Rapporter

Hedehøg i Danmark 2016, Michael Bødker Clausen, Lars Maltha Rasmussen & Iben Hove Sørensen, 2017, DOF's arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. Link

Projekt Hedehøg 2015, Lars Maltha Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen, 2015, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. Link

Projekt Hedehøg 2014, Lars Maltha Rasmussen, Michael B. Clausen & Iben H. Sørensen, 2014, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg 2014. Link

Projekt Hedehøg 2013, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2013. Link

Projekt Hedehøg 2012, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2012. Link

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2011 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen., 2011. Link

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2010 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen. M.B., 2010. Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2008 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Clausen, M.B. & L.M. Rasmussen, 2008. Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2007 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Rasmussen, L.M., 2007. Link

Hedehøg i Danmark - ynglesæsonen 2006, Rasmussen, L.M., 2006. Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2005, Rasmussen, L.M., 2005. Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2004, Rasmussen, L.M., 2004. Link

 

Publikationer om trækket

Sørensen, I. H., Schlaich, A. E., Klaassen, R. H. G., Heldbjerg, H., & Koks, B. J. (2017). Rare case of an adult male Montagu’s Harrier Circus pygargus over-summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology, 1–8. Link

Dispersal and migration of Danish Montagu’s harriers Read document here

Migratory Behaviour and Conservation of European Montagu’s Harriers studied by satellite telemetry Read document here

A large-scale study of dispersal and survival of young Montagu’s Harriers using wingtags Read document here

Danske hedehøges trækforhold (Bønløkke mfl. (2006) Dansk Trækfugleatlas, Rhodos)

Hedehøge - under skærpet overvågning Læs dokumentet her

 

Publikationer fra den afsluttede Projekt Fokuseret Fugleforvaltning (2012-14)

Larsen, J. Dyhrberg et al., 2014: Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2012-2014 Se publikation her

Sørensen, I. H., Clausen, M. B., Heldbjerg, H. 2014: Home range og habitatanvendelse for danske hedehøge i ynglesæsonen. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Forskningsbaseret forvaltning af hedehøg (circus pygarus) gennem habitatpleje og beskyttelse. Flora & Fauna. Læs artiklen her

Brandtberg, N. & Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2014 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Fødeanalyse baseret på gylp fra hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Træk og overvintring for hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Brandtberg, N., Thomsen, H., Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2013 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Lerche-Jørgensen, M., Heldbjerg, H., Bouten, W., Schlaich, A., Koks, B. J., & Thorup, K. 2013: Montagu's harriers Circus pygargus in Southwest Jutland. Movement patterns in the breeding season -  videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013. Se posteren her

 

Andre links