På kortet nedenfor kan du se ørnenes bevægelser de sidste dage. Du kan også få animeret ørnens rute fra det sidste døgn ved at trykke på "play"-ikonet under kortet.

Seneste update:

13-02-2018

Trist nyt: Vi har desværre måttet konstatere, at den unge havørn, Elna, er død. Efter en periode med inaktivitet blev hun i dag fundet død for foden af et træ i det store skovområde øst for Slagelse. Vi er ved at få undersøgt dødsårsagen. Fundet følger i rækken af flere dødfunde havørne i den seneste tid. Søsteren, Gunhild, har som sædvanligt tilbagelagt store afstande de sidste dage og bevæger sig stadig rundt i området ved Tissø. 

01-02-2018

Luft under vingerne: Det lader til, at de to havørne har udnyttet blæsevejret i den seneste tid. De to ørne har nemlig bevæget sig en del mere end de plejer. Især Elna har tilbagelagt længere flyveture og hun var fra d. 27. -30. januar 2018 på sin hidtil længste ekskursion. Se kortet over hendes bevægelser nedenfor i bloggen. På turen var hun bl.a. ud og vende på Stevns, ligesom hun næsten var helt oppe ved de midstjællandske fjorde. Undervejs måltes hastigheder på lige under 60 km/t, så Elna må have fået prøvet vingerne af i den kraftige vind. I samme periode har Gunhild mest bevæget sig rundt på sine vante jagtmarker i Vestjælland, dog med en enkelt afstikker til Isefjorden.

Forberedelser til næste sæson: De gamle havørne er ved at indfinde sig på ynglepladserne i denne tid  og vi er derfor i gang med at forberede forårets feltarbejde. Vi glæder os enormt meget til, at arbejde med flere unge havørne!

Læs flere blog-indlæg her. Eller læs mere om projektet

   Vis animation for ørnene:
   Gps-data fra
   Klik på for at starte animation for valgt havørn
   Solen oppe fra kl. til kl.

   Det er vigtigt, at ørnene ikke forstyrres. DOF opfordrer derfor selvfølgelig til, at man ikke opsøger GPS-ørnene. Besøg i stedet nogle af de kendte lokaliteter for havørne, hvor man kan nyde dem på behørig afstand. Lokaliteter med havørn den seneste uge indtastet i DOFbasen: https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=7&artdata=art&hiddenart=02430&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

   Ørne-bloggen

   01-02-2018

   elna 20 30 01

   Elnas ekskursion fra 27.-30. januar 2018 er vist med gul. Undervejs måltes hastigheder på lige under 60 km/t. 

   02-01-2017

   Godt nytår fra GPS-projektet. Mange tak til jer, der har fulgt med i 2017. Vi ser frem til et spændende år i 2018, hvor projektet fortsætter og hvor vi vil komme til at følge nye unge havørne i andre dele af landet også. De to havørne, Gunhild og Elna, er nu ca. 240 dage gamle. Gunhild fejrede nytår i Vestsjælland, mens Elna var ved Bækkeskov, hvor hun har holdt til siden i sommers.

   Ny rekord på falderebet af 2017: D. 29. december var Elna på besøg på øen Sækkesand, der ligger ud for nordspidsen af Møn. Undervejs har hun krydset mindst 5 kilometer vand, hvilket er det længste stykke vand nogen af de to havørne endnu har krydset. På vej tilbage landede Elna på øen Ægholm, der er et af Fugleværnsfondens reservater. Nedenfor i bloggen findes et billede af Elnas rute fra d. 29. december. Læs mere om Ægholm her: https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/aegholm 

   Lysere tider på vej: D. 21. december passerede vi vintersolhverv, hvilket betyder, at vi nu får flere lyse timer. Det betyder også, at de to GPS-sendere kan lade mere strøm, og måske kan vi derfor allerede i februar vende tilbage til de oprindelige GPS-indstillinger med 15 minutter i mellem positionerne.  

   elna pa AEgholm og Saekkesand

   Elnas rute fra d. 29. december, hvor hun bl.a. besøgte Fugleværnsfondens reservat, Ægholm. 

   11-11-2017

   Update fra ørnene: Gennem den sidste tid har begge ørne været ganske stationære. Elna bruger stadig det meste af sin tid ved Bækkeskov, men flyver jævnligt ud til Præstø Fed, hvor der er masser af føde i form af ænder, blishøns mm. Måske ses Elna stadig med forældrefuglene? Gunhild er fortsat i Vestsjælland, bl.a. ved skovene og søen ved Løvenborg slot.

   Vinterindstillinger på GPS-senderne: Vinteren er over os med færre lyse timer og da GPS-senderne på de to havørne, Elna og Gunhild er solcelledrevede, er det vigtigt at energiforbruget er tilpasset hvor meget lysenergi de kan optage. Derfor må vi henover vinteren skrue ned for mængden af data GPS-senderen indsamler og vi må også modtage det indsamlede data lidt sjældnere via mobilnetværket. Henover vinteren vil GPS-senderen tage en måling hver halve time fra solopgang til solnedgang, ligesom at vi vil modtage data fra senderen et par gange om ugen. Derfor vil man opleve, at kortet ikke opdateres hver dag.

   23-10-2017

   Spændende opdatering! Gunhild har forladt området hvor hun voksede op og har været på en længere tur rundt på Vestsjælland. Nedenfor i bloggen kan du se Gunhilds tur fra d. 19. oktober til d. 22. oktober (lyserød). Undervejs kom hun bl.a. forbi Tystrup Sø, Slagelse by og Reersø. Hun havde flere stop undervejs og brugte bl.a. det meste af d. 21. oktober i området omkring Rørby, som ligger sydøst for Kalundborg. Nu lader Gunhild til at have fundet sig til rette omkring Løvenborg Gods og Tuse Å. I samme periode har Elna ikke flyttet meget på sig (orange på kortet nedenfor i bloggen), hvis man sammenligner med hendes søster. 

   Gunhilds tur 19102210

   Gunhild og Elnas bevægelser i perioden 19.-22. oktober. Gunhild (lyserød) fik set store dele af Vestsjælland inden hun slog sig ned omkring Løvenborg Gods. 

   10-10-2017

   Begge havørne tager stadig på lange ture ud i området nord og øst for redeskoven. Elna har bl.a været på besøg ude på Præstø Fed, der i mange år har været kendt som et godt sted at se havørne. Hun er tilsyneladende fløjet rundt om fjorden, fremfor at krydse henover fjorden. Begge ørne besøger stadig meget godsernes skove i området nord for reden, men de er næsten dagligt tilbage i skoven ved Even Sø. 

   30-09-2017

   Havørnene, Gunhild og Elna, får set mere og mere af landskabet! De seneste par uger, har ørnene vist stigende mod på at undersøge deres omgivelser, og begge unger har været på længere udflugter. På kortet nedenfor kan man se begge ørnes bevægelser siden d. 14. september. Elna har været en tur mod syd og nåede d. 18. september helt ned til den sydvestlige del af Møn. Elna har dermed vist, at hun ikke er bange for, at krydse større åbne områder med vand. Søsteren Gundhild har være på udflugter mod nord og nordøst og har bl.a. været ude og vende på Stevns. Her opnåede hun højder på over 500 meter, så måske har hun kunnet se til Sverige. Mellem udflugterne har begge ørne fundet hjem til Even Sø med jævne mellemrum, så de har endnu ikke sagt farvel til skoven, hvor de voksede op.

   14til30september

   Oversigt over ørnenes bevægelser 14.9.2017-30.9.2017. Elnas rute vises med orange og Gundhilds med lyserød. På kortet ses bl.a., at begge ørne har været på længere udflugter.

   11-09-2017

   De to ørne pendler dagligt frem og tilbage mellem redeskoven og skovene nord for Præstø Fjord.

   10-09-2017

   Begge unge ørne fløj midt på dagen d. 10 september tilsyneladende sammen mod nord til skovene omkring Bækkeskov Gods. Undervejs måltes hhv. 62 km/t og 64 km/t. Se ruten på billedet nedenfor. 

   flyvetur 10092017

   04-09-2017

   Havørnen, Gunhild, har nu været på en længere ekskursion. Omkring middag d. 3. september, tog Gunhild højde og fløj mod nord indtil den nåede Hesede Skov ved Holmegårds Mose. Her er den måske støt på det lokale ynglepar af havørne, der yngler nær Gødstrup Sø. Efter et tilsyneladende kort visit fløj den igen mod sydøst til Bækkeskov, hvor den har tilbragt et par dage i området omkring skoven. 

   Elna, der ellers var den modigste af de to ørne førhen tilbringer det mest af sin tid ved Evensø, men den er dagligt ude og få godt med luft under vingerne. 

   29-08-2017

   Begge ørne opholder sig stadig mest ved skoven, men de rører mere og mere på sig.

   27-08-2017

   Spændende nyt fra projektet: Havørnen Elna var om eftermiddagen d. 27. august for første gang mere end et par kilometer væk fra skoven, hvor hun er opvokset. Undervejs passerede hun igennem en af projektets særligt udlagte zoner på landkortet, som kaldes et geofence. 

   Når GPS-senderen registrerer, at den har krydset ind i denne zone, øges antallet af positioner til en gang hvert 6. sekund, indtil den igen er ude af zonen. Derfor kan man se Elnas helt præcise rute i ca 45 minutter.

   På turen har Elna for første gang bl.a. passeret over tre vindmøller, dog adskillige hundrede meter over. Som man kan se på de mange prikker, har hun også rundet Præstø og Skibinge, inden hun fløj tilbage til skoven, hvor hun er vokset op. 

   Det er super interessant fordi vi netop er interesserede i at undersøge, hvordan havørne navigerer, når de nærmer sig vindmøller. De meget nøjagtige positioner omkring møllerne giver et helt unikt indblik i dette.

   På billedet nedenfor kan man se en lille bid af Elnas flyvetur d. 27. august 2017. Pindenes højde og prikkernes farve angiver hvor højt Elna fløj. Der er ca. 6 sekunder mellem hver prik. På billedet ses også det såkaldte geofence, som omkredser tre mellemstore vindmøller (hvide prikker). 

   flyvetur m geofence

   24-08-2017

   Ørnene opholder sig stadig mest ved yngleområdet. Her fodres de af forældrefuglene. 

   23-08-2017

   Begge unge ørne er på vingerne. Elna er den mest modige af de to ørne, og hun har ved flere lejligheder krydset Evensø.