Udskriv


Foto: Hættemåge af Ulrik Bruun ©

Atlas III indeholder tre spændende feltundersøgelser, som alle udføres i kvadrater på 5 x 5 km.

    1. De danske ynglefugles udbredelse

    2. Tætheder og bestandsestimater

    3. Bestandsoptællinger af 18 udvalgte arter
  
Alle tre undersøgelser bliver udført af frivillige ornitologer fra hele landet.