et yngleforsøg i en strandeng i Ballum, men opgav dette i begyndelsen af juli. Han har siden hen færdedes i Ballum og omegn.

Ynglesucces for GPS hedehøgene

Jeppe dannede par med Mathilde, og det lykkedes dem i fællesskab at få 2 unger på vingerne ud af et kuld på 4.
Bo forsøgte at yngle i en vinterbygmark sammen med en umærket hun. Men dette yngleforsøg blev opgivet i slutningen af juli, og takket være GPS-loggeren har det været muligt at følge hans færden efterfølgende, hvor han blandt andet har været på to kortere ture over grænsen til Tyskland.

Kortet viser de tre danske hedehøges trækrute i 2011/2012. Kortet opdateres regelmæssigt af Dutch Montagu's Harrier Foundation  

24. maj 2012
Så er Mathilde vendt tilbage til yngleområdet! Turen fra Valencia til Danmark gjorde hun på otte dage. Den 21. maj om morgenen, modtog vi de første signaler fra Ballum, hvor hun har ynglet alle de seneste år. Ud fra satellitpositioner at dømme, vil man have størst sandsynlighed for at spotte hende i Østerende Ballum.

Læs også om årets træk på webmagasinet Pandion her 

14. maj 2012
Mathilde er nu nået frem til et sted mellem Madrid og Valencia i Spanien.

Den 10. maj fløj den 315 km mod nordøst og passerede Rabat i Marokko. Den 11. maj fløj den yderligere 215 km mod nord, krydsede Gibraltar og nåede således frem til Europa. Den 12. maj fløj den 170 km mod nordøst, og overnattede ved Cordoba i Andalusien. Den 13. maj trak den 250 km videre mod nordøst og har nu i denne måned fløjet 2825 km, hvilket er ensbetydende med en gennemsnitsfart på godt 200 km per dag. Og der er stadig 2000 km hjem, hvis den agter at yngle i Danmark igen i 2012.

10. maj 2012
Det forlyder, at der skulle have været dårligt vejr i Vestsahara, hvilket har forsinket de sidste af de trækkende hedehøge, og Mathilde var da også ved månedsskiftet en hel måned forsinket i forhold til sidste år. Nu er der til gengæld kommet fart på hende.

Den 1. maj påbegyndte den endelig (eller igen) trækket og trak i løbet af dagene 1-6. maj cirka 780 km mod nordøst. Den 7. maj trak den yderligere 260 mod nord og krydsede grænsen mellem Mauretanien og Algeriet.

Den 8. maj trak den ikke mindre end 715 km mod NNV gennem det vestlige Sahara og over Atlasbjergene til kystbyen Safi i Marokko. Den 9/5 trak den yderligere 120 km mod nord, og der er nu kun mindre end 400 km til Europa. Den er nu kun 14 dage bagud i forhold til trækket sidste år.

Jørn er der desværre ikke kommet signaler fra siden d. 18. april, og det er ikke utænkeligt, at den er omkommet. Vi kan jo håbe på, at den dukker op i yngleområdet, og det blot er senderen, der ikke længere giver signaler.

23. april 2012
Jørn opholder sig fortsat på sit vintersite i det sydvestlige Mali.

Mathilde er efter knap 400 kilometers træk gennem Vestsahara vendt om, hvilket er ret usædvanligt, og befinder sig nu igen i Mauretanien på grænsen til Vestsahara.

På trods af, at trækket ser ud til at være forsinket i år, er der allerede blevet observeret de første hedehøge i Danmark (se www.dofbasen.dk).

16. april 2012
Jørn er tilbage i det område hvor han opholdt sig tidligere på vinteren, i det sydvestlige Mali tæt på grænsen til Mauretanien. Jørn har benyttet tre vintersites i år, hvilket er ét mere end sidste år, heraf var to de samme som sidste år. Jørns besøg af et tidligere vintersite, som en del af trækket, er ikke usædvanligt, men han har i de foregående år påbegyndt trækket langt tidligere, og det kan spekuleres om han har haft problemer med at komme i ordentlig stand til at gennemføre trækket. Nogen mener at fugle påbegynder forårstrækket senere i år med lav fødetilgængelighed i vinterkvarteret, og det forlyder da også at det har været meget tørt i år i bl.a. Senegal.

Mathilde har sat farten ned, men fortsætter trækket, og 16. april befinder hun sig 50 km fra grænsen til Vestsahara.  Hun har i år påbegyndt trækket to dage senere end i 2011, og cirka samtidig med 2010. Hun har i løbet af denne vinter opholdt sig på to sites. Et vintersite i det sydvestlige Mali og et site i Guinea ved Niger floden, begge sites har hun også brugt de to foregående år.

11. april 2012
Så er trækket begyndt.

Jørn påbegyndte trækket den 8. april. De første dage trak han mod øst til det østlige Senegal og krydsede grænsen til Mali. Først den 10. april begyndte han at trække mod nordøst, og han befinder sig nu i det nordvestligste hjørne af Mali.

Mathilde påbegyndte trækket den 6. april og den 7. april krydsede hun grænsen til Mauretanien. Hun har de seneste dage trukket mod nordvest med retning mod Vestsahara.

4. april 2012
Trækket har de andre år være godt i gang på dette tidspunkt, og i slutningen af måneden plejer vi at se de første hedehøge i Danmark. Vores to mærkede hedehøge er imidlertid stadig i vinterkvarteret.

Efter først at være trukket mod kysten, trak Jørn den 27. marts 135 km mod nord, hvorefter han vendte om og han befinder sig nu igen i området mellem grænsen til Gambia og floden Bao Bôlon. Hvad der er grunden til at han vendte om er uvist.

Mathilde opholder sig stadig i samme område ved Niger floden. Sidste år påbegyndte hun trækket den 4. april, som den sidste. Det bliver interessant at se, om den senere påbegyndelse af trækket resulterer i senere ankomst til yngleområdet.

21. marts 2012
Sidste år begyndte hedehøgene deres træk tilbage mod ynglekvarteret den 20. marts. Jørn er så småt begyndt at røre på sig, men har endnu kun bevæget sig yderligere mod vest mod Delta du Saloum og han befinder sig nu omkring 30 km fra kysten.

Mathilde har endnu ikke påbegyndt trækket, men befinder sig fortsat ved Niger floden.

7. marts 2012
Mathilde opholder sig fortsat ved Niger floden. Det er omkring 50 kilometer fra Tinkissofloden, hvor hun opholdt sig den sidste del af vinteren sidste år.
Jørn har bevæget sig fra området i det sydvestlige Mali til Senegal, hvor han opholder sig i området mellem floden Bao Bôlon og grænsen til Gambia.

20. januar 2012
Jørn befinder sig i det sydevestlige Mali, som ved sidste opdatering.

Mathilde forlod det sydvestlige Mali den 25. december og trak længere mod syd. Hun opholder sig nu i det østlige Guinea ved Niger floden. 

9. november 2011
For to dage siden trak Jørn længere mod syd og befinder sig nu i samme område som Mathilde, i det sydvestlige Mali få kilometer fra grænsen til Mauretanien.

18. oktober 2011
Det ser ud til at vi har mistet Michael i Marokko. Vi har været så heldige at kunne følge hans færden de seneste år og nu er han desværre død, på sit tredje efterårstræk med satellitsender.

Jørn og Mathilde opholder sig stadig i samme områder som ved sidste opdatering.

7. oktober 2011
Jørn har siden sidste opdatering trukket direkte mod det sted han overvintrede sidste år. Han ankom den 28. september til området i det sydøstlige Mauretanien hvor han opholdte sig fra omkring den 22. september til den 6. december sidste år.
Mathilde er, ligesom Jørn, nået tilbage til samme sted som hun overvintrede sidste år. Hun er trukket fra Algeriet ind over det nordlige Mali og krydsede grænsen til Mauretanien den 27. september. Hun ankom, den 28. september, til det område i det sydvestlige Mali, få kilometer fra grænsen til Mauretanien, hvor hun overvintrede fra den 29. september til efter 6. december sidste år.
Michael sender stadig signal fra Marokko 100 kilometer sydvest for Marrakech.

26. september 2011
Jørn har tilbagelagt 1300 kilometer i de seneste fem dage og har modsat de andre ikke gjort ophold efter at være ankommet til Afrika. Han er trukket ned gennem Algeriet og har krydset grænsen til Mali. Han sendte i går fra det nordvestlige Mali. Mathilde gjorde et ophold i det nordøstlige Marokko fra den 20. til den 23. september, efterfølgende er hun trukket ned gennem Algeriet og befinder sig nu 40 km fra grænsen til Mali. 
Michael har de seneste fem dag gjort ophold i et område 100 kilometer sydvest for Marrakech.

21. september 2011
Jørn er trukket ned langs Spaniens østkyst og krydset middelhavet kort efter Murcia, han ramte Algeriets kyst den 18. september. Han har de seneste tre dage, tilbagelagt 550 km gennem Algeriet.
Mathilde er trukket ned gennem midt Frankrig, langs Spaniens østkyst og har, ligesom Jørn, krydset middelhavet ved Murcia. Hun forlod Spaniens kyst den 19. september og har de to seneste dage befundet sig i Marokko.
Michael var den første der nåede Afrika. Han krydsede Gibraltar strædet den 16. september og har siden trukket ned gennem Marokko og har netop passeret Marrakech.

16. september 2011
Jørn har trukket ned gennem midten af Frankrig og krydset grænsen til Spanien, fra den 13. til d. 16. har han trukket knap 900 km. Han befinder sig nu i det nord østlige Spanien 70 km fra byen Zaragoza.

Mathilde har efter flere dages ophold i nærheden af Reims, trukket videre ned gennem Frankrig og befandt sig d. 15. omkring 50 km stik syd for Limoges.

Michael har som den første nået Spaniens sydspids, han er trukket ned gennem Frankrig og Spanien på 5 dage hvor han har tilbagelagt 1600 km.

8. september 2011
Så er efterårstrækket begyndt.
Jørn forlod yngelstedet den 30. august. Han er fløjet ned gennem Tyskland, Holland og er nu i Frankrig i nærheden af byen Reims.

Mathilde påbegyndte trækket den 29. august. Mathilde og Jørn har tilsyneladende fulgt den helt samme trækrute og Mathilde befinder sig nu, ligesom Jørn, nær byen Reims.

Det er uvist hvornår Michael præcist påbegyndte trækket men den 30. august forlod han Vadehavsområdet lige syd for den tyske grænse, og har ligesom Mathilde og Jørn fløjet ned gennem Tyskland, Belgien og befinder sig nu i Frankrig nær byen Reims.