DOF's efterårsrepræsentantskabsmøde finder sted i dagene 17. - 19. november 2017 på Dalum Landbrugsskole. 
Dagsordenforslag skal være repræsentantskabets forretningsudvalg i hænde senest 4 uger før mødet.
Eventuelle spørgsmål rettes til Fuglenes Hus på tlf. 33 28 38 00.