FSUlogo

Strategier og planer

Strategi for 2019-24 (under udarbejdelse)

Dansk Ornitologisk Forening. Fuglestationsstrategi 2015-2018.

 

Kommissorium

Kommissorium for Dansk Ornitologisk Forenings Fuglestationsudvalg