Udskriv

 

Levesteder og lokaliteter

Ingen fuglebestande må påvirkes væsentligt på grund af jagt

Jagt og regulering

Større naturindhold i landbrugslandet

Øget biodiversitet i skoven

Bæredygtigt fiskeri

Klimatilpasning

Hensynsfuld benyttelse af naturen

Dialog, netværk, information og kontrol

Vedtaget af DOF's repræsentantskab i april 2009