I et samarbejde mellem DOF, Zoologisk Museum og hollandske forskere fra Groningen Universitet/ Dutch Montagu’s Harrier Foundation er tre nye danske ynglefugle i 2010 forsynet med satellitsendere. Dette muliggør, at deres træk og vinterkvarter kan følges via signaler fra senderen på fuglene til satellitter, der kredser omkring jorden og retur til forskernes computere. 

Sammen med 3 fugle mærket i 2009 er der således 6 danske hedehøge med satellitsendere. Alle hedehøge stammer fra yngleområder i Vadehavsområdet.

Ditte (Formentlig død allerede før påbegyndt træk): Redeunge (hun) fra 2010 mærket 13. juli 2010 nær Ottersbøl, Skærbæk.
Lars (mørkegrå på kortet): Voksen han (og far til Ditte) mærket 13. juli 2010 nær Ottersbøl, Skærbæk.
Jørn (lysegrå på kortet.): Voksen han mærket 13. juli 2010 nær Vennemose, Tønder.

Mathilde (orange på kortet): Voksen hun mærket den 18. juli 2009 nær Ballum.
Michael (blå på kortet): Voksen han mærket den 18. juli 2009 nær Ballum.
Iben (grøn på kortet): 1 år gammel hun mærket som 2K (dvs. udklækket i 2008) den 18. Juli 2009 nær Ballum.

Forskerne navngav dem efter de folk, der var med til at indfange fuglene. Ideen med at give dem navne er blot, at det er lettere at adskille de enkelte fugle i omtalen af deres træk og overvintring.

Kortet viser de fem danske hedehøges trækrute i 2010/2011. Kortet opdateres regelmæssigt af Dutch Montagu's Harrier Foundation  

I år kan tre hedehøge følges på efterårstrækket, Jørn, Michael og Mathilde. På sidste års træk mistede vi desværre Iben og Lars, og der er i år ikke sat yderligere satellit sendere på. Det nye i år er at der er blevet mærket 2 hanner med GPS-loggere. Projektet med GPS-loggere foregår, ligesom projektet med hedehøgenes træk, som et samarbejde med Zoologisk Museum og hollandske forskere fra Groningen Universitet/Dutch Montagu’s Harrier Foundation.  GPS-loggeren samler detaljeret information om placering og højde af den mærkede fugl, som bliver sendt til antenner sat op i Ballum området. De GPS mærkede fugle kan ikke følges under trækket, men når de kommer tilbage til yngleområdet næste år vil de sende den data som loggeren har lagret under trækket, og sende det så snart den er i nærheden af en af de opsatte antenner.
Det samlede antal unger som kom på vingerne i år er lavere end de foregående år. Sommeren har været præget af regn og flere af markerne hvor hedehøgene har ynglet har været delvist oversvømmede. Ynglestatus for de mærkede hedehøge er således;

Hedehøge med satellit sendere
Jørn ynglede i år på den tyske side af grænsen tæt ved Weesby. Her har han opfostret 2 unger, 1 han og en hun. Hans partner blev ved et besøg af hollandske forskere fundet død, og det tyder på at Jørn i slutfasen har opfostret ungerne selv.

Mathilde har ynglet i Ballum, hvor hun også har ynglet de seneste to år. Hun har dannet par med en af de GPS mærkede hanner, Jeppe. De fik et kuld på 4 unger, hvoraf 2-3 er kommet på vingerne.
Michael har gjort et yngleforsøg i en strandeng i Ballum, men opgav dette i begyndelsen af juli. Han har siden hen færdedes i Ballum og omegn.

Hedehøge med GPS-loggere
Jeppe dannede par med Mathilde, og det lykkedes dem i fællesskab at få 2-3 unger på vingerne ud af et kuld på 4.
Bo forsøgte at yngle i en vinterbygmark sammen med en umærket hun. Men dette yngleforsøg blev opgivet i slutningen af juli, og takket være GPS-loggeren har det været muligt at følge hans færden efterfølgende, hvor han blandt andet har været på to kortere ture over grænsen til Tyskland.

9. maj 2011
Så er alle 3 hedehøge hjemme igen.
Michael opholder sig fortsat i Ballum og omegn.
Jørn ankom den 4. maj og har siden bevæget sig omkring grænsen med udgangspunkt fra Vesby, på den tyske side af grænsen, men ser også ud til at have lagt vejen forbi Vennemose.
Mathilde ankom som den sidste den 5. maj og fløj i et stræk til hun nåede Ballum. Det var her hun blev mærket for snart to år siden. Hun bevæger sig nu i samme område som Michael, og det bliver spændende at se om de vælger at yngle sammen, som de har gjort før.

4. maj 2011
Michael er som den første af fuglene tilbage i Danmark, hvor han ankom 28. april, et par dage tidligere end sidste år. Han holder til i området omkring Ballum, hvor han tilmed er blevet observeret. Det er i dette område han ynglede for to år siden med Mathilde og sidste år dannede par med Iben. 
Jørn har fulgt næsten samme trækrute som Michael, gennem Frankrig, Belgien, Holland og nordvest Tyskland, og befandt sig i går i samme område tæt på Bremen som Michael befandt sig i den 27. april. Han er nu omkring 140 km fra Vennemose i Tønder hvor han ynglede sidste år.
Mathilde har, efter hun krydsede Gibraltar strædet, tilbagelagt mere end 1800 km og befinder sig nu på grænsen mellem Belgien og Holland. Hun er stadig den af fuglene der befinder sig længst fra Danmark. 

27. april 2011
Siden sidste opdatering har vi modtaget kedelige besked om at hedehøgen Iben desværre er fundet død. Det betyder at der nu kun er tre hedehøge med sendere. De har alle krydset Gibraltar strædet og fortsætter trækket op gennem Europa.

Michael har trukket op gennem Spanien, igennem Frankrig langs vestkysten og videre op gennem Tyskland hvor han nu befinder sig i området omkring Bremen.

Jørn krydsede Gibraltar strædet den 20. april og fortsatte trækket op gennem Spanien. Han krydsede grænsen til Frankrig den 25. april og har i dag sendt fra Poitou Charentes i det vestlige Frankrig. 

Mathilde krydsede Gibraltar strædet 26. april, efter at have opholdt sig i samme område i det vestlige Marokko fra den 18. til den 24. april. Hun befinder sig stadig i det sydlige Spanien. 

14. april 2011
Trækket må siges at være godt i gang, alle vores hedehøge befinder sig nu i Marokko. Der er formentlig ikke længe til vi igen ser dem på dansk grund.

Iben har opholdt sig i det sydøstlige Marokko fra den 7. til den 9. april.  Hun har ikke sendt signal siden.

Jørn har ligeledes gjort holdt i Marokko hvor han har opholdt sig i samme område fra den 4. til den 14. april.

Mathilde påbegyndte trækket i begyndelsen af april og har fra den 4. april til den 13. tilbagelagt mere end 2400 km. Hun befinder sig nu i det vestlige Marokko. 

Michael opholdte sig i Vest Sahara den 5. april og har siden tilbagelagt 1300 km på vej til Marokko. Han befinder sig nu 80 km fra Mathilde.

28. marts 2011
Så er forårstrækket startet for de danske hedehøge, hvoraf de første nu har forladt vinterkvarteret syd for Sahara.

Både Jørn og Iben har opholdt sig hele vinteren i Mali op mod grænsen til Mauretanien og startede begge trækket mod nord den 23. marts. Jørn trak mod 650 km nord i perioden 23-25. marts til det centrale Mauretanien, hvor den så har opholdt sig siden. Iben trak mod nord i dagene 23-27. marts (med etaper på 200-375 per dag), og er nu i det nordlige Mauretanien på grænsen til Algeriet. Måske fortsætter hun blot trækket videre herfra.

De andre hedehøge med sendere er stadig i overvintringskvarteret; Mathilde opholder sig stadig ved Tinkisso floden i Guinea, og Michael ved Gambia-floden på grænsen mellem Gambia og Senegal. Der er fortsat ingen signaler fra Lars, hvis seneste signal stammer fra den 12. februar fra Mali hvor Burkina Faso og Niger støder op til hinanden, og det er næppe sandsynligt, at der kommer yderligere signaler fra hans sender.

Iben, Mathilde og Michael har nu haft sendere på i 1½ år og alle har overvintret i samme område i begge vintre; Iben i Mali, Mathilde i Guinea og Michael i ved Gambia-floden.

De første hedehøge dukker som regel op i Danmark i slutningen af april.

7. marts 2011
I løbet af vintermånederne ændrer hedehøgene ikke deres opholdssted ret meget. De fem danske ynglefugle har heller ikke flyttet på sig længe:

Michael opholder sig fortsat på grænsen mellem Gambia og Senegal, ved Gambia-floden, hvor han har holdt til siden 20. november.

Iben opholder sig fortsat i Mali op mod grænsen til Mauretanien, hvor hun har været siden midt i september.

Jørn opholder sig ligeledes i Mali i samme område som Iben.

Mathilde er i Guinea, hvor hun holder til ved Tinkisso floden.

De seneste signaler fra Lars er fra Mali hvor Burkina Faso og Niger støder op til hinanden, hvor han har holdt til siden midt i oktober. Det seneste signal stammer fra den 12. februar, og spørgsmålet er, om der er sket noget med enten fuglen eller med senderen?

Cirka den 20. marts kan vi forvente, at de første af fuglene påbegynder deres træk mod nord – hjem til de danske ynglekvarterer.

4. februar 2011
Det er knap to måneder siden hedehøgenes træk er blevet opdateret. I den periode er der 3 af hedehøgene som er forblevet i samme område og 2 der er flyttet til et andet område.

Michael opholder sig på grænsen mellem Gambia og Senegal, ved Gambia-floden, hvor han har holdt til siden 20. november.

Iben opholder sig fortsat i Mali op mod grænsen til Mauretanien, her har hun holdt til de seneste 3 måneder.

Mathilde, som ellers har opholdt sig i samme område som Iben i flere måneder, har nu bevæget sig 450 km syd til Guinea hvor hun holder til ved Tinkisso floden.

Jørn har flyttet sig mod sydvest og holder nu til i Mali i samme område som Iben.

Lars holder fortsat til i Mali hvor Burkina Faso og Niger støder op til hinanden, her har han holdt til i næsten 4 måneder.

6. december 2010
Michael har som den eneste bevæget sig til et andet område siden sidste opdatering. Han ændrede område den 20. november fra det nordøstlige Senegal til grænsen mellem Gambia og Senegal.

Iben og Mathilde opholder sig stadig i det nordlige Mali op mod grænsen til Mauretanien, her har Iben opholdt sig i over en måned og Mathilde i to en halv måned.

Jørn har i to en halv måned opholdt sig i det sydøstlige Mauretanien, hvor han fortsat opholder sig.

Lars har i snart to måneder opholdt sig i Mali hvor Mali, Niger og Burkina Faso grænser op til hinanden.

3. november 2010
Michael, Mathilde, Jørn og Lars opholder sig fortsat i de samme områder som de har gjort den seneste tid.

Iben derimod har krydset grænsen til Mali og opholder sig nu i helt samme område som Mathilde.

20. oktober 2010
Michael befinder sig fortsat i det nordøstlige Senegal.

Iben, Mathilde og Jørn opholder sig stadig i de samme områder, som de gjorde den 6. oktober.

Lars er trukket fra det vestlige Mali langs grænsen til Niger og har siden den 13. oktober opholdt sig tæt på området, hvor Niger og Burkina Faso grænser op til Mali.

6. oktober 2010
Michael trak den 4. oktober videre fra det område i Mauretanien hvor han har opholdt sig i flere uger, og befinder sig nu i det nordøstlige Senegal.

Iben opholder sig fortsat i den sydligste del af Mauretanien på grænsen til Mali.

Mathilde opholder sig i Mali på grænsen til Mauretanien, mindre end 100 km fra Iben

Jørn opholder sig i det sydligste Mauretanien cirka 100 km fra Iben.

Lars er trukket videre ned gennem Algeriet og befinder sig nu i det vestlige Mali.

29. september 2010
Michael har siden den 20. september opholdt sig i samme område i det sydvestlige Mauretanien.

Iben opholder sig fortsat i den sydligste del af Mauretanien på grænsen til Mali.

Mathilde nåede Mauretanien nord fra den 25. september. Hun har siden den 27. september opholdt sig på grænsen mellem det sydlige Mauretanien og Mali, mindre end 50 km fra Iben.Jørn opholder sig stadig i den sydligste del af Mauretanien.

Lars har siden den 22. september trukket ned langs grænsen til Tunesien, og fra den 27. september opholdt sig på grænsen mellem Algeriet og Libyen.

22. september 2010
Michael har siden den 17. september opholdt sig i Mauretanien, efter kort at have krydset grænsen til Vestsahara.

Iben har den sidste uge opholdt sig i samme område i den sydligste del af Mauretanien ved grænsen til Mali.

Mathilde nåede Marokko den 15. september. Hun har siden den 19. september opholdt sig på grænsen mellem det sydlige Marokko og Algeriet.

Jørn nåede til Mauretanien den 18. september fra Mali. Han opholder sig nu i den sydlige del af Mauretanien.

Lars er den sidste uge trukket ned gennem Den Tjekkiske Republik, Østrig, Kroatien til Italien og videre til Afrika. Til forskel fra de andre har han krydset middelhavet fra Italien hvor han sendte sidste gang 19. september fra
Bologna. Han ankom til grænsen mellem Tunesien og Algeriet den 20. september hvor han stadig opholder sig. 

15. september 2010
Michael krydsede Gibraltarstrædet den 11. september. Han fortsatte ned gennem Marokko og den 15. september befandt han sig i det nordligste Mauretanien.

Iben har fra den 7. til den 13. september tilbagelagt knap 2000 km gennem Algeriet og Mauretanien. Siden den 13. september har hun opholdt sig i samme område i Mauretanien.

Mathilde er trukket ned langs den spanske østkyst og sendte 14. september over vand 150 km øst for Almería. Hun er muligvis ved at krydse Middelhavet.

Jørn har bevæget sig langsomt ned gennem Algeriet og gjort ophold flere gange. Den 14. september befandt han sig stadig i Algeriet 200 km øst for grænsen til Marokko.

Lars var den sidste til at forlade yngleområdet. Den 10. september sendte han sidste gang fra Sønderjylland og 14. september befandt han sig 150 km vest for Berlin 

8. september 2010
Michael genoptog trækket efter et par dages ophold i det nordlige Frankrig. Den 4. september passerede han Biscay bugten og fortsatte ned gennem Spanien. Den 7. september befandt han sig i det østlige Andalusien.

Iben har på en uge tilbagelagt 2000 km hun har trukket ned langs den østlige del af Spanien og forlod som den første Europa 5. september. Den 8. september befandt hun sig på grænsen mellem Marokko og Algeriet.

Mathilde har gennem længere tid befundet sig i det samme område i Nordfrankrig 150 km fra grænsen til Luxemburg.

Jørn har uden længere ophold trukket ned gennem Europa af næsten samme rute som Iben. Han ankom til Afrika en dag senere og siden den 7. september har han befundet han sig i det nordlige Algeriet.

Lars befinder sig stadig i yngleområdet. Han sender hovedsageligt fra området mellem Skærbæk og Rømø dæmningen.

1. september 2010
Michael forlod yngleområdet og påbegyndte trækket ned gennem tyskland den 27. august. Den 31. august befandt han sig i det nordvestlige Frankrig

Iben forlod yngleområdet og påbegyndte trækket den 24. august. Den 31. august befandt hun sig i Tyskland 80 km fra Frankfurt.

Mathilde var den første til at forlade yngleområdet og holdt til i området vest for Hamborg i perioden 23. til 25. august. Derefter genoptog hun trækket og befandt sig i Luxemburg den 30. august

Ditte har gennem længere tid sendt fra samme sted, og det tyder desværre på at hun er død

Jørn forlod yngleområdet den 29. august og har siden tilbagelagt 900 kilometer. Den 31. august befandt han sig 150 km syd for Paris

Lars befandt sig stadig i yngleområdet den 31. august

Juli 2010
Yderligere tre danske hedehøge forsynet med satellitsendere.

Tirsdag d. 13. juli lykkedes det for et hollandsk-dansk forskerteam at fange 2 voksne hanner og en redeunge (hun), der blev forsynet med satellitsendere som et led i det internationale forskningsprogram under ledelse af The Dutch Montagu’s Harrier Foundation, der foregår i samarbejde med DOF og Zoologisk Museums Ringmærkningscentral.

Hannerne blev døbt hhv.”Jørn” og ”Lars” og sidstnævntes unge ”Ditte”. Dvs. at der i øjeblikket flyver i alt 6 danske hedehøge rundt med satellitsendere. Vi ser nu med stor spænding frem til, om de klarer turen frem og tilbage til deres vestafrikanske overvintringsområder og ikke mindst, om alle 6 hedehøge vil returnere for at yngle i Sydvestjylland igen i foråret 2011. Nyheder om trækkets forløb vil løbende blive opdateret her på siden. Alle opfordres til at krydse fingre!