Udskriv

Alex Rosendal. L1280521

Alex Rosendal er uddannet arkitekt, men har altid interesseret sig for fugle. Han har været aktiv i DOF siden 1978 som bl.a. stortursleder, formand for DOF-København (1989-2002), medlem af repræsentantskabet, siddet i diverse udvalg samt nuværende medlem af DOF Travel Fonden, Trækfuglegruppen og Intud. Alex har rejst i bl.a. Asien, Afrika og Sydamerika og har de sidste 10 år specielt interesseret sig for naturbeskyttelse.Alex er INTUD`s repræsentant i Trækfuglegruppen og har været 3 gange i Ghana på hhv. forskningstur, privat fugletur og som leder for DOF Travel i 2013.

Finn Danielsen. L1280499

Finn Danielsen er dr. scient. og medstifter af Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (Nordeco). Nordeco er spydspids indenfor udvikling af kapacitet i redskaber, der kan fremme demokratisk borgerinddragelse i ressource-forvaltning. Finn har gennem mange år arbejdet med integration af lokal udvikling og naturbevarelse, både internationalt og herhjemme. I Grønland har han hjulpet Departementet for Fiskeri og Fangst med at opbygge Pisuna-programmet. Pisuna kan ’åbne dørene’ for bruger-viden i forvaltningen af de levende ressourcer. Pisuna blev tildelt Nordisk Råds Miljøpris 2018.  For tiden leder Finn et nyt tematisk netværk ”Collaborative Resource Management” for University of the Arctic. Desuden er han medredaktør af tidsskrifterne Citizen Science: Theory and Practice, og Conservation Letters. Tidligere aktiv i DOFs lokalafdeling i Vestsjælland og i flere af DOFs faglige grupper, bl.a. Havfuglegruppen og DAFIF (DOFs Arbejdsgruppe for International Fuglebeskyttelse).

INTUD Jon Fjeldsa

Jon Fjellså er ornitolog, Dr. Scient. og professor tilknyttet Center for Makroøkologi, Evolution og Klima ved Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Jon har lang erfaring med forskningsaktiviteter i alle verdensdele, især i Andesbjergene og Afrikas bjergregnskove. Forskningen fokuserer på at forstå baggrunden for den globale variation i biologisk artsrigdom, med fokus på samspillet mellem evolutions-processer og aktuelle økologiske forhold. Feltarbejdet har skabt grundlag for mange projekter med naturbevarelse i Sydamerika og Afrika, og Jon deltog i arbejdet omkring etableringen af organisationen BirdLife International, og var med til at sætte den internationale fuglebeskyttelse på DOFs dagsorden.

Jorgen Stubgaard. L1280529

Jørgen Stubgaard, naturvejleder, medlem af DOF siden 1955 og af DOF’s hovedbestyrelse 1976-2001, herunder også af INTUD. Ringmærker for Zoologisk Museum 1956-1961 (Langesø, Fyn) og 1978-1988 (Hjørring). Har arbejdet som freelance journalist, forlagsredaktør og folkeskolelærer, og derefter som naturvejleder ved Hjørring Kommune 1986-2007. Har afholdt workshops i naturvejledning i Finland, Rusland og Grækenland. Fast på det daglige naturvejleder-indslag i P1-Morgen (DR), 2004-2011. Ugentligt naturprogram i Hjørring Nærradio 1985-95. Administrativ koordinator ved Chipata Nutrion Group, Zambia, 1982-84 for Mellemfolkeligt Samvirke. Blandt mange rejser også en 8 måneders studie- og reportagerejse i 1997 til Sydøstasien, Indonesien, Australien og New Zealand. Besøgte bl.a. DOF-projekt i Thailand og CARE-projekter i Vietnam. Tidligere mangeårigt DOF-medlem af Friluftsrådets oplysningsudvalg og internationale udvalg, samt af det rådgivende naturvejlederudvalg under Miljøministeriet. T.o.m. 2015 mangeårigt medlem af DN’s og CARE-Danmarks repræsentantskaber og af DN-Hjørrings bestyrelse Siden 2001 DOF’s medlem i bestyrelsen for The Society for the Protection of Prespa, Grækenland (www.spp.gr). Klik på INTERNATIONALE PROJEKTER og GRÆKENLAND, PRESPA-SØERNE og se artiklen ’Tyve år med DOF i Prespa’ plus BILLEDSERIE PRESPA.

Michael Koie foto

Michael Køie Poulsen er uddannet biolog. Han har arbejdet for BirdLife International i både Cambridge og i Indonesien. Han har gennem 25 år arbejdet forskning og rådgivning der relaterer til lokal udvikling og naturbeskyttelse for den socialøkonomiske virksomhed Nordeco i en lang række lande i Afrika, Asien og Latinamerika. Han har været bosat i mindst et halvt år i følgende lande: Fransk Polynesien, Ecuador, Indonesien, Filippinerne, Laos og Tanzania. Han har deltog på Galathea 3 ekspeditionens fugleprojekt i Salomonøerne og på Zoologisk Museums efterfølgende ekspeditioner til øerne Buru og Seram i det østlige Indonesien. Han er en meget aktiv feltornitolog både i Danmark og ude i Verden. Han mener at DOF bør gøre en indsats for at sikre fuglearternes overlevelse ligegyldigt hvor i Verden de er truede.

Ole Brauer foto

Ole Brauer har været aktiv i DOF Nordsjællands bestyrelse siden afdelingens start i 2006. Har arbejdet med mange forskellige ting i Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde i næsten 30 år. Har i den forbindelse boet i det sydlige Afrika i et par år, og i øvrigt rejst vidt og bredt i 30-35 lande, mest i Afrika og Latinamerika. Er ikke meget mere end en middelmådig feltornitolog (om end ivrig), men har rigtig godt kendskab til praktisk udviklingssamarbejde mellem private organisationer (civilsamfund, NGO’er), organisationsudvikling og den slags. Punkttæller, caretaker, atlaskvadratansvarlig m.m. Uddannet som cand.scient.pol.

Carsten foto

Carsten Nilaus Pedersen har beskæftiget sig med internationalt udviklingssamarbejde i Udenrigsministeriet/Danida fra 1980 til 2013. Fra 1997 til 2003 var Carsten chef for Udenrigsministeriets Asienkontor, som bl.a. havde ansvaret for at fremlægge projekt- og programforslag for de bevilgende myndigheder. Det omfattede bl.a. MIKA-rammen (miljø- og katastrofebistand), herunder DOF’s indsats i Indonesien. I Carstens tid som ambassadør i Tanzania 2003-2007 besøgte han det DOF-støttede projekt i Uluguru Mountains. Indtil sin pensionering i 2013 var Carsten ambassadør i Ghana. Carsten er en ivrig amatørornitolog, både i forbindelse med sin udstationeringer i Indien, Tanzania og Ghana og i de hjemlige omgivelser. Har deltaget i DOF-kurser og ekskursioner.

peter bonne eriksen foto

Peter Bonne Eriksen Jeg har haft en brændende interesse for fugle fra jeg var ca. 10 år og været medlem af DOF siden de tidlige teenageår hvor jeg boede i Næstved.

Jeg blev hurtigt involveret i lokalafdelingens arbejde og var leder af ture i Næstved området, arrangerede ungdomslejre på Feddet, og blev amtskoordinator for Storstrøms amt i den første Atlas undersøgelse.

Jeg har siden 1981 boet i Værløse i Furesø Kommune og været ansat i Novo Nordisk i en lang årrække. Her har jeg haft en række forskellige job indenfor forskning og udvikling, med ansvar for global produktudvikling og produktgodkendelser. Som medlem af R&D ledelsen har jeg været stærkt involveret i udvikling af strategi og forretningsplaner. Mine opgaver har i høj grad bestået i at forberede og gennemføre møder og forhandlinger med offentlige myndigheder verden over i forbindelse med udviklingsplaner og godkendelse af lægemidler.

Jeg har været på adskillige natur- og fuglerejser i Afrika, Asien og Amerika og har gennem en periode som konstitueret generalsekretær og siden bestyrelsesmedlem i WWF Danmark fået god indsigt i international naturbeskyttelse

Jeg er født i 1952, uddannet som civilingeniør med speciale i bioteknologi og har desuden en HD i ledelse og strategi. Er forfatter på en række videnskabelige artikler inden for klinisk kemi og kliniske undersøgelser.