Udskriv

 

Mine primære interesser ligger inden for økologiske og populations biologiske spørgsmål med fokus på langdistance-trækkende småfugle. Desuden arbejder jeg med naturforvaltning og naturbeskyttelse i Danmark med det klare formål, at vi i Danmark får en vidensbaseret naturforvaltning.

Jeg har arbejdet en del med tidsmæssige (fænologiske) ændringer i fugletrækket i forhold til klimaændringer. Nogle af de mest interessante spørgsmål er efter mening, hvor og hvornår trækfuglene påvirkes af klimaet samt i hvor høj grad og hvorledes de tilpasser sig de ændrede livsbetingelser. Derfor er jeg sådan set interesseret i hele trækfuglenes livscyklus inkl. yngle- og vinterperioden. Jeg har arbejdet rigtig meget med ringmærkningsdata, men senest har arbejdet med at kortlægge trækfuglenes årlige bevægelser vha. lysloggere optaget mig, idet vi her har muligheden for at finde svar på nogle af alle spørgsmålene med ny detaljeret viden om, hvor og hvornår individerne bevæger sig.

Min interesse for fugle startede i løbet af forårstrækperioden i 1988, og jeg blev medlem af DOF i 1989 og aktiv i foreningen fra 1996. Siden har jeg studeret biologi ved Københavns Universitet hvorfra jeg i 2009 forsvarede jeg min Ph.d. afhandling omhandlende fænologiske ændringer i fugletrækket. Siden har jeg været post doc ved Københavns Universitet (KU) og bl.a. arbejdet med klimamodeller (”species distribution models”), ringmærknings- og punttællingsdata, forskellige former for telemetri og kortlægning småfuglenes træk. Fra 1. maj har jeg været lektor i conservation biologi ved KU.

Mit faglige arbejde med fuglene, har som sidegevinst givet mig mulighed for at lave feltarbejde i en række lande såsom Tanzania, Ghana, Niger, USA, Israel, Sverige, og selvfølgelig Grønland.

Jeg har siddet i DOF’s Videnskabelige Udvalg siden 2008 og har været formand siden juni 2012. Mine aktiviteter i DOF startede i 1996 med at arrangere ungdomsture i Københavnsafdelingen og siden startede har jeg været aktiv i store dele af foreningen: Hovedbestyrelse (2007-2011), Repræsentantskabet (1998-2011), Københavnsafdelingens bestyrelse (2002-2012) heraf Næstformand (2006-2011), Centrale Ungdomsudvalg (1998-2004) heraf formand (2001-2003), Københavnsafdelingens ungdomsudvalg (1996-2001), medstifter og redaktør af DOF’s ungdomsblad, Pullus, (1998-2003), ansvarshavende redaktør for Københavnsafdelingens lokalblad, PICA (2000-2003), DOFT redaktionen (2001-2006), Feltornitologisk Udvalg (2007-2009), Fuglestationsudvalget (2009- stadig aktiv) og Arbejdsgruppen for DOFs Trækfugle Projekt (ATP) (2009- stadig aktiv).

Mens jeg studerede havde jeg fornøjelsen af at være studentermedhjælp i nu hedengangne Ornis Consult (1998-2002) og senere redaktør af DOF’s feltornitologiske medlemsblad, Fugle i felten (2003-2005). Så jeg har haft meget regelmæssig gang i Fuglenes Hus i en årrække. Af lignende aktiviteter har jeg været medforfatter i Rørvigs Fuglestations (RF) årsrapport (1994-2012), medlem af RF’s bestyrelse (1999-2008) og formand for RF (2006-2008).

I privaten er jeg gift og har tre dejlige børn. Vi bor i Bagsværd mellem Smør/Fedtmosen og Hareskov. Familiens sommerhus ligger i Rørvig, hvor fugleinteressen startede tilbage i slutningen af 80’erne. Herudover har Christiansø, Vejlerne og den jyske vestkyst et særligt sted i mit hjerte. De største fugleoplevelser er for mig de uventede samt store trækdage. Fugletræk er ganske enkelt et af naturens største vidundere. Til første kategori hører fundet af en Rosenstær på en ungdomslejr i Vejlerne, som alle deltagerne nåede at opleve. I den anden kategori hører 600.000 trækkende rovfugle (tilhørende 16 arter) på efterårstræk i løbet af blot 6 timer i Mexico. Begge intense oplevelser på deres vidt forskellige måde.