DOF's forårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 22. – 23. april 2017 på Vingsted Hotel- og Konferencecenter.
Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.
Eventuelle spørgsmål rettes til Fuglenes Hus på
 tlf. 33 28 38 00.